કાગળને પ્રથમ તિલક (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકેશ જોષી

કાગળને પ્રથમ તિલક (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકેશ જોષી

પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૧૨

અનુક્રમણિકા

થોડુંક કહું? / મુકેશ જોષી
અર્પણ / કાગળને પ્રથમ તિલક / મુકેશ જોષી
 
1 - ::: ગીત ::: / મુકેશ જોષી
    1.1 - મા. મને કક્કો શિખવાડ / મુકેશ જોષી
    1.2 - અમને તો ફીરકી ને માંજાના કોડ / મુકેશ જોષી
    1.3 - અમે કાગળ નથી કે તમે અક્ષર લખો / મુકેશ જોષી
    1.4 - છાનોછપનો / મુકેશ જોષી
    1.5 - અમે થયા’તા દરિયાના પાડોશીજી / મુકેશ જોષી
    1.6 - સપનું / મુકેશ જોષી
    1.7 - આજુબાજુ / મુકેશ જોષી
    1.8 - આજે તારો કાગળ મળ્યો / મુકેશ જોષી
    1.9 - આપણી વચ્ચે / મુકેશ જોષી
    1.10 - આપણે ઇચ્છા વિનાનાં વાદળાં / મુકેશ જોષી
    1.11 - એક ગમતીલું ગામ / મુકેશજોષી
    1.12 - અબરખ રાખી / મુકેશ જોષી
    1.13 - એક.... / મુકેશ જોષી
    1.14 - સીધા કાગળજીના ઘરમાં... / મુકેશ જોષી
    1.15 - સાવ માણસની જાત... / મુકેશ જોષી
    1.16 - કે બાઈ, મુંને આજ કો’કે લીંબોળી મારી... / મુકેશ જોષી
    1.17 - અંદર અંદર કણસે... / મુકેશ જોષી
    1.18 - તો કાગળ પર આંસુ આ ગીત સમાં લાગે.. / મુકેશ જોષી
    1.19 - ઝાકળ જેવી એક છોકરી તમને મળવા આવે.. / મુકેશ જોષી
    1.20 - આંખો થઈ ગઈ જક્કી../ મુકેશ જોષી
    1.21 - હું... / મુકેશ જોષી
    1.22 - ઘર છોડતા પહેલાં જરા હું... / મુકેશ જોષી
    1.23 - હવે હુંય અસ્તાચળ ભણી છું... / મુકેશ જોષી
    1.24 - ચાલો પેલી પાર... / મુકેશ જોષી
    1.25 - નિવૃત્ત થતા શિક્ષકનું ગીત.. / મુકેશ જોષી
    1.26 - છોકરીના હૈયામાં ચોમાસું બેઠું... / મુકેશ જોષી
    1.27 - તમે સાંભળો તો કલરવ શું લાગે... / મુકેશ જોષી
    1.28 - લીલેરાં વન્ન જાય ઓચિંતાં સળગી... / મુકેશ જોષી
    1.29 - તડકાની ભાષા.../ મુકેશ જોષી
    1.30 - લાગણીઓ આ ભરચક ભરચક / મુકેશ જોષી
    1.31 - તમે / મુકેશ જોષી
    1.32 - તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો? / મુકેશ જોષી
    1.33 - પ્રેમનો પહેલો વળાંક / મુકેશ જોષી
    1.34 - માન્યામાં આવતું ન હોય તો જોઈ લે / મુકેશ જોષી
    1.35 - ચ્યુંઇગમ / મુકેશ જોષી
    1.36 - હૃદયના તાર એવા ઝણઝણે / મુકેશ જોષી
    1.37 - તેં તારી રીતે જ / મુકેશ જોષી
    1.38 - ધારો કે / મુકેશ જોષી
    1.39 - નામ લખીને / મુકેશ જોષી
    1.40 - દરિયો નહીં ને / મુકેશ જોષી
    1.41 - શું? / મુકેશ જોષી
    1.42 - મારું બચપણ ખોવાયું એ જ દા’ડે / મુકેશ જોષી
    1.43 - પ્રિય પ્રિય દરિયાજી / મુકેશ જોષી
    1.44 - ગીત લખું કે ગઝલ! / મુકેશ જોષી
    1.45 - ફાટ્યા ને તૂટ્યા / મુકેશ જોષી
    1.46 - દાર્જીલિંગ જતા પહેલાં / મુકેશ જોષી
    1.47 - દાર્જીલિંગ જોયા પછી / મુકેશ જોષી
    1.48 - બોલ સખી, તારા હૈયામાં શોર થયો કે નહીં? / મુકેશ જોષી
    1.49 - મને તમારા સખીપણાના હજુય કેમ અભરખા.. / મુકેશ જોષી
    1.50 - તને વ્હાલો વરસાદ કે હું? / મુકેશ જોષી
    1.51 - શ્યામ જાશે તો.... / મુકેશ જોષી
    1.52 - મારા આયખામાં ઓચિંતી સાંજ પડી ગઈ / મુકેશ જોષી
    1.53 - આખું ગોકુળ પછી હેલે ચઢ્યું / મુકેશ જોષી
    1.54 - કવિ, તું કવિતા લખ / મુકેશ જોષી
    1.55 - નહીં ઘાવ તોય ગોકુળ હણાયું.. / મુકેશ જોષી
    1.56 - હરિ જ આવે યાદ.. / મુકેશ જોષી
    1.57 - મારી મીંચાતી આંખમાં... / મુકેશ જોષી
    1.58 - વિચાર બેઠા ટોળે / મુકેશ જોષી
    1.59 - રોજ તારા નામનો કક્કો ગોખું... / મુકેશ જોષી
    1.60 - રોશનીમાં અંધારું ભેળવીને આપો... / મુકેશ જોષી
    1.61 - મનગમતા ચહેરાની પાસે લઈ ચાલો.. / મુકેશ જોષી
    1.62 - બાઝી પડ્યો રે વરસાદ.. / મુકેશ જોષી
    1.63 - વિચાર છું... / મુકેશ જોષી
    1.64 - માણસ નામે ખૂબ ઉજાણી... / મુકેશ જોષી
    1.65 - રાધાનું ગામ સાવ ધૂળિયું.. / મુકેશ જોષી
    1.66 - સખી, મને ભારે વરસાદનું સુખ / મુકેશ જોષી
    1.67 - સુખની આખી અનુક્રમણિકા / મુકેશ જોષી
    1.68 - સૂરજ એના ભાગનો ઇન્કમટૅક્સ ભરે છે / મુકેશ જોષી
    1.69 - હસીને કહું છું મજા છે / મુકેશ જોષી
    1.70 - તો પાડ... મારી ગમગીનીનો હવે એક્સ-રે તું પાડ / મુકેશ જોષી
    1.71 - હરિ, આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો / મુકેશ જોષી
    1.72 - હરિ, તમારા ઝાંખાપાંખા અજવાળાની.. / મુકેશ જોષી
    1.73 - હરિ, તમે તો સાવ જ અંગત સાંભળજો આ મરજી / મુકેશ જોષી
    1.74 - હરિનો કાગળ આવ્યો આજ / મુકેશ જોષી
    1.75 - હવે મૃગજળ મને તો બહુ વહાલ કરે છે / મુકેશ જોષી
    1.76 - તને આવો મેં કોઈ દિવસ ધાર્યો નો’તો / મુકેશ જોષી
    1.77 - પાસ હવે પારણું ઝુલાવવાનું ટાણું... / મુકેશ જોષી
2 - ::: ગઝલ ::: / મુકેશ જોષી
    2.1 - ત્યારે સાલું લાગી આવે / મુકેશ જોષી
    2.2 - અહીં ઝખ્મ ઉપરથી વીંઝાય સોટી / મુકેશ જોષી
    2.3 - આ વખત તો ખૂબ છોલાવું પડ્યું / મુકેશ જોષી
    2.4 - આપી ગઝલ / મુકેશ જોષી
    2.5 - આંખમાંથી શું ઝરે છે શી ખબર / મુકેશ જોષી
    2.6 - ચાલ ઝાડની ખબર કાઢવા / મુકેશ જોષી
    2.7 - કૈંક ચોમાસાં અને વરસાદ રાધા / મુકેશ જોષી
    2.8 - તો તું શું કરીશ? / મુકેશ જોષી
    2.9 - તું ફકત ના હાર જો કે જીત જો / મુકેશ જોષી
    2.10 - તું શું કરી શકે? / મુકેશ જોષી
    2.11 - હમણાં હમણાં / મુકેશ જોષી
    2.12 - કક્કો શીખું છું / મુકેશ જોષી
    2.13 - લાગી શરત / મુકેશ જોષી
    2.14 - નવાઈ છે ને! / મુકેશ જોષી
    2.15 - યાર, હું કોને કહું? / મુકેશ જોષી
    2.16 - લો તમે દીવો કરો / મુકેશ જોષી
    2.17 - ધાધીંના ધાતીંના / મુકેશ જોષી
    2.18 - સંકેલો હવે / મુકેશ જોષી
3 - ::: અછાંદસ ::: / મુકેશ જોષી
    3.1 - નવજાત સ્વપ્નનો જન્મ / મુકેશ જોષી
    3.2 - વર્ષગાંઠ / મુકેશ જોષી
    3.3 - સ્વભાવ / મુકેશ જોષી
    3.4 - વીલ / મુકેશ જોષી
    3.5 - વર્ષોથી / મુકેશ જોષી
4 - હરિ, કેટલી વાર? / મુકેશ જોષી