શબદમાં જિનકું ખાસ ખબરાં પડી (ગઝલસંગ્રહ) / હરીશ મીનાશ્રુ

શબદમાં જિનકું ખાસ ખબરાં પડી (ગઝલસંગ્રહ) / હરીશ મીનાશ્રુ

કોપીરાઇટ :ગીતા દવે
આવરણ : અપર્ણા કૌર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૪૫

અનુક્રમણિકા

૧ - સ્પર્શ કરતાં વેંત કાગળ ઊજળા રહેતા નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
૨ - ઉડાડી છડે ચોક છાંટા,મચાવી / હરીશ મીનાશ્રુ
૩ - સંતની સાથે સંતલસ આપી / હરીશ મીનાશ્રુ
૪ - ઘટ સાથે જડિયાં ઘડિયાળ / હરીશ મીનાશ્રુ
૫ - અઢારે વર્ણ માથે મેઘનાં દેખાવડાં પાણી / હરીશ મીનાશ્રુ
૬ - જે પળે ચિઠ્ઠીચબરખી પ્રેમની પાતી બને / હરીશ મીનાશ્રુ
૭ - જિહ્‌વા ઉપર છે જાળાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૮ - તુ પ્રથમ ઘરનાં દરોદીવાલ અંતર્ધાન કર / હરીશ મીનાશ્રુ
૯ - પર્વત પર પાછું ચડવાનું / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૦ - અતલ અગાધ છે અગાશી છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૧ - અંતરાલો ઓગળે આશ્લેષમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૨ - સ્નેહવશ સ્વયંને દ્વાર આવી ચઢ્યો હું સકળ સૃષ્ટિનો શ્રેષ્ઠ અભ્યાગતા / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૩ - હે ગાલિબની બકરી, બોલ / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૪ - ઝાકળમાં કંકુ ઘોળ્યું છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૫ - અનાદિ કિંવદંતી છે તો એને ચાખ, કાપીને / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૬ - કૃપા કરો ને કદી મારીયે ખબર કાઢો / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૭ - એમની હળફટે ચઢી જો ને / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૮ - મારો પડછાયો પીને લડખડે ઇદં તૃતીયમ્ / હરીશ મીનાશ્રુ
૧૯ - ઇચ્છામરણનો કેવો ઉત્કટ પ્રકાર છું હું / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૦ - બે જણા ભરપૂર એકાકી હશે / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૧ - તોરણે તાજી વસંતો, સાથિયામાં સત હજો / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૨ - ધરાશાયી છે બોધિવૃક્ષ તારા પ્રાણની વચ્ચે / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૩ - કહેતાં જીભ ઊપડતી જ નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૪ - સૂરજને છાબડીએ ઢાંકુ / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૫ - ઉજાસમાં પીગળતો અંધકાર માગે છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૬ - પીડાનો કારોબાર છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૭ - સકલ વિશ્વની ત્યાં શરૂઆત / હરીશ મીનાશ્રુ
૨૮ - ઉલા સાની ઉલા સાની/ હરીશ મીનાશ્રુ
૨૯ - એટલું સત તો ક્યાંથી લાવું હું / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૦ - દૈયડનો દેવતા ને કલરવનાં અનુષ્ઠાનો / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૧ - દરગાહ પર કવાલી / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૨ - ઊભી છે પ્રાર્થનાઓ, બેઠાડુ ઈશ્વરો છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૩ - ચાંદ સૂરજનાં અમે કૂકા કર્યા / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૪ - પળના પરપોટાને પરણી / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૫ - પાંદનાં દીટેથી તૂટી ઝાડ ન્યારું થૈ ગયું / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૬ - પૂછાય પાંચમાં એ મુફલિસોની વસ્તીમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૭ - અવળ સવળ ઊંધા ને ચત્તાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૮ - કોઈ કહેશો મને કે આ ધમાલ શાથી છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૩૯ - ઝૂકે છે બંદગી ને ઊભો સમર્થ કેવળ / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૦ - જનમ ઝાંપે ફરી જાસા / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૧ - બગાવત કર અને ખા તું બગાસું / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૨ - સરલ ને સોંસરી ક્ષણ ભરબજારે ભૂલ પકડે છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૩ - નરી આંખે છો ને દરસતાં નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૪ - નર્યું કૌતુક બની બેઠાં કમળની સાવ ભીતરમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૫ - હા, મરણ ઉચ્ચારશે ભાષા નવીનક્કોર ને / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૬ - આજે ફરીથી ગંગા કથરોટમાં પધારી / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૭ - વળ ચડાવીને અવળવાણી કશું બોલે હવે / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૮ - વ્યથાથી વિશ્વ ભાગતાં જે રહે શેષ હવે / હરીશ મીનાશ્રુ
૪૯ - હું ચહું તે ધુંધુકાર ક્યાં હશે / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૦ - રીઢો તસ્કર છે તું ઘરફોડ, મિયાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૧ - હું વાત કરું તો વણસે / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૨ - તું ગણે જેને ત્રિપુટી, એ અહીં ત્રેખડ થશે તો ? / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૩ - તલનું તાળું કૂંચી રજની / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૪ - દર્દ આપી દમામ આપું છું / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૫ - સઘળું છે અટપટું તો સ્પર્શી સરળ કરી લે / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૬ - મરણનો રંગ રાખોડી વધારે ભૂખરો ના કર / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૭ - વન વચાળે પુષ્પ-ભૂલી બે’ક પાંખડીઓ મળી / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૮ - નદીને મૂઠ મારીને તણખલા શી કરી નાખી / હરીશ મીનાશ્રુ
૫૯ - હું સતત રત, વટાવ્યા કરું રાતને / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૦ - પાણીના ટીપામાં પનઘટ લાવજો / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૧ - આ ઘર છે જે ઘરમાં રહ્યામાં નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૨ - અરે શેખ, તારી આ મસ્જિદમાં પેસીને... / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૩ - ખગોલ ભેદી ખગ ચડવાનાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૪ - એ કહે, પાષાણવત્‌ આ પળ નર્યું પોલાણ છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૫ - અંજલિભર શુદ્ધ જલ / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૬ - આ હથેળીમાં રસાતળ હોય તો ? / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૭ - રંગસ્તવન / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૮ - ચિત્રકસ્તવન / હરીશ મીનાશ્રુ
૬૯ - દીવાલો છેવટે ઊકલી જવાની સાદડી માફક / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૦ - જાતને જાતથી ભાગવી નિર્ગુણે ગુણવી / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૧ - બીજ પાસે ઉચ્ચરું જ્યાં મંત્ર પૂરો આપનો / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૨ - ફૂંક મારીને તકદીર ઉરાડીને જીવ્યો / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૩ - ૭૩. રતુંબડ જાગરણની આંખમાં દૈ રાતને વાસા / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૪ - મયદાનવની નગરી લાગે / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૫ - બ્રહ્મ ઉપદેશ ને પેંગડે પગ, ભલા / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૬ - અર્થ જેનો ભોંયમાં અડધો ને અડધો આભમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૭ - શબ્દ તું સાવ વાંકો રાખે છે / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૮ - લય તૂટ્યો ને લબડી લાળ / હરીશ મીનાશ્રુ
૭૯ - ટાળ્યાં કેમ શકાશે ટાળી / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૦ - ફતવા લખે છે શેખ, કહે, શીદ ગુમાનમાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૧ - ચુપ રહે ચાડિયા, ક્યાંય ચિડિયા નથી, ક્યાંય નાનક નથી / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૨ - ન લહિયો ન લેખણ ન લેખાં ન જોખાં / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૩ - કૂંચી જડી છે મનની બસ ખોલ વાખ કરીએ / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૪ - તારા પદચાપથી પડ રહે જાગતું / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૫ - આપું તો તાલપૂર્વક હું આપું એક તાલી / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૬ - વાવર્યું નહિ ને વેરતાં જ ગયા / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૭ - અસ્ફૂટ સ્વરમાં અમથું હું ઉચ્ચરું કશું તો એને સહુ વિધિનું પ્રાચીન વિધાન સમજે / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૮ - અસમંજસની ક્ષણમાં પેસી ગબડ્યા કરશે / હરીશ મીનાશ્રુ
૮૯ - જો હું પલાંઠી વાળું, વાળે અદબ અરીસા / હરીશ મીનાશ્રુ
૯૦ - દર્પણ દિયે દિલાસો રે / હરીશ મીનાશ્રુ
૯૧ - ::: પુણ્યસ્મરણ / હરીશ મીનાશ્રુ :::
     ૯૧.૧ - મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘ગાફિલ’ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૨ - રાજેન્દ્ર શાહ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૩ - નર્મદ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૪ - મનોજ ખંડેરિયા / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૫ - અમૃત ‘ઘાયલ’ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૬ - ગની દહીંવાળા / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૭ - મનહર મોદી ૧ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૮ - મનહર મોદી ૨ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૯ - મકરંદ દવે / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૦ - મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૧ - ઉમાશંકર જોશી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૨ - હરિવલ્લભ ભાયાણી-મકરંદ દવે / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૩ - અરજણદાસ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૪ - મરીઝ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૫ - સુંદરમ્‌ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૬ - વેણીભાઈ પુરોહિત / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૭ - કૃષ્ણરામ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૮ - ચિનુ મોદી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૧.૧૯ - લાભશંકર ઠાકર / હરીશ મીનાશ્રુ
૯૨ - ::: સ્મરણપુણ્ય / હરીશ મીનાશ્રુ :::
     ૯૨.૧ - જવાહર બક્ષી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૨ - જયેન્દ્ર શેખડીવાળા / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૩ - હરિકૃષ્ણ પાઠક / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૪ - રઘુવીર ચૌધરી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૫ - અનિલ જોશી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૬ - ભગવતીકુમાર શર્મા / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૭ - ‘જલન’ માતરી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૮ - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૯ - રમણિક અગ્રાવત / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૧૦ - રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’ / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૧૧ - અદમ ટંકારવી / હરીશ મીનાશ્રુ
     ૯૨.૧૨ - રાજેન્દ્ર શુક્લ / હરીશ મીનાશ્રુ