ધબકારાનો વારસ (કાવ્યસંગ્રહ) – અશરફ ડબાવાલા

ધબકારાનો વારસ (કાવ્યસંગ્રહ) – અશરફ ડબાવાલા

કોપીરાઇટ :અશરફ ડબાવાલા
આવરણ : સુનિલ અડેસરા
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૬ + ૧૫ = ૧૧૧

અનુક્રમણિકા

૧ - ધબકારાનો વારસ – પ્રસ્તાવના – અશરફની શરીફ કવિતા… / સુરેશ દલાલ
૨ - નિવેદન / અશરફ ડબાવાલા
૩ - જો સરું ઊંડે તો તું તળથી સલામી આપજે/ અશરફ ડબાવાલા
૪ - ઘરમાં એવાં કો’ક દિવસ ચોઘડિયાં આવે / અશરફ ડબાવાલા
૫ - છે તારી અંદર માણસ છે તું ઢાંકપિછોડો રે’વા દે / અશરફ ડબાવાલા
૬ - રમતથી જે ડરે છે એના ભયના કેન્દ્રમાં શું છે ? / અશરફ ડબાવાલા
૭ - કદી રસ્તામાં ભટકીને ભ્રમણમાં તીર્થ જોયું છે / અશરફ ડબાવાલા
૮ - એની ઊંચી ડેલી છે ને મારા નીચા ઓટાજી / અશરફ ડબાવાલા
૯ - હોઠથી નામ સરી જાય અને વાત વધે / અશરફ ડબાવાલા
૧૦ - આ જીવ હળી ગ્યો કાયાથી લ્યો રામ બોલો ભાઈ રામ / અશરફ ડબાવાલા
૧૧ - બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ? / અશરફ ડબાવાલા
૧૨ - મૂળથી ઊંચે વિકસવા આ જનમ લીધો હતો / અશરફ ડબાવાલા
૧૩ - છંદની આ મોરલીથી સર્પ પકડાશે નહીં / અશરફ ડબાવાલા
૧૪ - મંદિરમાં તારે તો છે ઝાલર ભયો ભયો / અશરફ ડબાવાલા
૧૫ - તું ટકોરા અવગણે ને આંગળાં છાપે ચડે / અશરફ ડબાવાલા
૧૬ - રેતમાં જળના આભાસનો પેંતરો / અશરફ ડબાવાલા
૧૭ - મન મહીં ઊઠતાં વમળ એ અંગ પર જાદૂ કરે / અશરફ ડબાવાલા
૧૮ - જેની સામે સાત સૂરજ સામટા પાણી ભરે / અશરફ ડબાવાલા
૧૯ - વગડતે ઢોલ ને ઊભી બજારે સહી કરી દીધી / અશરફ ડબાવાલા
૨૦ - લખચોરાસી એકલતામાં ઘટનાઓ છે લખચોરાસી / અશરફ ડબાવાલા
૨૧ - હલચલ મચી છે એનાં ઉદ્દભવની વાત કરજે / અશરફ ડબાવાલા
૨૨ - મનમાં જલસો જામ્યો છે ને સપનાં રાજપાઠમાં / અશરફ ડબાવાલા
૨૩ - મત્સ્ય તો જળમાં હતાં તે આટલું જીવી ગયાં / શરાફ ડબાવાલા
૨૪ - હામ જેવી હામને સાંકળથી ઝાલી રાખ મા / અશરફ ડબાવાલા
૨૫ - જો આપ તો શબ્દોમાં મને કોઈ છટા દે / અશરફ ડબાવાલા
૨૬ - જળથી ગંગાજળ બન્યાં તે યાદ છે / અશરફ ડબાવાલા
૨૭ - નથી જે કથન કે કથાથી મરાયો / અશરફ ડબાવાલા
૨૮ - ખડક ખડક લે ખળખળ થૈ ગ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૨૯ - એવા ઘણા છે જેઓ સકળને અતિક્રમે / અશરફ ડબાવાલા
૩૦ - છોને બધા સમજે કે એ સાકાર છે સ્વયં / અશરફ ડબાવાલા
૩૧ - હતું ક્યાં તને આંબવાનું પ્રયોજન / અશરફ ડબાવાલા
૩૨ - ફૂલ સમી યાદોને હળવે અડવામાં થૈ જોવા જેવી / અશરફ ડબાવાલા
૩૩ - ઊંડે જઈને આમ તું તળને રમત સમજ મા / અશરફ ડબાવાલા
૩૪ - સૂર શું છે શું ખબર, પણ તાર થાતાં થૈ ગયાં / અશરફ ડબાવાલા
૩૫ - હાથમાં તોડેલી કસમ લાવ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૩૬ - મારા પગરવને એ પાંપણમાં સજાવી રાખે / અશરફ ડબાવાલા
૩૭ - તૃષાને માપવા રણના મલકથી વિસ્તરીને જો / અશરફ ડબાવાલા
૩૮ - રજૂ મેં ના કરી તેથી પાછી ખાનાખરાબીને / અશરફ ડબાવાલા
૩૯ - ઉઘાડી આંખને તારું જ તું કામણ તપાસી લે / અશરફ ડબાવાલા
૪૦ - આજે વિચારો યાદથી આગળ જતા રહ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૪૧ - કાગળ ને કલમ લઈને લડવાની વાત છે / અશરફ ડબાવાલા
૪૨ - હું ટેરવામાં એવી બગાવત મૂકી ગયો / અશરફ ડબાવાલા
૪૩ - વાત મૂકી વારતાની વાતમાં આવી ગયા / અશરફ ડબાવાલા
૪૪ - મેં ગઝલ લખવા કલમ પર ચાંદની લીધી હતી / અશરફ ડબાવાલા
૪૫ - કાંટા અંદર સુવાસ ! રહેવા દે / અશરફ ડબાવાલા
૪૬ - મારું હરદ્વાર એક ઘર સંતો / અશરફ ડબાવાલા
૪૭ - ઘરમાં મૃગજળ શોધી લે તું / અશરફ ડબાવાલા
૪૮ - કાંઠે બધા ડર્યા અને હલચલ મચી ગઈ / અશરફ ડબાવાલા
૪૯ - સાચા તારા સ્વરૂપને વરતી લે ત્યાં સુધી / અશરફ ડબાવાલા
૫૦ - મન દ્વારેથી પાછું વળવાની અણી પર / અશરફ ડબાવાલા
૫૧ - તોફાની આ સમયને રમાડીને જોઈ લે / અશરફ ડબાવાલા
૫૨ - સફરજનની મીઠી ફસલ આવશે / અશરફ ડબાવાલા
૫૩ - બારણું ખખડાવ તો ભારે પડી / અશરફ ડબાવાલા
૫૪ - પ્રેમ જેવું શું હશે એ ધારવાની છે મજા / અશરફ ડબાવાલા
૫૫ - પાંપણમાં પલકારે જીવ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૫૬ - મૌન રે’વા મથે ટેરવું કેટલું ? / અશરફ ડબાવાલા
૫૭ - પળ પળ છે ફાગણના વેશે / અશરફ ડબાવાલા
૫૮ - શબ્દથી જો સાંકળો તો ખખડાવ તો સાચો કહું / અશરફ ડબાવાલા
૫૯ - સવારે સૂર્ય સામે જે પ્રલયની વારતા માંડે / અશરફ ડબાવાલા
૬૦ - આયખું અજવાળા જેવું હોય છે / અશરફ ડબાવાલા
૬૧ - બરાબર મારા બરની તેં મને પરછાઈ આપી છે / અશરફ ડબાવાલા
૬૨ - હું તો મારી તરસ લઈને જાતો હતો, એણે માર્યો મને ઝાંઝવે ઝાંઝવે / અશરફ ડબાવાલા
૬૩ - પડે સામા જો ગઢના કાંગરા તો ખાવ ખોંખારો / અશરફ ડબાવાલા
૬૪ - દ્રશ્ય થઈ દેખાય છે તેનાથી આગળ છે કશું / અશરફ ડબાવાલા
૬૫ - સરી જઈને હથેળીથી સકળનો અર્થ શોધે છે / અશરફ ડબાવાલા
૬૬ - જીવનના ભાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા / અશરફ ડબાવાલા
૬૭ - આ દ્રશ્ય ઝળહળ્યું છે પડદાની કઈ તરફ ? / અશરફ ડબાવાલા
૬૮ - સરવૈયાની ઐસીતૈસી, સરવાળાની ઐસીતૈસી / અશરફ ડબાવાલા
૬૯ - સાત સમંદર પાર સમું એક પગમાં આવ્યું ગામ / અશરફ ડબાવાલા
૭૦ - શમણે આવી રોજ સવારે અમથું મને ભવનું ભાથું દઈ જશો ને / અશરફ ડબાવાલા
૭૧ - લ્યો ફરી લવારો લઈને બેઠાં અમે ટેરવા પર / અશરફ ડબાવાલા
૭૨ - કંઠી બાંધી છે તારા નામની / અશરફ ડબાવાલા
૭૩ - નથી દીઠો પણ જાણું છું કે હરજી લાગે કેવો / અશરફ ડબાવાલા
૭૪ - હે રામ ! મારા વળગણની વાત કેમ કરવી ? / અશરફ ડબાવાલા
૭૫ - રોજ કૂવો લઈ ઘર આવ્યા ને મટકી તો ના ફૂટી રે ! / અશરફ ડબાવાલા
૭૬ - ક્યા કવિના રામજી એ દોરી અમથી લીંટી / અશરફ ડબાવાલા
૭૭ - પ્રેમ પદારથ ઘોળો સંતો ! પ્રેમ પદારથ ઘોળો / અશરફ ડબાવાલા
૭૮ - ઓય માથી હાશ લગી પહોંચ્યા પછી કેમના જાશું ? / અશરફ ડબાવાલા
૭૯ - તો પછી…. / અશરફ ડબાવાલા
૮૦ - હવે / અશરફ ડબાવાલા
૮૧ - SCHIZOPHRENIA / અશરફ ડબાવાલા
૮૨ - સાનિધ્ય – સમજ / અશરફ ડબાવાલા
૮૩ - TV INERTVIEW – ના પ્રશ્નો / અશરફ ડબાવાલા
૮૪ - પુખ્તતા / અશરફ ડબાવાલા
૮૫ - પ્રતીક્ષા / અશરફ ડબાવાલા
૮૬ - અરાજકતા / અશરફ ડબાવાલા
૮૭ - એક પ્રવાસીનું કાવ્ય / અશરફ ડબાવાલા
૮૮ - MERCY KILLING / અશરફ ડબાવાલા
૮૯ - ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૧ / અશરફ ડબાવાલા
૯૦ - ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૨ / અશરફ ડબાવાલા
૯૧ - ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૩ / અશરફ ડબાવાલા
૯૨ - ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૪ / અશરફ ડબાવાલા
૯૩ - આનંદ – સમાધિ / અશરફ ડબાવાલા