ગઝલપૂર્વક (ગઝલસંગ્રહ) / અંકિત ત્રિવેદી

ગઝલપૂર્વક (ગઝલસંગ્રહ) / અંકિત ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :અંકિત ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / ગઝલપૂર્વક / અંકિત ત્રિવેદી
૨ - ગઝલની ભીની રેતી પર કોઈ પગલાં કરે અંકિત.../ ગઝલપૂર્વક / આદિલ મન્સૂરી
૩ - હૃદયપૂર્વક / ગઝલપૂર્વક / ચિનુ મોદી `ઇર્શાદ'
૪ - ઊઘડતું આકાશ / ગઝલપૂર્વક / રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
૫ - અંકિત ત્રિવેદી ગઝલનો એક નવો આહ્લાદ.../ ગઝલપૂર્વક / રમેશ પુરોહિત
૬ - સ્વાગત છે તમારું... / ગઝલપૂર્વક... / અંકિત ત્રિવેદી
૭ - કાલની જેમ આજ શોધું છું / અંકિત ત્રિવેદી
૮ - કૈંક યુગોથી સ્થિર ઊભો છું, રસ્તામાં છું
૯ - ફૂલની વચ્ચે પવન જેવા ફરીશું / અંકિત ત્રિવેદી
૧૦ - સાથે રહ્યો છું તારી આ તેનો દમામ છે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૧ - ઘર, ગલી, શેરી, મહોલ્લામાં મૂકી જો / અંકિત ત્રિવેદી
૧૨ - નજરથી દૂર છે ને તોય છે ટાઢક બધી બાજુ / અંકિત ત્રિવેદી
૧૩ - હિસાબોનાં બધાંયે ધાંધિયાંનું ધ્યાન રાખું છું / અંકિત ત્રિવેદી
૧૪ - ઉઘાડા બારણે થડકો થઈને કઈ રીતે આવી? / અંકિત ત્રિવેદી
૧૫ - જ્યારે મળું ગઝલમાં ખૂબ જ નજીક લાગે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૬ - ક્યાં નદીની જેમ સામે ચાલી મળવાનું કહે છે? / અંકિત ત્રિવેદી
૧૭ - જાત ઓગાળીને ઝળહળવા મથે / અંકિત ત્રિવેદી
૧૮ - બ્લૅક એન્ડ વ્હાઇટ છબીને જ્યારે જ્યારે જોઉં છું / અંકિત ત્રિવેદી
૧૯ - આંખ સામે આલબમ જ્યાં જૂનું આવી જાય છે / અંકિત ત્રિવેદી
૨૦ - તારા વિશે વિચારવાનું જ્યાં શરૂ કરું / અંકિત ત્રિવેદી
૨૧ - કેવળ દુઆનો દોર ઉપર દોર હોય છે / અંકિત ત્રિવેદી
૨૨ - પાસે ન ક્યાંય હોય ને દેખાઈ જાય તું / અંકિત ત્રિવેદી
૨૩ - આખો દિવસ સાથે હતો, સાંજે શમી ગયો / અંકિત ત્રિવેદી
૨૪ - એ જ હતી બસ સાંજની ખામી / અંકિત ત્રિવેદી
૨૫ - શક્યતાને આ રીતે સાંધો નહીં / અંકિત ત્રિવેદી
૨૬ - આવ, ને આવી ને કંઈ રકઝક ન કર / અંકિત ત્રિવેદી
૨૭ - આપણે પોતાને સમજાયા નથી / અંકિત ત્રિવેદી
૨૮ - ભરસભામાં ચૂપ રહી તાવ્યો મને / અંકિત ત્રિવેદી
૨૯ - કાપ મૂકવા માંડ્યો અંધારે, બહુ ભારે કરી / અંકિત ત્રિવેદી
૩૦ - તું મને ન શોધ ક્યાંય આસપાસમાં / અંકિત ત્રિવેદી
૩૧ - સૂની પડેલી સાંજને આવી સજાવ તું / અંકિત ત્રિવેદી
૩૨ - વાય નહિ એવી હવા પર નામ લખવાનું / અંકિત ત્રિવેદી
૩૩ - રેતના ઘરમાં રહું છું – રણ નથી / અંકિત ત્રિવેદી
૩૪ - સાંજને અંધારનું પાદર ગણી / અંકિત ત્રિવેદી
૩૫ - રદીફને કોઈ રીતે ક્યાં નડ્યો છું? / અંકિત ત્રિવેદી
૩૬ - કેવું કેવું ઝીલનારા થઈ ગયા / અંકિત ત્રિવેદી
૩૭ - એકબીજાની હથેળી પર ઊગેલી / અંકિત ત્રિવેદી
૩૮ - એકલી ક્યાં જઈશ ઉતારીને? / અંકિત ત્રિવેદી
૩૯ - જાતને હાથે કરી હંફાવશે / અંકિત ત્રિવેદી
૪૦ - તું કહે છે જાત પગલું ક્યાં ચૂકી? / અંકિત ત્રિવેદી
૪૧ - સપનું છે એને કોઈની કંઈ પણ પડી નથી / અંકિત ત્રિવેદી
૪૨ - મેં હજી મત્લા કર્યો છે, ક્યાં ગઝલ આખી કહી છે? / અંકિત ત્રિવેદી
૪૩ - દૃશ્યનું કપડુંય ચીંથરેહાલ છે / અંકિત ત્રિવેદી
૪૪ - જળ વગર પણ પાળ જેવું હોય પણ / અંકિત ત્રિવેદી
૪૫ - ક્યાં કશું છે સમાન આંખોમાં / અંકિત ત્રિવેદી
૪૬ - આંખથી જોઈ શકો પડઘા કદી / અંકિત ત્રિવેદી
૪૭ - આપણી મહેફિલને માણું કઈ રીતે? / અંકિત ત્રિવેદી
૪૮ - અહીંયાં ફર્યું જે રીતથી ત્યાં પણ ફર્યું હશે / અંકિત ત્રિવેદી
૪૯ - આ ગઝલ ક્યાં દોસ્તો અમથી લખાય છે? / અંકિત ત્રિવેદી
૫૦ - ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો / અંકિત ત્રિવેદી
૫૧ - એ ગલીમાં બે ઘડીની વારતા / અંકિત ત્રિવેદી
૫૨ - ખુદા તારાથી જુદો થઈ ગયો / અંકિત ત્રિવેદી
૫૩ - લે, હવે ચોમાસું બારે માસ છે / અંકિત ત્રિવેદી
૫૪ - ઘણી વાર ક્યાં થાય છે કૈં થવામાં? / અંકિત ત્રિવેદી
૫૫ - ખાસ લાગ્યું એ તને કહેવું હતું / અંકિત ત્રિવેદી
૫૬ - રોજ દુર્ઘટના અહીં તાજી મળે / અંકિત ત્રિવેદી
૫૭ - ડાળ પરથી કોક ચૂંટી લો હવે / અંકિત ત્રિવેદી
૫૮ - ભીડમાં પણ તું મને વરતાઈ શ્વાસોશ્વાસમાં / અંકિત ત્રિવેદી
૫૯ - કેમના કોઠે પડેલા છે ઉધામા? / અંકિત ત્રિવેદી
૬૦ - અવાજો વગરના બજારો ગણી લે / અંકિત ત્રિવેદી
૬૧ - નજીવી વાતની પોકળ બુલંદી હોય છે અહીંયાં / અંકિત ત્રિવેદી
૬૨ - એ નથી હોતા કોઈ આકારમાં / અંકિત ત્રિવેદી
૬૩ - વાત મારી વિસ્તરી છે ત્યારથી / અંકિત ત્રિવેદી
૬૪ - કશું જાહેર કરવાનો વખત ક્યાં છે? / અંકિત ત્રિવેદી
૬૫ - નથી કાંઈ દેખાતું રસ્તો બતાડો / અંકિત ત્રિવેદી
૬૬ - એક તો પોશાક ભારેખમ / અંકિત ત્રિવેદી
૬૭ - અંધારા સામે ઊભા ફાનસ ખંખેરી / અંકિત ત્રિવેદી
૬૮ - સપનું ડૂબે આંખમાં થાય પછી જ સવાર / અંકિત ત્રિવેદી
૬૯ - ત્રિપદી / અંકિત ત્રિવેદી
૭૦ - દિવસ ઊગ્યો અહીં એવો કે જાણે રાત ચાલે છે! / અંકિત ત્રિવેદી
૭૧ - જુઓને! ઓટ આવી ત્યારે તો સાગર હું લેખાયો / અંકિત ત્રિવેદી
૭૨ - જુદી રીતે રહી અદૃશ્ય બંધાયો હજીરો છે / અંકિત ત્રિવેદી
૭૩ - કો'ક અંદરથી કરે છે ખરખરો / અંકિત ત્રિવેદી
૭૪ - મને સામા મળ્યા હાથે કરીને એ અરીસામાં / અંકિત ત્રિવેદી
૭૫ - કેવો મજાનો કોણ જાણે શુંયે વટ હતો / અંકિત ત્રિવેદી
૭૬ - મૃત્યુ / અંકિત ત્રિવેદી
૭૭ - અજવાળાની અંધારાની બ્હાર ઊભો છું / અંકિત ત્રિવેદી
૭૮ - મણકો હું, પણ હું માળાની બ્હાર ઊભો છું / અંકિત ત્રિવેદી