ઝાકળ ને તડકાની વચ્ચે (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

ઝાકળ ને તડકાની વચ્ચે (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

કોપીરાઇટ :દેવયાની બ્રહ્મભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : 78 + 16 = 94

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / ઝાકળને તડકાની વચ્ચે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨ - સરળ ભાષામાં ઊંડી ગઝલો.../ પ્રસ્તાવના / ઝાકળ ને તડકાની વચ્ચે / રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’
૩ - ગઝલરૂપે જીવાતી જિંદગીની વાત / નિવેદન / ઝાકળ ને તડકા વચ્ચે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪ - જીવન આખ્ખું પળેપળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫ - દંભની, મૃગજળની દુનિયા છે, કબૂલી લે હવે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬ - હર ગઝલ રૂપે જિવાતી જિંદગીની વાત છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭ - ગયો ભીતર તો ગયો આસમાનની ઉપર / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૮ - કૈંકને મૂર્તિમહીં પથ્થર મળ્યા’તા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૯ - હરપળે સૌ ભાવની ને તાલની કોઈ ફિકર / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૦ - એ જ બસ વર્ષો જૂના દિલના અભરખા નીકળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૧ - થાય છે એ હમેશાં અકારણ પ્રગટ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૨ - યાદને જ્યારે ચકાસી હોય છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૩ - કૈંક બનવાના વિચારે કૈં જ પણ મોંઘુ નથી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૪ - તું વિચારોમાં જ અટવાઓ ગલત / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૫ - હવે કોઈ ઇચ્છા-મહેચ્છા નથી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૬ - ક્યાંક મંઝીલ ક્યાંક ઠોકર છે હૃદય / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૭ - સાવ સૂના મકાનમાં જીવ્યા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૮ - શ્હેરનાં તેથી અજાણ્યો સાવ સન્યાસી હતો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૧૯ - માત્ર શ્રદ્ધા અને સબૂરી છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૦ - ક્યાં જમાના રહ્યા નજાકતના / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૧ - આંખોનાં પાણી ખૂટ્યાં છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૨ - મેળવ્યું શું ગુમાન રાખીને ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૩ - હા, હતી ઘણી ભારે, રાત લો ! પૂરી થઈ ગઈ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૪ - પ્રેમમાં પ્રતિજ્ઞાઓ કૈંક સખત રાખી’તી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૫ - એક પંક્તિ ખૂબ રખડાવી ગઈ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૬ - ભીની પાંપણના કો’ક ભરોસે, વાત વફાની શોધે છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૭ - વલણ હોય જુઠ્ઠું તો વાણી ફળે ના / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૮ - શરીરને સપડાવે ઈચ્છા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૨૯ - વિરોધોનો આભાસ.... વિરોધાભાસ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૦ - ઝાડની ડાળે હતું જે સાડલાનું પારણું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૧ - ઊંડે ખૂબ ઊતરતી આંખો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૨ - હું મળું સૌને છતાં લાગું નિરંતર એકલો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૩ - શ્હેરમાં કાલે છવાયો, એ જ વખણાયો હતો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૪ - કેમ ભૂલી જઉં ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૫ - કોઈ બળે, કોઈ ઝળહળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૬ - તું ભલેને આવવાનું પાસ ટાળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૭ - મન વગરના નિમંત્રણનો શું અર્થ છે ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૮ - હમેશાં કાલમાં ને આજમાં જેવો ફરક લાગે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૩૯ - કૈંક પંડિત અલ્પજ્ઞાની નીકળ્યા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૦ - ગઝલના દેશમાં ઓળખ હવે કૈં આ પ્રમાણે છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૧ - ખાલીપો ખખડ્યા કરે છે શ્હેરમાં / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૨ - કદી ઘડીભર પનાહ આપે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૩ - સફળ માણસની ગઝલ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૪ - સ્મરણમાં જ્યાં બધે ગુલમ્હોર લાગે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૫ - આંખ હમેશાં ઝાંખું ભાળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૬ - માર્ગમાં ને શ્વાસમાં ધુમ્મસ મળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૭ - સૌ ગયા ખોવાઈ ત્યાં જઈને વળ્યો પાછો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૮ - સૌ પોતાનું કામ કરે છે, ઉમર ઉમરનું કામ કરે છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૪૯ - છૂટી ગઈ છે ટેવ, દિલને ખોલતાં શીખું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૦ - એ વળી કેવી સમજ કાયમ બનાવી જાય કોઈ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૧ - છે અલગ ધરતી અને નોખું ગગન ગુજરાતમાં / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૨ - સાંજ લંબાઈ અને જ્યારે ઢળે તારા વગર / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૩ - મુક્ત કાફિયા ગઝલ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૪ - મુક્ત રદીફની ગઝલ / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૫ - ચોતરફ જો ઊગી જાય સપનાંનું વન / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૬ - હોવું ય રડાવે અને ન હોવું રડાવે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૭ - કોઈ પોતાના પરાયા ના રહ્યા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૮ - જે ગવાયું ખુબ વખણાયું હતું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૫૯ - કદી ધરાય નહીં મન કદી ભરાય નહીં / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૦ - મુક્તકંઠે જેટલું ગાતો ગયો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૧ - ક્યાં કદી પાછા વળી જોયું અમે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૨ - બ્હારથી લલચાવતું સુંદર જે પુષ્કળ લાગશે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૩ - ઝરમરતું જ્યાં રેશમ લાગે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૪ - છે સરળ છોડી કશું પણ નીકળી જાવું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૫ - પડે સુખમાં દુઃખ એ સગાંને ગમ્યું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૬ - શું કરીશ જાણી ખરેખર કોણ ચાહે છે તને ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૭ - તૂટતા બંધાઈ સગપણ જોઉં છું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૮ - છે સમજવાનું અમુક, છો હોય દેખાયું બધું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૬૯ - ઉનાળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૦ - હોય છે આરંભમાં ગાતા સંબંધો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૧ - એક ઈચ્છા જ્યાં ઊછળવા લાગે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૨ - પ્હાડથી પણ કઠણ એક પળ નીકળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૩ - ચાલવાની ના જ પાડી દે ચરણ તો થાય શું ? / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૪ - કૈંક એવું કર કે તારી હંમેશા ખબર મળે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૫ - ખેલ બધા નિરાંતે જોયા / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૬ - દંભની ભવ્યતા સંસારમાં નહીં ચાલે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૭ - સાવ સંસારી સ્તરે છે વાતો / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૮ - એક પળ ખાતર જિવાયું ઉમ્રભર / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૭૯ - ભળે દૂધમાં સાકર એમ જ ભળી જાય ગુજરાતી / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૮૦ - હું ઊભો છું, તું ઊભી છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
૮૧ - નાશ નોંતરતો નહીં હુંકારમાં / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ