કાગળને પ્રથમ તિલક (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકેશ જોષી

કાગળને પ્રથમ તિલક (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકેશ જોષી

પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

 
1 - થોડુંક કહું? / મુકેશ જોષી
2 - અર્પણ / કાગળને પ્રથમ તિલક / મુકેશ જોષી
3 - ::: ગીત ::: / મુકેશ જોષી
    3.1 - મા. મને કક્કો શિખવાડ / મુકેશ જોષી
    3.2 - અમને તો ફીરકી ને માંજાના કોડ / મુકેશ જોષી
    3.3 - અમે કાગળ નથી કે તમે અક્ષર લખો / મુકેશ જોષી
    3.4 - છાનોછપનો / મુકેશ જોષી
    3.5 - અમે થયા’તા દરિયાના પાડોશીજી / મુકેશ જોષી
    3.6 - સપનું / મુકેશ જોષી
    3.7 - આજુબાજુ / મુકેશ જોષી
    3.8 - આજે તારો કાગળ મળ્યો / મુકેશ જોષી
    3.9 - આપણી વચ્ચે / મુકેશ જોષી
    3.10 - આપણે ઇચ્છા વિનાનાં વાદળાં / મુકેશ જોષી
    3.11 - એક ગમતીલું ગામ / મુકેશજોષી
    3.12 - અબરખ રાખી / મુકેશ જોષી
    3.13 - એક.... / મુકેશ જોષી
    3.14 - સીધા કાગળજીના ઘરમાં... / મુકેશ જોષી
    3.15 - સાવ માણસની જાત... / મુકેશ જોષી
    3.16 - કે બાઈ, મુંને આજ કો’કે લીંબોળી મારી... / મુકેશ જોષી
    3.17 - અંદર અંદર કણસે... / મુકેશ જોષી
    3.18 - તો કાગળ પર આંસુ આ ગીત સમાં લાગે.. / મુકેશ જોષી
    3.19 - ઝાકળ જેવી એક છોકરી તમને મળવા આવે.. / મુકેશ જોષી
    3.20 - આંખો થઈ ગઈ જક્કી../ મુકેશ જોષી
    3.21 - હું... / મુકેશ જોષી
    3.22 - ઘર છોડતા પહેલાં જરા હું... / મુકેશ જોષી
    3.23 - હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું... / મુકેશ જોષી
    3.24 - ચાલો પેલી પાર... / મુકેશ જોષી
    3.25 - નિવૃત્ત થતા શિક્ષકનું ગીત.. / મુકેશ જોષી
    3.26 - છોકરીના હૈયામાં ચોમાસું બેઠું... / મુકેશ જોષી
    3.27 - તમે સાંભળો તો કલરવ શું લાગે... / મુકેશ જોષી
    3.28 - લીલેરાં વન્ન જાય ઓચિંતાં સળગી... / મુકેશ જોષી
    3.29 - તડકાની ભાષા.../ મુકેશ જોષી
    3.30 - લાગણીઓ આ ભરચક ભરચક / મુકેશ જોષી
    3.31 - તમે / મુકેશ જોષી
    3.32 - તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો? / મુકેશ જોષી
    3.33 - પ્રેમનો પહેલો વળાંક / મુકેશ જોષી
    3.34 - માન્યામાં આવતું ન હોય તો જોઈ લે / મુકેશ જોષી
    3.35 - ચ્યુંઇગમ / મુકેશ જોષી
    3.36 - હૃદયના તાર એવા ઝણઝણે / મુકેશ જોષી
    3.37 - તેં તારી રીતે જ / મુકેશ જોષી
    3.38 - ધારો કે / મુકેશ જોષી
    3.39 - નામ લખીને / મુકેશ જોષી
    3.40 - દરિયો નહીં ને / મુકેશ જોષી
    3.41 - શું? / મુકેશ જોષી
    3.42 - મારું બચપણ ખોવાયું એ જ દા’ડે / મુકેશ જોષી
    3.43 - પ્રિય પ્રિય દરિયાજી / મુકેશ જોષી
    3.44 - ગીત લખું કે ગઝલ! / મુકેશ જોષી
    3.45 - ફાટ્યા ને તૂટ્યા / મુકેશ જોષી
    3.46 - દાર્જીલિંગ જતા પહેલાં / મુકેશ જોષી
    3.47 - દાર્જીલિંગ જોયા પછી / મુકેશ જોષી
    3.48 - બોલ સખી, તારા હૈયામાં શોર થયો કે નહીં? / મુકેશ જોષી
    3.49 - મને તમારા સખીપણાના હજુય કેમ અભરખા.. / મુકેશ જોષી
    3.50 - તને વ્હાલો વરસાદ કે હું? / મુકેશ જોષી
    3.51 - શ્યામ જાશે તો.... / મુકેશ જોષી
    3.52 - મારા આયખામાં ઓચિંતી સાંજ પડી ગઈ / મુકેશ જોષી
    3.53 - આખું ગોકુળ પછી હેલે ચઢ્યું / મુકેશ જોષી
    3.54 - કવિ, તું કવિતા લખ / મુકેશ જોષી
    3.55 - નહીં ઘાવ તોય ગોકુળ હણાયું.. / મુકેશ જોષી
    3.56 - હરિ જ આવે યાદ.. / મુકેશ જોષી
    3.57 - મારી મીંચાતી આંખમાં... / મુકેશ જોષી
    3.58 - વિચાર બેઠા ટોળે / મુકેશ જોષી
    3.59 - રોજ તારા નામનો કક્કો ગોખું... / મુકેશ જોષી
    3.60 - રોશનીમાં અંધારું ભેળવીને આપો... / મુકેશ જોષી
    3.61 - મનગમતા ચહેરાની પાસે લઈ ચાલો.. / મુકેશ જોષી
    3.62 - બાઝી પડ્યો રે વરસાદ.. / મુકેશ જોષી
    3.63 - વિચાર છું... / મુકેશ જોષી
    3.64 - માણસ નામે ખૂબ ઉજાણી... / મુકેશ જોષી
    3.65 - રાધાનું ગામ સાવ ધૂળિયું.. / મુકેશ જોષી
    3.66 - સખી, મને ભારે વરસાદનું સુખ / મુકેશ જોષી
    3.67 - સુખની આખી અનુક્રમણિકા / મુકેશ જોષી
    3.68 - સૂરજ એના ભાગનો ઇન્કમટૅક્સ ભરે છે / મુકેશ જોષી
    3.69 - હસીને કહું છું મજા છે / મુકેશ જોષી
    3.70 - તો પાડ... મારી ગમગીનીનો હવે એક્સ-રે તું પાડ / મુકેશ જોષી
    3.71 - હરિ, આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો / મુકેશ જોષી
    3.72 - હરિ, તમારા ઝાંખાપાંખા અજવાળાની.. / મુકેશ જોષી
    3.73 - હરિ, તમે તો સાવ જ અંગત સાંભળજો આ મરજી / મુકેશ જોષી
    3.74 - હરિનો કાગળ આવ્યો આજ / મુકેશ જોષી
    3.75 - હવે મૃગજળ મને તો બહુ વહાલ કરે છે / મુકેશ જોષી
    3.76 - તને આવો મેં કોઈ દિવસ ધાર્યો નો’તો / મુકેશ જોષી
    3.77 - પાસ હવે પારણું ઝુલાવવાનું ટાણું... / મુકેશ જોષી
4 - ::: ગઝલ ::: / મુકેશ જોષી
    4.1 - ત્યારે સાલું લાગી આવે / મુકેશ જોષી
    4.2 - અહીં ઝખ્મ ઉપરથી વીંઝાય સોટી / મુકેશ જોષી
    4.3 - આ વખત તો ખૂબ છોલાવું પડ્યું / મુકેશ જોષી
    4.4 - આપી ગઝલ / મુકેશ જોષી
    4.5 - આંખમાંથી શું ઝરે છે શી ખબર / મુકેશ જોષી
    4.6 - ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા / મુકેશ જોષી
    4.7 - કૈંક ચોમાસાં અને વરસાદ રાધા / મુકેશ જોષી
    4.8 - તો તું શું કરીશ? / મુકેશ જોષી
    4.9 - તું ફકત ના હાર જો કે જીત જો / મુકેશ જોષી
    4.10 - તું શું કરી શકે? / મુકેશ જોષી
    4.11 - હમણાં હમણાં / મુકેશ જોષી
    4.12 - કક્કો શીખું છું / મુકેશ જોષી
    4.13 - લાગી શરત / મુકેશ જોષી
    4.14 - નવાઈ છે ને! / મુકેશ જોષી
    4.15 - યાર, હું કોને કહું? / મુકેશ જોષી
    4.16 - લો તમે દીવો કરો / મુકેશ જોષી
    4.17 - ધાધીંના ધાતીંના / મુકેશ જોષી
    4.18 - સંકેલો હવે / મુકેશ જોષી
5 - ::: અછાંદસ ::: / મુકેશ જોષી
    5.1 - નવજાત સ્વપ્નનો જન્મ / મુકેશ જોષી
    5.2 - વર્ષગાંઠ / મુકેશ જોષી
    5.3 - સ્વભાવ / મુકેશ જોષી
    5.4 - વીલ / મુકેશ જોષી
    5.5 - વર્ષોથી / મુકેશ જોષી
6 - હરિ, કેટલી વાર? / મુકેશ જોષી