પગરવ (કાવ્યસંગ્રહ) – આદિલ મન્સૂરી

પગરવ (કાવ્યસંગ્રહ) – આદિલ મન્સૂરી

અનુક્રમણિકા

૧. પગરવ પ્રસ્તાવના – આ અર્થના વેપારની વાત જ ક્યાં છે ? / હરિન્દ્ર દવે
૨. મુક્તક – ૧ – ૫ / આદિલ મન્સૂરી
૩. મુક્તક – ૬ – ૧૦/ આદિલ મન્સૂરી
૪. મુક્તક – ૧૧ – ૧૫/ આદિલ મન્સૂરી
૫. જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે / આદિલ મન્સૂરી
૬. વ્હેલી સવારે બાગમાં ડોકાય છે પવન / આદિલ મન્સૂરી
૭. દુનિયાના અંધકારને ધોતો ફરે છે ચાંદ / આદિલ મન્સૂરી
૮. ધીરે ધીરે વિસ્તરે છે ચાંદની / આદિલ મન્સૂરી
૯. સેંકડો વર્ષોથી આકાશે બળે છે તારલા / આદિલ મન્સૂરી
૧૦. કેટલી માદકતા સંતાઈ હતી વરસાદમાં / આદિલ મન્સૂરી
૧૧. તિમિર પથરાય છે તો રોશનીનું મૌન બોલે છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૨. સામાં મળ્યા તો એમની નજરો ઢળી ગઈ / આદિલ મન્સૂરી
૧૩. ગગનમાં એમ તારા ઝળહળે છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૪. ક્યાં કહું છું કે મદિરા જ વધારી આપો? / આદિલ મન્સૂરી
૧૫. ફૂલો ખીલ્યાં કે ખાર ? મને કંઈ ખબર નથી / આદિલ મન્સૂરી
૧૬. ધરતીને આભ કરવાના મનમાં ઉમંગ છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૭. યાદોના કાફલાઓ ચહે છે, ગઝલ કહો / આદિલ મન્સૂરી
૧૮. જિંદગી તો ફક્ત બહાનું છે / આદિલ મન્સૂરી
૧૯. લઇ જાય છે સુગંધ હવા એ વિચારથી / આદિલ મન્સૂરી
૨૦. દિલ ન લાગે કિનારે, તો હું શું કરું? / આદિલ મન્સૂરી
૨૧. જો આપનો પડછાયો પડી જાય જરા પણ / આદિલ મન્સૂરી
૨૨. દરેક ફૂલના અંતરમાં હું સુવાસિત છું / આદિલ મન્સૂરી
૨૩. જવાની તો ઘડી કે બે ઘડી છે / આદિલ મન્સૂરી
૨૪. ચોમેર મૃગજળોની દીવાલો ઊભી કરી / આદિલ મન્સૂરી
૨૫. માનવ ન થઈ શક્યો તો એ ઈશ્વર બની ગયો / આદિલ મન્સૂરી
૨૬. ઈશ્વર / આદિલ મન્સૂરી
૨૭. કંટકને ક્યાંથી હોય અનુભવ વસંતનો / આદિલ મન્સૂરી
૨૮. ફૂલો બની ભલેને અમે તો ખરી ગયા / આદિલ મન્સૂરી
૨૯. મારાં જીવનની વાત ને તારાં જીવન વિના / આદિલ મન્સૂરી
૩૦. લગન ન હોય તો અહીં આવવામાં સાર નથી / આદિલ મન્સૂરી
૩૧. માર્ગ કોણ તેઓને ઓ ખુદા બતાવે છે? / આદિલ મન્સૂરી
૩૨. આપનું મુખ જોઈ મનમાં થાય છે / આદિલ મન્સૂરી
૩૩. નાવ રોકાઈ કિનારો જોઇને / આદિલ મન્સૂરી
૩૪. ઓ ધરા તારી વિરહ આગમાં બળતો સૂરજ / આદિલ મન્સૂરી
૩૫. શબ્દ જે તુજ હોઠ પર આવ્યા હતા / આદિલ મન્સૂરી
૩૬. દિલમાં કોઇની યાદ ના પગલાં રહી ગયા / આદિલ મન્સૂરી
૩૭. તમારી યાદના સૂરજ ઉપર છાઈ નથી શકતા / આદિલ મન્સૂરી
૩૮. આંખો ઉપર ફળી વળ્યો નિદ્રાનો અન્ધકાર / આદિલ મન્સૂરી
૩૯. પડછાયા જેવું પણ ક્યાં છે? / આદિલ મન્સૂરી
૪૦. એ મારા વિચારો કળી જાય તો ! / આદિલ મન્સૂરી
૪૧. થૈ પુષ્પ એના કેશને શણગારતો રહ્યો / આદિલ મન્સૂરી
૪૨. ભાગ્ય રહેવા ન દીધું હાથમાં રેખા આપી / આદિલ મન્સૂરી
૪૩. ઈશ્વર કરે મિલનની ક્ષણો વિસ્તર્યા કરે / આદિલ મન્સૂરી
૪૪. ઝુલ્ફોના અન્ધકારમાં આવી ભળે છે રાત / આદિલ મન્સૂરી
૪૫. હૈયાના ધબકાર મહીં છે પગરવ કોનો? / આદિલ મન્સૂરી
૪૬. નિખાલસતા અને એની નજરમાં? / આદિલ મન્સૂરી
૪૭. પ્રતિબિંબ કોના સ્મિત કરે છે તુષારમાં? / આદિલ મન્સૂરી
૪૮. દ્રષ્ટિ ફરેબ ખાય છે માણેકચોકમાં / આદિલ મન્સૂરી
૪૯. રોકી શક્યું ન કોઈ મને દરમિયાનમાં / આદિલ મન્સૂરી
૫૦. સૂરજની પીઠ જોઇને પાણી ઠરી ન જાય / આદિલ મન્સૂરી
૫૧. ડૂબી ગયું છે આંખનું અજવાળું ક્યારનું / આદિલ મન્સૂરી
૫૨. પત્થરોને ચાંદની ડસતી રહી / આદિલ મન્સૂરી
૫૩. ઊંઘમાંથી દેહ જો જાગી પડે / આદિલ મન્સૂરી
૫૪. બિસ્તરમાં તારી યાદની પરીઓ ઢળી ગઈ / આદિલ મન્સૂરી
૫૫. આંખોમાં ડૂબતી હતી કાળાશ રાતની / આદિલ મન્સૂરી
૫૬. તૂટશે ક્યારે કવચ આભાસનું? / આદિલ મન્સૂરી
૫૭. ક્ષિતિજની પાંપણે પીળાં સપનનો ભાર હશે / આદિલ મન્સૂરી
૫૮. ઘરથી રીસાઈને કોઈ ચાલ્યું ગયું, આંખ જોતી રહી / આદિલ મન્સૂરી
૫૯. સૂર્યની જેમ નીકળતા જઈએ /આદિલ મન્સૂરી
૬૦. ઘાયલ સમયનાં રક્તમાં ખરડાય શૂન્યતા / આદિલ મન્સૂરી
૬૧. હલેસે હલેસે હલેસાય દરિયો / આદિલ મન્સૂરી
૬૨. સૂર્યથી શ્હેર સળગવા લાગે / આદિલ મન્સૂરી
૬૩. સાગરનાં ભૂરા ભેજમાં ભીંજાય ચાંદની / આદીલ મન્સૂરી
૬૪. મૌનમાં મારા વિચારો વિસ્તર્યા / આદિલ મન્સૂરી
૬૫. બાગમાં…. / આદિલ મન્સૂરી
૬૬. હવા / આદિલ મન્સૂરી
૬૭. આશા / આદિલ મન્સૂરી
૬૮. ઘર છોડતાં…. / આદિલ મન્સૂરી
૬૯. રાતના સમંદરે / આદિલ મન્સૂરી
૭૦. દરવાજાને…. / આદિલ મન્સૂરી
૭૧. સૂરજ / આદિલ મન્સૂરી
૭૨. ઢળતી સાંજનો તડકો / આદિલ મન્સૂરી
૭૩. ફરી રહી / આદિલ મન્સૂરી
૭૪. ક્લબમાં….. / આદિલ મન્સૂરી
૭૫. તોડી નાખો / આદિલ મન્સૂરી
૭૬. પીળા પીળા પીપળાને / આદિલ મન્સૂરી
૭૭. બેઉ કાંઠે નદી વહે / આદિલ મન્સૂરી
૭૮. શ્હેરની સડકો ઉપર…. / આદિલ મન્સૂરી
૭૯. રાતે / આદિલ મન્સૂરી
૮૦. ને હું….. / આદિલ મન્સૂરી
૮૧. બળેલાં ખંડેરે / આદિલ મન્સૂરી