કઠપૂતળી (કાવ્યસંગ્રહ) / વિવેક કાણે 'સહજ'

કઠપૂતળી (કાવ્યસંગ્રહ) / વિવેક કાણે 'સહજ'

કોપીરાઇટ :વિવેક કાણે ‘સહજ’
આવરણ : સંજય વૈદ્ય

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
થોડી વાત... ભાવક સાથે / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
સાહિત્યકારોનાં પ્રતિભાવ / કઠપૂતળી
થોડી શાસ્ત્રીય વાત - માન્યતાઓ અને નીતિ વિષે / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
 
1 - ગઝલ વિભાગ / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.1 - કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.2 - છોડ ઉંદરડા / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.3 - સમાસમાં લીધી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.4 - હું દૃશ્યમાન છું / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.5 - હર શ્વાસ શ્વાસ છે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.6 - ધીરે ધીરે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.7 - આદત પાડો / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.8 - આભાસ થઈને રહી જવું / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.9 - જવા દે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.10 - હરકોઈની ઈચ્છા / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.11 - અંતતોગત્વા / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.12 - અંધાપો / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.13 - વકીલને પૂછો ! / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.14 - કોના ઉપર દયા કરે ? / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.15 - હયાત જોઈ છે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.16 - કોઈ નથી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.17 - સંવેદન બરડ / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.18 - સાચવ મને / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.19 - સાત ઘોડા લઈ / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.20 - નથી હોતી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.21 - નીકળી ગયેલી તક ઉપર / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.22 - સર્જાય પણ ખરું / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.23 - મારાથી નહીં બને / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.24 - પ્રસ્તાવ એ સારો આપે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.25 - લીલું તો નથી ને ? / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.26 - ભોળો ભોઈ જાણે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.27 - સદા સતર્ક રહેશે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.28 - મત્લાથી આપું જ્ઞાન / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.29 - બધા માટે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.30 - કોની કોની નજરો ટાળો ? / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.31 - રટ બદલીને / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.32 - સજદાની માફક જોઉં છું / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.33 - સંઘર્ષનાં વર્ષો / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.34 - હિંડોળે ફરીથી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.35 - શબ્દોમાં / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.36 - સ્થાપે છે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.37 - ગાજ નથી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.38 - ઊંચે ચડ્યા પછી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.39 - જાદુની એક અંગુલિ / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.40 - મેં જ સ્વયં ઠારી છે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.41 - ભાંગે છે નિરંતર / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.42 - ઉછાળે છે નિરંતર / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.43 - પ્રકારે છે નિરંતર / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.44 - માનવી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.45 - મુસલસલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.46 - ખુદ પોતાને પણ જડો નહીં / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.47 - વાવ આવે છે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.48 - શા માટે / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.49 - રસમય નથી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.50 - બસ, એટલું નક્કી કરો / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    1.51 - મને બીજી કાંઈ ખબર નથી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
2 - પ્રયોગ વિભાગ / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    2.1 - પ્રયોગ વિષે થોડી વાત / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    2.2 - પ્રાયોગિક કાવ્યકૃતિ - ૧ / વિવેક કાણે ‘સહજ’
    2.3 - પ્રાયોગિક કાવ્યકૃતિ / વિવેક કાણે ‘સહજ’
3 - આસ્વાદ વિભાગ / કઠપૂતળી
    3.1 - કવિ અને કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : ખલીલ ધનતેજવી
    3.2 - માનવ વિડંબનાની ગઝલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : ભગવતીકુમાર શર્મા
    3.3 - વિવેકગીરી / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : ભરત ભટ્ટ
    3.4 - ધીરે ધીરે ઊઘડતી અનુભૂતિની ગઝલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : વિવેક મનહર ટેલર
    3.5 - પંચૈન્દ્રેયી ગઝલ... / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : મકરંદ મુસળે
    3.6 - પંચપર્ણી બીલીપત્ર જેવી ગઝલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : પ્રણવ પંડ્યા
    3.7 - હરકોઈની ઈચ્છા / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : રશીદ મીર
    3.8 - અંધાપો / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : ગુલામ અબ્બાસ
    3.9 - ગઝલસૃષ્ટિમાં ટહેલવાનો અવસર / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : પંકજ શાહ
    3.10 - મન મસ્ત હુઆ, અબ ક્યા કિસીસે ? / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : ઉદયન ઠક્કર
    3.11 - નીકળી ગયેલી તક ઉપર / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : રશીદ મીર
    3.12 - લક્ષ્યવેધી ગઝલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : દિનેશ ડોંગરે
    3.13 - વારંવાર વાગોળવા જેવી... વાગોળી વાગોળીને ગાવા જેવી ગઝલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : રિષભ મહેતા
    3.14 - અંતર કપાયાનો અનુભવ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : વિનોદ જોશી
    3.15 - ભીતરમાં પ્રત્યાયન પામતી ગઝલ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : ગૌરાંગ ઠાકર
    3.16 - કવિને બાંધતી દુનિયા... દુનિયાને બાંધતો કવિ / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : રઈશ મનીઆર
    3.17 - ખુદ પોતાને પણ જડો નહીં / વિવેક કાણે ‘સહજ’ / આસ્વાદક : હરદ્વાર ગોસ્વામી
4 - સમય, સૌંદર્ય અને કલા / પરિશિષ્ટ / કઠપૂતળી / વિવેક કાણે ‘સહજ’