તમસા ( કાવ્યસંગ્રહ) / રઘુવીર ચૌધરી

તમસા ( કાવ્યસંગ્રહ) / રઘુવીર ચૌધરી

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી
૨. તમસા – પ્રસ્તાવના / નલિન રાવળ
૩. તમસા – પ્રસ્તાવના / ભગવતીકુમાર શર્મા
૪. મને કેમ ના વાર્યો / રઘુવીર ચૌધરી
૫. ચાર મુક્તક / રઘુવીર ચૌધરી
૬. રાજસ્થાન / રઘુવીર ચૌધરી
૭. ત્રણ હાઈકુ / રઘુવીર ચૌધરી
૮. વ્રજ વેરાન / રઘુવીર ચૌધરી
૯. મધ્ય યુગ / રઘુવીર ચૌધરી
૧૦. પિરામિડ/ રઘુવીર ચૌધરી
૧૧. અનુનય / રઘુવીર ચૌધરી
૧૨. શેક્સપિયર : ચાર વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
૧૩. કાલિમંદિર, કલકત્તા / રઘુવીર ચૌધરી
૧૪. અમદાવાદ / રઘુવીર ચૌધરી
૧૫. અસ્તોદય / રઘુવીર ચૌધરી
૧૬. અન્વસ્થા / રઘુવીર ચૌધરી
૧૭. કાવ્યરિક્ત દિવસો / રઘુવીર ચૌધરી
૧૮. ચાલવાનું / રઘુવીર ચૌધરી
૧૯. નિસર્ગનો નાભિશ્વાસ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૦. ભારવિની અંતિમ પ્રતીતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૧. વિપ્રયોગ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૨. પાછા જવું / રઘુવીર ચૌધરી
૨૩. એક ફલશ્રુતિ – ૧ અ-ભાવ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૪. એક ફલશ્રુતિ -૨ ઉપસ્થિતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૫. ફલશ્રુતિ – ૩ પૂર્વાવસ્થા / રઘુવીર ચૌધરી
૨૬. ફલશ્રુતિ ૪ – નિયતિ ? / રઘુવીર ચૌધરી
૨૭. ફલશ્રુતિ – ૫ વતન / રઘુવીર ચૌધરી
૨૮. ફલશ્રુતિ – ૬ ઋત : વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
૨૯. ફલશ્રુતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૩૦. પથ્થર / રઘુવીર ચૌધરી
૩૧. દૂરતા / રઘુવીર ચૌધરી
૩૨. કેફિયત / રઘુવીર ચૌધરી
૩૩. પછી તો હું મળીશ નહિ / રઘુવીર ચૌધરી
૩૪. વનમાં / રઘુવીર ચૌધરી
૩૫. મોર / રઘુવીર ચૌધરી
૩૬. આથામતો સૂરજ / રઘુવીર ચૌધરી
૩૭. અભિમાન / રઘુવીર ચૌધરી
૩૮. ઇચ્છામતીને તીરે / રઘુવીર ચૌધરી
૩૯. ઇન્દ્રગોપ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૦. મૃગજળની બે પ્યાલી / રઘુવીર ચૌધરી
૪૧. યુદ્ધ પછી / રઘુવીર ચૌધરી
૪૨. ઇતિહાસ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૩. ઉત્સર્ગ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૪. નદીનું પ્રભાત / રઘુવીર ચૌધરી
૪૫. ते ही नो दिवसा गता : / રઘુવીર ચૌધરી
૪૬. શોધ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૭. સર્જન / રઘુવીર ચૌધરી
૪૮. કવિતા / રઘુવીર ચૌધરી
૪૯. તે પહેલાં / રઘુવીર ચૌધરી
૫૦. આ એક નદી / રઘુવીર ચૌધરી
૫૧. અવાજ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૨. મંજરી / રઘુવીર ચૌધરી
૫૩. પોતાને / રઘુવીર ચૌધરી
૫૪. અ-ગતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૫. દાવાનળ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૬. પુનર્જનની પળ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૭. શ્રી કૃષ્ણશાસ્ત્રીને / રઘુવીર ચૌધરી
૫૮. તમસા નદીને તીરે / રઘુવીર ચૌધરી
૫૯. પારિજાત / રઘુવીર ચૌધરી
૬૦. ઝરુખો સ્વપ્નનો / રઘુવીર ચૌધરી
૬૧. રત્નાવલીનો પત્ર / રઘુવીર ચૌધરી
૬૨. નારી / રઘુવીર ચૌધરી
૬૩. આર્દ્ર પંથે / રઘુવીર ચૌધરી
૬૪. અંકે શિશુ / રઘુવીર ચૌધરી
૬૫. બીજલેખા / રઘુવીર ચૌધરી
૬૬. સહજાત ભાન / રઘુવીર ચૌધરી
૬૭. સ્વપ્નકથા / રઘુવીર ચૌધરી
૬૮. બે વૃક્ષ / રઘુવીર ચૌધરી
૬૯. દર્દ / રઘુવીર ચૌધરી
૭૦. અંતર / રઘુવીર ચૌધરી
૭૧. દૂરનો અંધાર / રઘુવીર ચૌધરી
૭૨. એકલો હું નથી / રઘુવીર ચૌધરી
૭૩. કેનેડાની હત્યા પછી / રઘુવીર ચૌધરી
૭૪. સીમમાં / રઘુવીર ચૌધરી
૭૫. નગર / રઘુવીર ચૌધરી
૭૬. મૃત્યુ / રઘુવીર ચૌધરી
૭૭. સૂરજ / રઘુવીર ચૌધરી
૭૮. વન / રઘુવીર ચૌધરી
૭૯. હવે જળ વિરામશે / રઘુવીર ચૌધરી
૮૦. એકલતા / રઘુવીર ચૌધરી
૮૧. દરિયો / રઘુવીર ચૌધરી
૮૨. રણકાર / રઘુવીર ચૌધરી
૮૩. વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
૮૪. શેષ વાત / રઘુવીર ચૌધરી
૮૫. કંપાવી કોક ગયું / રઘુવીર ચૌધરી
૮૬. સોનલ નૃત્યુ / રઘુવીર ચૌધરી
૮૭. ચીલો / રઘુવીર ચૌધરી
૮૮. ગયાં સહુ ગીત / રઘુવીર ચૌધરી
૮૯. વસંત / રઘુવીર ચૌધરી
૯૦. સકળ લોકે / રઘુવીર ચૌધરી
૯૧. વીતક વાત / રઘુવીર ચૌધરી
૯૨. વરસે / રઘુવીર ચૌધરી
૯૩. શ્રાવણમાં / રઘુવીર ચૌધરી
૯૪. વાદળી / રઘુવીર ચૌધરી
૯૫. વણરોક્યાં રણ / રઘુવીર ચૌધરી
૯૬. અવ્યક્ત આકાશ / રઘુવીર ચૌધરી
૯૭. કૈં ના જાણીએ / રઘુવીર ચૌધરી