પગરવ (કાવ્યસંગ્રહ) – આદિલ મન્સૂરી

પગરવ (કાવ્યસંગ્રહ) – આદિલ મન્સૂરી

અનુક્રમણિકા

૧ - પગરવ પ્રસ્તાવના – આ અર્થના વેપારની વાત જ ક્યાં છે ? / હરિન્દ્ર દવે
૨ - મુક્તક – ૧ – ૫ / આદિલ મન્સૂરી
૩ - મુક્તક – ૬ – ૧૦/ આદિલ મન્સૂરી
૪ - મુક્તક – ૧૧ – ૧૫/ આદિલ મન્સૂરી
૫ - જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે / આદિલ મન્સૂરી
૬ - વ્હેલી સવારે બાગમાં ડોકાય છે પવન / આદિલ મન્સૂરી
૭ - દુનિયાના અંધકારને ધોતો ફરે છે ચાંદ / આદિલ મન્સૂરી
૮ - ધીરે ધીરે વિસ્તરે છે ચાંદની / આદિલ મન્સૂરી
૯ - સેંકડો વર્ષોથી આકાશે બળે છે તારલા / આદિલ મન્સૂરી
૧૦ - કેટલી માદકતા સંતાઈ હતી વરસાદમાં / આદિલ મન્સૂરી
૧૧ - તિમિર પથરાય છે તો રોશનીનું મૌન બોલે છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૨ - સામાં મળ્યા તો એમની નજરો ઢળી ગઈ / આદિલ મન્સૂરી
૧૩ - ગગનમાં એમ તારા ઝળહળે છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૪ - ક્યાં કહું છું કે મદિરા જ વધારી આપો? / આદિલ મન્સૂરી
૧૫ - ફૂલો ખીલ્યાં કે ખાર ? મને કંઈ ખબર નથી / આદિલ મન્સૂરી
૧૬ - ધરતીને આભ કરવાના મનમાં ઉમંગ છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૭ - યાદોના કાફલાઓ ચહે છે, ગઝલ કહો / આદિલ મન્સૂરી
૧૮ - જિંદગી તો ફક્ત બહાનું છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૯ - લઇ જાય છે સુગંધ હવા એ વિચારથી / આદિલ મન્સૂરી
૨૦ - દિલ ન લાગે કિનારે, તો હું શું કરું? / આદિલ મન્સૂરી
૨૧ - જો આપનો પડછાયો પડી જાય જરા પણ / આદિલ મન્સૂરી
૨૨ - દરેક ફૂલના અંતરમાં હું સુવાસિત છું / આદિલ મન્સૂરી
૨૩ - જવાની તો ઘડી કે બે ઘડી છે / આદિલ મન્સૂરી
૨૪ - ચોમેર મૃગજળોની દીવાલો ઊભી કરી / આદિલ મન્સૂરી
૨૫ - માનવ ન થઈ શક્યો તો એ ઈશ્વર બની ગયો / આદિલ મન્સૂરી
૨૬ - ઈશ્વર / આદિલ મન્સૂરી
૨૭ - કંટકને ક્યાંથી હોય અનુભવ વસંતનો / આદિલ મન્સૂરી
૨૮ - ફૂલો બની ભલેને અમે તો ખરી ગયા / આદિલ મન્સૂરી
૨૯ - મારાં જીવનની વાત ને તારાં જીવન વિના / આદિલ મન્સૂરી
૩૦ - લગન ન હોય તો અહીં આવવામાં સાર નથી / આદિલ મન્સૂરી
૩૧ - માર્ગ કોણ તેઓને ઓ ખુદા બતાવે છે? / આદિલ મન્સૂરી
૩૨ - આપનું મુખ જોઈ મનમાં થાય છે / આદિલ મન્સૂરી
૩૩ - નાવ રોકાઈ કિનારો જોઇને / આદિલ મન્સૂરી
૩૪ - ઓ ધરા તારી વિરહ આગમાં બળતો સૂરજ / આદિલ મન્સૂરી
૩૫ - શબ્દ જે તુજ હોઠ પર આવ્યા હતા / આદિલ મન્સૂરી
૩૬ - દિલમાં કોઇની યાદ ના પગલાં રહી ગયા / આદિલ મન્સૂરી
૩૭ - તમારી યાદના સૂરજ ઉપર છાઈ નથી શકતા / આદિલ મન્સૂરી
૩૮ - આંખો ઉપર ફળી વળ્યો નિદ્રાનો અન્ધકાર / આદિલ મન્સૂરી
૩૯ - પડછાયા જેવું પણ ક્યાં છે? / આદિલ મન્સૂરી
૪૦ - એ મારા વિચારો કળી જાય તો ! / આદિલ મન્સૂરી
૪૧ - થૈ પુષ્પ એના કેશને શણગારતો રહ્યો / આદિલ મન્સૂરી
૪૨ - ભાગ્ય રહેવા ન દીધું હાથમાં રેખા આપી / આદિલ મન્સૂરી
૪૩ - ઈશ્વર કરે મિલનની ક્ષણો વિસ્તર્યા કરે / આદિલ મન્સૂરી
૪૪ - ઝુલ્ફોના અન્ધકારમાં આવી ભળે છે રાત / આદિલ મન્સૂરી
૪૫ - હૈયાના ધબકાર મહીં છે પગરવ કોનો? / આદિલ મન્સૂરી
૪૬ - નિખાલસતા અને એની નજરમાં? / આદિલ મન્સૂરી
૪૭ - પ્રતિબિંબ કોના સ્મિત કરે છે તુષારમાં? / આદિલ મન્સૂરી
૪૮ - દ્રષ્ટિ ફરેબ ખાય છે માણેકચોકમાં / આદિલ મન્સૂરી
૪૯ - રોકી શક્યું ન કોઈ મને દરમિયાનમાં / આદિલ મન્સૂરી
૫૦ - સૂરજની પીઠ જોઇને પાણી ઠરી ન જાય / આદિલ મન્સૂરી
૫૧ - ડૂબી ગયું છે આંખનું અજવાળું ક્યારનું / આદિલ મન્સૂરી
૫૨ - પત્થરોને ચાંદની ડસતી રહી / આદિલ મન્સૂરી
૫૩ - ઊંઘમાંથી દેહ જો જાગી પડે / આદિલ મન્સૂરી
૫૪ - બિસ્તરમાં તારી યાદની પરીઓ ઢળી ગઈ / આદિલ મન્સૂરી
૫૫ - આંખોમાં ડૂબતી હતી કાળાશ રાતની / આદિલ મન્સૂરી
૫૬ - તૂટશે ક્યારે કવચ આભાસનું? / આદિલ મન્સૂરી
૫૭ - ક્ષિતિજની પાંપણે પીળાં સપનનો ભાર હશે / આદિલ મન્સૂરી
૫૮ - ઘરથી રીસાઈને કોઈ ચાલ્યું ગયું, આંખ જોતી રહી / આદિલ મન્સૂરી
૫૯ - સૂર્યની જેમ નીકળતા જઈએ /આદિલ મન્સૂરી
૬૦ - ઘાયલ સમયનાં રક્તમાં ખરડાય શૂન્યતા / આદિલ મન્સૂરી
૬૧ - હલેસે હલેસે હલેસાય દરિયો / આદિલ મન્સૂરી
૬૨ - સૂર્યથી શ્હેર સળગવા લાગે / આદિલ મન્સૂરી
૬૩ - સાગરનાં ભૂરા ભેજમાં ભીંજાય ચાંદની / આદીલ મન્સૂરી
૬૪ - મૌનમાં મારા વિચારો વિસ્તર્યા / આદિલ મન્સૂરી
૬૫ - બાગમાં…. / આદિલ મન્સૂરી
૬૬ - હવા / આદિલ મન્સૂરી
૬૭ - આશા / આદિલ મન્સૂરી
૬૮ - ઘર છોડતાં…. / આદિલ મન્સૂરી
૬૯ - રાતના સમંદરે / આદિલ મન્સૂરી
૭૦ - દરવાજાને…. / આદિલ મન્સૂરી
૭૧ - સૂરજ / આદિલ મન્સૂરી
૭૨ - ઢળતી સાંજનો તડકો / આદિલ મન્સૂરી
૭૩ - ફરી રહી / આદિલ મન્સૂરી
૭૪ - ક્લબમાં….. / આદિલ મન્સૂરી
૭૫ - તોડી નાખો / આદિલ મન્સૂરી
૭૬ - પીળા પીળા પીપળાને / આદિલ મન્સૂરી
૭૭ - બેઉ કાંઠે નદી વહે / આદિલ મન્સૂરી
૭૮ - શ્હેરની સડકો ઉપર…. / આદિલ મન્સૂરી
૭૯ - રાતે / આદિલ મન્સૂરી
૮૦ - ને હું….. / આદિલ મન્સૂરી
૮૧ - બળેલાં ખંડેરે / આદિલ મન્સૂરી