તમસા ( કાવ્યસંગ્રહ) / રઘુવીર ચૌધરી

તમસા ( કાવ્યસંગ્રહ) / રઘુવીર ચૌધરી

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી
૨ - તમસા – પ્રસ્તાવના / નલિન રાવળ
૩ - તમસા – પ્રસ્તાવના / ભગવતીકુમાર શર્મા
૪ - મને કેમ ના વાર્યો / રઘુવીર ચૌધરી
૫ - ચાર મુક્તક / રઘુવીર ચૌધરી
૬ - રાજસ્થાન / રઘુવીર ચૌધરી
૭ - ત્રણ હાઈકુ / રઘુવીર ચૌધરી
૮ - વ્રજ વેરાન / રઘુવીર ચૌધરી
૯ - મધ્ય યુગ / રઘુવીર ચૌધરી
૧૦ - પિરામિડ/ રઘુવીર ચૌધરી
૧૧ - અનુનય / રઘુવીર ચૌધરી
૧૨ - શેક્સપિયર : ચાર વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
૧૩ - કાલિમંદિર, કલકત્તા / રઘુવીર ચૌધરી
૧૪ - અમદાવાદ / રઘુવીર ચૌધરી
૧૫ - અસ્તોદય / રઘુવીર ચૌધરી
૧૬ - અન્વસ્થા / રઘુવીર ચૌધરી
૧૭ - કાવ્યરિક્ત દિવસો / રઘુવીર ચૌધરી
૧૮ - ચાલવાનું / રઘુવીર ચૌધરી
૧૯ - નિસર્ગનો નાભિશ્વાસ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૦ - ભારવિની અંતિમ પ્રતીતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૧ - વિપ્રયોગ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૨ - પાછા જવું / રઘુવીર ચૌધરી
૨૩ - એક ફલશ્રુતિ – ૧ અ-ભાવ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૪ - એક ફલશ્રુતિ -૨ ઉપસ્થિતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૨૫ - ફલશ્રુતિ – ૩ પૂર્વાવસ્થા / રઘુવીર ચૌધરી
૨૬ - ફલશ્રુતિ ૪ – નિયતિ ? / રઘુવીર ચૌધરી
૨૭ - ફલશ્રુતિ – ૫ વતન / રઘુવીર ચૌધરી
૨૮ - ફલશ્રુતિ – ૬ ઋત : વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
૨૯ - ફલશ્રુતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૩૦ - પથ્થર / રઘુવીર ચૌધરી
૩૧ - દૂરતા / રઘુવીર ચૌધરી
૩૨ - કેફિયત / રઘુવીર ચૌધરી
૩૩ - પછી તો હું મળીશ નહિ / રઘુવીર ચૌધરી
૩૪ - વનમાં / રઘુવીર ચૌધરી
૩૫ - મોર / રઘુવીર ચૌધરી
૩૬ - આથામતો સૂરજ / રઘુવીર ચૌધરી
૩૭ - અભિમાન / રઘુવીર ચૌધરી
૩૮ - ઇચ્છામતીને તીરે / રઘુવીર ચૌધરી
૩૯ - ઇન્દ્રગોપ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૦ - મૃગજળની બે પ્યાલી / રઘુવીર ચૌધરી
૪૧ - યુદ્ધ પછી / રઘુવીર ચૌધરી
૪૨ - ઇતિહાસ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૩ - ઉત્સર્ગ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૪ - નદીનું પ્રભાત / રઘુવીર ચૌધરી
૪૫ - ते ही नो दिवसा गता : / રઘુવીર ચૌધરી
૪૬ - શોધ / રઘુવીર ચૌધરી
૪૭ - સર્જન / રઘુવીર ચૌધરી
૪૮ - કવિતા / રઘુવીર ચૌધરી
૪૯ - તે પહેલાં / રઘુવીર ચૌધરી
૫૦ - આ એક નદી / રઘુવીર ચૌધરી
૫૧ - અવાજ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૨ - મંજરી / રઘુવીર ચૌધરી
૫૩ - પોતાને / રઘુવીર ચૌધરી
૫૪ - અ-ગતિ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૫ - દાવાનળ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૬ - પુનર્જનની પળ / રઘુવીર ચૌધરી
૫૭ - શ્રી કૃષ્ણશાસ્ત્રીને / રઘુવીર ચૌધરી
૫૮ - તમસા નદીને તીરે / રઘુવીર ચૌધરી
૫૯ - પારિજાત / રઘુવીર ચૌધરી
૬૦ - ઝરુખો સ્વપ્નનો / રઘુવીર ચૌધરી
૬૧ - રત્નાવલીનો પત્ર / રઘુવીર ચૌધરી
૬૨ - નારી / રઘુવીર ચૌધરી
૬૩ - આર્દ્ર પંથે / રઘુવીર ચૌધરી
૬૪ - અંકે શિશુ / રઘુવીર ચૌધરી
૬૫ - બીજલેખા / રઘુવીર ચૌધરી
૬૬ - સહજાત ભાન / રઘુવીર ચૌધરી
૬૭ - સ્વપ્નકથા / રઘુવીર ચૌધરી
૬૮ - બે વૃક્ષ / રઘુવીર ચૌધરી
૬૯ - દર્દ / રઘુવીર ચૌધરી
૭૦ - અંતર / રઘુવીર ચૌધરી
૭૧ - દૂરનો અંધાર / રઘુવીર ચૌધરી
૭૨ - એકલો હું નથી / રઘુવીર ચૌધરી
૭૩ - કેનેડાની હત્યા પછી / રઘુવીર ચૌધરી
૭૪ - સીમમાં / રઘુવીર ચૌધરી
૭૫ - નગર / રઘુવીર ચૌધરી
૭૬ - મૃત્યુ / રઘુવીર ચૌધરી
૭૭ - સૂરજ / રઘુવીર ચૌધરી
૭૮ - વન / રઘુવીર ચૌધરી
૭૯ - હવે જળ વિરામશે / રઘુવીર ચૌધરી
૮૦ - એકલતા / રઘુવીર ચૌધરી
૮૧ - દરિયો / રઘુવીર ચૌધરી
૮૨ - રણકાર / રઘુવીર ચૌધરી
૮૩ - વેદના / રઘુવીર ચૌધરી
૮૪ - શેષ વાત / રઘુવીર ચૌધરી
૮૫ - કંપાવી કોક ગયું / રઘુવીર ચૌધરી
૮૬ - સોનલ નૃત્યુ / રઘુવીર ચૌધરી
૮૭ - ચીલો / રઘુવીર ચૌધરી
૮૮ - ગયાં સહુ ગીત / રઘુવીર ચૌધરી
૮૯ - વસંત / રઘુવીર ચૌધરી
૯૦ - સકળ લોકે / રઘુવીર ચૌધરી
૯૧ - વીતક વાત / રઘુવીર ચૌધરી
૯૨ - વરસે / રઘુવીર ચૌધરી
૯૩ - શ્રાવણમાં / રઘુવીર ચૌધરી
૯૪ - વાદળી / રઘુવીર ચૌધરી
૯૫ - વણરોક્યાં રણ / રઘુવીર ચૌધરી
૯૬ - અવ્યક્ત આકાશ / રઘુવીર ચૌધરી
૯૭ - કૈં ના જાણીએ / રઘુવીર ચૌધરી