ધબકારાનો વારસ (કાવ્યસંગ્રહ) – અશરફ ડબાવાલા

ધબકારાનો વારસ (કાવ્યસંગ્રહ) – અશરફ ડબાવાલા

કોપીરાઇટ :અશરફ ડબાવાલા
આવરણ : સુનિલ અડેસરા
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૬ + ૧૫ = ૧૧૧

અનુક્રમણિકા

૧. ધબકારાનો વારસ – પ્રસ્તાવના – અશરફની શરીફ કવિતા… / સુરેશ દલાલ
૨. નિવેદન / અશરફ ડબાવાલા
૩. જો સરું ઊંડે તો તું તળથી સલામી આપજે/ અશરફ ડબાવાલા
૪. ઘરમાં એવાં કો’ક દિવસ ચોઘડિયાં આવે / અશરફ ડબાવાલા
૫. છે તારી અંદર માણસ છે તું ઢાંકપિછોડો રે’વા દે / અશરફ ડબાવાલા
૬. રમતથી જે ડરે છે એના ભયના કેન્દ્રમાં શું છે ? / અશરફ ડબાવાલા
૭. કદી રસ્તામાં ભટકીને ભ્રમણમાં તીર્થ જોયું છે / અશરફ ડબાવાલા
૮. એની ઊંચી ડેલી છે ને મારા નીચા ઓટાજી / અશરફ ડબાવાલા
૯. હોઠથી નામ સરી જાય અને વાત વધે / અશરફ ડબાવાલા
૧૦. આ જીવ હળી ગ્યો કાયાથી લ્યો રામ બોલો ભાઈ રામ / અશરફ ડબાવાલા
૧૧. બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ? / અશરફ ડબાવાલા
૧૨. મૂળથી ઊંચે વિકસવા આ જનમ લીધો હતો / અશરફ ડબાવાલા
૧૩. છંદની આ મોરલીથી સર્પ પકડાશે નહીં / અશરફ ડબાવાલા
૧૪. મંદિરમાં તારે તો છે ઝાલર ભયો ભયો / અશરફ ડબાવાલા
૧૫. તું ટકોરા અવગણે ને આંગળાં છાપે ચડે / અશરફ ડબાવાલા
૧૬. રેતમાં જળના આભાસનો પેંતરો / અશરફ ડબાવાલા
૧૭. મન મહીં ઊઠતાં વમળ એ અંગ પર જાદૂ કરે / અશરફ ડબાવાલા
૧૮. જેની સામે સાત સૂરજ સામટા પાણી ભરે / અશરફ ડબાવાલા
૧૯. વગડતે ઢોલ ને ઊભી બજારે સહી કરી દીધી / અશરફ ડબાવાલા
૨૦. લખચોરાસી એકલતામાં ઘટનાઓ છે લખચોરાસી / અશરફ ડબાવાલા
૨૧. હલચલ મચી છે એનાં ઉદ્દભવની વાત કરજે / અશરફ ડબાવાલા
૨૨. મનમાં જલસો જામ્યો છે ને સપનાં રાજપાઠમાં / અશરફ ડબાવાલા
૨૩. મત્સ્ય તો જળમાં હતાં તે આટલું જીવી ગયાં / શરાફ ડબાવાલા
૨૪. હામ જેવી હામને સાંકળથી ઝાલી રાખ મા / અશરફ ડબાવાલા
૨૫. જો આપ તો શબ્દોમાં મને કોઈ છટા દે / અશરફ ડબાવાલા
૨૬. જળથી ગંગાજળ બન્યાં તે યાદ છે / અશરફ ડબાવાલા
૨૭. નથી જે કથન કે કથાથી મરાયો / અશરફ ડબાવાલા
૨૮. ખડક ખડક લે ખળખળ થૈ ગ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૨૯. એવા ઘણા છે જેઓ સકળને અતિક્રમે / અશરફ ડબાવાલા
૩૦. છોને બધા સમજે કે એ સાકાર છે સ્વયં / અશરફ ડબાવાલા
૩૧. હતું ક્યાં તને આંબવાનું પ્રયોજન / અશરફ ડબાવાલા
૩૨. ફૂલ સમી યાદોને હળવે અડવામાં થૈ જોવા જેવી / અશરફ ડબાવાલા
૩૩. ઊંડે જઈને આમ તું તળને રમત સમજ મા / અશરફ ડબાવાલા
૩૪. સૂર શું છે શું ખબર, પણ તાર થાતાં થૈ ગયાં / અશરફ ડબાવાલા
૩૫. હાથમાં તોડેલી કસમ લાવ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૩૬. મારા પગરવને એ પાંપણમાં સજાવી રાખે / અશરફ ડબાવાલા
૩૭. તૃષાને માપવા રણના મલકથી વિસ્તરીને જો / અશરફ ડબાવાલા
૩૮. રજૂ મેં ના કરી તેથી પાછી ખાનાખરાબીને / અશરફ ડબાવાલા
૩૯. ઉઘાડી આંખને તારું જ તું કામણ તપાસી લે / અશરફ ડબાવાલા
૪૦. આજે વિચારો યાદથી આગળ જતા રહ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૪૧. કાગળ ને કલમ લઈને લડવાની વાત છે / અશરફ ડબાવાલા
૪૨. હું ટેરવામાં એવી બગાવત મૂકી ગયો / અશરફ ડબાવાલા
૪૩. વાત મૂકી વારતાની વાતમાં આવી ગયા / અશરફ ડબાવાલા
૪૪. મેં ગઝલ લખવા કલમ પર ચાંદની લીધી હતી / અશરફ ડબાવાલા
૪૫. કાંટા અંદર સુવાસ ! રહેવા દે / અશરફ ડબાવાલા
૪૬. મારું હરદ્વાર એક ઘર સંતો / અશરફ ડબાવાલા
૪૭. ઘરમાં મૃગજળ શોધી લે તું / અશરફ ડબાવાલા
૪૮. કાંઠે બધા ડર્યા અને હલચલ મચી ગઈ / અશરફ ડબાવાલા
૪૯. સાચા તારા સ્વરૂપને વરતી લે ત્યાં સુધી / અશરફ ડબાવાલા
૫૦. મન દ્વારેથી પાછું વળવાની અણી પર / અશરફ ડબાવાલા
૫૧. તોફાની આ સમયને રમાડીને જોઈ લે / અશરફ ડબાવાલા
૫૨. સફરજનની મીઠી ફસલ આવશે / અશરફ ડબાવાલા
૫૩. બારણું ખખડાવ તો ભારે પડી / અશરફ ડબાવાલા
૫૪. પ્રેમ જેવું શું હશે એ ધારવાની છે મજા / અશરફ ડબાવાલા
૫૫. પાંપણમાં પલકારે જીવ્યા / અશરફ ડબાવાલા
૫૬. મૌન રે’વા મથે ટેરવું કેટલું ? / અશરફ ડબાવાલા
૫૭. પળ પળ છે ફાગણના વેશે / અશરફ ડબાવાલા
૫૮. શબ્દથી જો સાંકળો તો ખખડાવ તો સાચો કહું / અશરફ ડબાવાલા
૫૯. સવારે સૂર્ય સામે જે પ્રલયની વારતા માંડે / અશરફ ડબાવાલા
૬૦. આયખું અજવાળા જેવું હોય છે / અશરફ ડબાવાલા
૬૧. બરાબર મારા બરની તેં મને પરછાઈ આપી છે / અશરફ ડબાવાલા
૬૨. હું તો મારી તરસ લઈને જાતો હતો, એણે માર્યો મને ઝાંઝવે ઝાંઝવે / અશરફ ડબાવાલા
૬૩. પડે સામા જો ગઢના કાંગરા તો ખાવ ખોંખારો / અશરફ ડબાવાલા
૬૪. દ્રશ્ય થઈ દેખાય છે તેનાથી આગળ છે કશું / અશરફ ડબાવાલા
૬૫. સરી જઈને હથેળીથી સકળનો અર્થ શોધે છે / અશરફ ડબાવાલા
૬૬. જીવનના ભાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા / અશરફ ડબાવાલા
૬૭. આ દ્રશ્ય ઝળહળ્યું છે પડદાની કઈ તરફ ? / અશરફ ડબાવાલા
૬૮. સરવૈયાની ઐસીતૈસી, સરવાળાની ઐસીતૈસી / અશરફ ડબાવાલા
૬૯. સાત સમંદર પાર સમું એક પગમાં આવ્યું ગામ / અશરફ ડબાવાલા
૭૦. શમણે આવી રોજ સવારે અમથું મને ભવનું ભાથું દઈ જશો ને / અશરફ ડબાવાલા
૭૧. લ્યો ફરી લવારો લઈને બેઠાં અમે ટેરવા પર / અશરફ ડબાવાલા
૭૨. કંઠી બાંધી છે તારા નામની / અશરફ ડબાવાલા
૭૩. નથી દીઠો પણ જાણું છું કે હરજી લાગે કેવો / અશરફ ડબાવાલા
૭૪. હે રામ ! મારા વળગણની વાત કેમ કરવી ? / અશરફ ડબાવાલા
૭૫. રોજ કૂવો લઈ ઘર આવ્યા ને મટકી તો ના ફૂટી રે ! / અશરફ ડબાવાલા
૭૬. ક્યા કવિના રામજી એ દોરી અમથી લીંટી / અશરફ ડબાવાલા
૭૭. પ્રેમ પદારથ ઘોળો સંતો ! પ્રેમ પદારથ ઘોળો / અશરફ ડબાવાલા
૭૮. ઓય માથી હાશ લગી પહોંચ્યા પછી કેમના જાશું ? / અશરફ ડબાવાલા
૭૯. તો પછી…. / અશરફ ડબાવાલા
૮૦. હવે / અશરફ ડબાવાલા
૮૧. SCHIZOPHRENIA / અશરફ ડબાવાલા
૮૨. સાનિધ્ય – સમજ / અશરફ ડબાવાલા
૮૩. TV INERTVIEW – ના પ્રશ્નો / અશરફ ડબાવાલા
૮૪. પુખ્તતા / અશરફ ડબાવાલા
૮૫. પ્રતીક્ષા / અશરફ ડબાવાલા
૮૬. અરાજકતા / અશરફ ડબાવાલા
૮૭. એક પ્રવાસીનું કાવ્ય / અશરફ ડબાવાલા
૮૮. MERCY KILLING / અશરફ ડબાવાલા
૮૯. ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૧ / અશરફ ડબાવાલા
૯૦. ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૨ / અશરફ ડબાવાલા
૯૧. ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૩ / અશરફ ડબાવાલા
૯૨. ગઝલ (મોનોઇમેજ) – ૪ / અશરફ ડબાવાલા
૯૩. આનંદ – સમાધિ / અશરફ ડબાવાલા