યાયાવરી (કાવ્યસંગ્રહ) – શ્યામ સાધુ

યાયાવરી (કાવ્યસંગ્રહ) – શ્યામ સાધુ

અનુક્રમણિકા

૧. ક્યારેક અંધકારે ટહુકો કરી લીધો / શ્યામ સાધુ
૨. એમ કૈ આવ્યું સ્મરણ બપ્પોરનું / શ્યામ સાધુ
૩. સૂરજની જેમ સો સો કિરણમાં ઢળ્યાં તમે / શ્યામ સાધુ
૪. ફૂલો તણા છળ કળી જાય ફોરમ / શ્યામ સાધુ
૫. પ્હોંચી ગયાનો અર્થ અહીં સ્થળ મહીં હતો / શ્યામ સાધુ
૬. ટેવના દરિયા તો લીલાંછમ ભર્યા છે / શ્યામ સાધુ
૭. એકાંત સંગે ફરી આથડ્યું ઘર / શ્યામ સાધુ
૮. પીળાં ને લાલ ફૂલના રંગો જ હોય છે / શ્યામ સાધુ
૯. તારો વિચાર બારીના પડદે ઝૂલી ગયો / શ્યામ સાધુ
૧૦. આંખમાં વન, હાથમાં રણ દઈ દીધું છે / શ્યામ સાધુ
૧૧. આકાશ જેવી યાદને ઓઢી રહ્યો છું હું / શ્યામ સાધુ
૧૨. આપો દીવાલોને આધાર જેવું / શ્યામ સાધુ
૧૩. ગુલમ્હોર શોધનારી ઉદાસીને શી ખબર / શ્યામ સાધુ
૧૪. મૌનની લિપિ ઉકેલી દો પ્રથમ / શ્યામ સાધુ
૧૫. વિવશતા તમને ચાહ્યાની / શ્યામ સાધુ
૧૬. બારીઓ ખોલીને જોવાયું નગર / શ્યામ સાધુ
૧૭. સૂરજનો વણઝારો હમણાં / શ્યામ સાધુ
૧૮. દર્પણના રણમાં ભટકું છું / શ્યામ સાધુ
૧૯. મૃગજળની લાગણી હતી, દર્પણ હતું નહીં / શ્યામ સાધુ
૨૦. યાદ કઈ અટવાય છે દીવાલ પર? / શ્યામ સાધુ
૨૧. અસ્થિના શ્વેત રંગ ચીતરવાનું શું થયું? / શ્યામ સાધુ
૨૨. કૈં નથી હોતું સમયના હાથમાં / શ્યામ સાધુ
૨૩. કમળ જેવું કશુંક વાવી દીધું છે / શ્યામ સાધુ
૨૪. કાચ અરીસાનો તોડું’ને / શ્યામ સાધુ
૨૫. પીંછા જેવા ખરશે પડઘા / શ્યામ સાધુ
૨૬. ઉદાસીઓના અર્થ કોણ કરે? / શ્યામ સાધુ
૨૭. માત્ર મળીએ એટલો સંબંધ છે / શ્યામ સાધુ
૨૮. હતી તો સાવ પંગુ, પણ પવન થઈ ગઈ / શ્યામ સાધુ
૨૯. મ્હેલ પત્તાંનો અધૂરો કાલનો / શ્યામ સાધુ
૩૦. ખાલી સ્મરણનાં એકલાં વાદળ નહીં ગમે / શ્યામ સાધુ
૩૧. લોહીમાં જઈ ભળ્યું તે તું / શ્યામ સાધુ
૩૨. આંખ મીંચું કે અજબ બદલાઊં છું / શ્યામ સાધુ
૩૩. તું ચરણની ટેવને સમજી શકે તો / શ્યામ સાધુ
૩૪. ફૂલો સમું જ હોય ‘ને કાંટામાં સંભવે / શ્યામ સાધુ
૩૫. પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ / શ્યામ સાધુ
૩૬. આજેય મારું મૌન પરિચય વગર રહ્યું / શ્યામ સાધુ
૩૭. પત્ર આપે પળ તણો વાંચ્યો હશે / શ્યામ સાધુ
૩૮. આંગળી ચીંધી તેં એવા તોરની / શ્યામ સાધુ
૩૯. ચકાની ગઝલ / શ્યામ સાધુ
૪૦. અછાન્દસ ગઝલ / શ્યામ સાધુ
૪૧. લઘુ કાવ્ય – ૧ / શ્યામ સાધુ
૪૨. લઘુ કાવ્ય – ૨ / શ્યામ સાધુ
૪૩. લઘુ કાવ્ય – ૩ / શ્યામ સાધુ
૪૪. લઘુ કાવ્ય – ૪ / શ્યામ સાધુ
૪૫. લઘુ કાવ્ય – ૫ / શ્યામ સાધુ
૪૬. લઘુ કાવ્ય – ૬ / શ્યામ સાધુ
૪૭. લઘુ કાવ્ય – ૭ / શ્યામ સાધુ
૪૮. લઘુ કાવ્ય – ૮ / શ્યામ સાધુ
૪૯. લઘુ કાવ્ય – ૯ / શ્યામ સાધુ
૫૦. લઘુ કાવ્ય – ૧૦ / શ્યામ સાધુ
૫૧. લઘુ કાવ્ય – ૧૧ / શ્યામ સાધુ
૫૨. દિવસો રે……. / શ્યામ સાધુ
૫૩. અચાનક / શ્યામ સાધુ
૫૪. પછી / શ્યામ સાધુ
૫૫. સમય / શ્યામ સાધુ
૫૬. દંતકથા / શ્યામ સાધુ
૫૭. મૃત્યુ નામના શહેરમાં / શ્યામ સાધુ
૫૮. સવારે… / શ્યામ સાધુ
૫૯. સમય [૨ ] / શ્યામ સાધુ