નામ તારું રુદ્રાક્ષ પર (કાવ્યસંગ્રહ) – મધુમતી મહેતા

નામ તારું રુદ્રાક્ષ પર (કાવ્યસંગ્રહ) – મધુમતી મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧. નામ તારું રુદ્રાક્ષ પર – પ્રસ્તાવના – સર્જકતાનું મેઘધનુષ / અનિલ જોશી
૨. નિવેદન / મધુમતી મહેતા
૩. એક પણ કાગળ બચ્યો નહિ આખરે / મધુમતી મહેતા
૪. કોમલ સુરોની જાણે લગાવટ સમું હતું / મધુમતી મહેતા
૫. એ વરસાદ થઈ ભીંજવે છે મને / મધુમતી મહેતા
૬. જે હતું મારું જ ઘર એમાં પ્રવેશી ના શક્યો / મધુમતી મહેતા
૭. નથી કારણ છતાંયે વાતમાં કંઈ ફર્ક આવે છે / મધુમતી મહેતા
૮. બગલા જેવું ધ્યાન ધરે છી અટકી અટકી / મધુમતી મહેતા
૯. શ્રી સવા જેવું લખ્યું જ્યાં ચોપડે તો / મધુમતી મહેતા
૧૦. તલવારથી બચી જવાય ઢાલ જોઈએ / મધુમતી મહેતા
૧૧. મારી ભીતર વસતું મારું ગામ હવે ખોવાઈ ગયું છે / મધુમતી મહેતા
૧૨. ઊંડી ખીણો ,ઊંચા ડુંગર ચડવાનું છે રામભરોસે / મધુમતી મહેતા
૧૩. આજ પાટી પર અમારું બાળપણ ચીતરી લીધું / મધુમતી મહેતા
૧૪. પગ પગેરાં દાદરા જાણી લીધાં / મધુમતી મહેતા
૧૫. અમારી હથેળીની જે છે અમાનત / મધુમતી મહેતા
૧૬. શબ્દ એકેએક મંતર થઈ ગયો / મધુમતી મહેતા
૧૭. આયખામાં અર્થની છે ભાળ ખાલીખમ / મધુમતી મહેતા
૧૮. છત કે છત્રી પર વરસવાનું મને ફાવે નહીં / મધુમતી મહેતા
૧૯. સાથ કાયમનો છતાં સહવાસ જેવું કંઈ નથી / મધુમતી મહેતા
૨૦. જાત ફરતે સભ્યતાની કાંચળી દેખાય છે / મધુમતી મહેતા
૨૧. વીતેલી કાલ લઈ આવે હું એવો જામ શોધું છું / મધુમતી મહેતા
૨૨. વૃક્ષને પણ એકલું લાગ્યા કરે / મધુમતી મહેતા
૨૩. આમ કોરી જિંદગી ને આમ ઘેરા ઘાવ અઢળક / મધુમતી મહેતા
૨૪. સ્વપ્નો જગાડવાને કંઈ પણ બચ્યું નથી / મધુમતી મહેતા
૨૫. કૃષ્ણએ વાંસળી જ્યાં વગાડી હતી / મધુમતી મહેતા
૨૬. દ્રશ્યની દીવાલ પાછળ કાંઈ દેખાયું નથી / મધુમતી મહેતા
૨૭. સાવ વળગી પડે ગામ એવાં મળે / મધુમતી મહેતા
૨૮. ખોલ મુઠ્ઠી અને સર્વ ત્યાગી તો જો / મધુમતી મહેતા
૨૯. સૂરજથી સંતાય અમસ્તું / મધુમતી મહેતા
૩૦. કાળ કરમનું દાંતાળું આ ચક્કર છે ભાઈ ચક્કર છે / મધુમતી મહેતા
૩૧. આ મંગળફેરા ફરવાનું છે તારુંમારું સહિયારું/ મધુમતી મહેતા
૩૨. શબ્દની ગહેરાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું અને હું / મધુમતી મહેતા
૩૩. ગણીને બે કે બહુ બહુ તો વળી ત્રણ ચાર આપે છે / મધુમતી મહેતા
૩૪. પાછા વળી જવાનું કારણ કશું હતું નહિ / મધુમતી મહેતા
૩૫. જરા સરખો સમય કાઢી સવારે આવતા રે’જો / મધુમતી મહેતા
૩૬. હું જોઉં છું એણે સગપણ સાંધ્યું ક્યાં છે? / મધુમતી મેહતા
૩૭. ઉજવણી, ઉત્સવો, તહેવારો ધમધોકાર ચાલે છે / મધુમતી મહેતા
૩૮. મૂળથી તો હું ખરેખર શાંત ને સહુ વાતથી સંતુષ્ટ છું, હું વૃક્ષ છું / મધુમતી મહેતા
૩૯. ઘણી ના કહે વૃક્ષ પણ શીત જળમાં / મધુમતી મહેતા
૪૦. સુખની સાથે દુઃખ તો જાણે હોવાનું તે હોવાનું છે / મધુમતી મહેતા
૪૧. સોનેરી ઇચ્છાના ઊછળે સાત સમંદર / મધુમતી મહેતા
૪૨. ઠગ જેવાં અરમાન મળે ના જો જો હોં કે / મધુમતી મહેતા
૪૩. એક યુગ ઢંઢોળવામાં લાગશે / મધુમતી મહેતા
૪૪. લેખણ રૂમઝૂમ સજતી સાજ / મધુમતી મહેતા
૪૫. કારીગરી કરું છું મારા કસબ પ્રમાણે / મધુમતી મહેતા
૪૬. ડેલી સુધી પહોંચીને ગયા’તા એમ કહો ને / મધુમતી મહેતા
૪૭. અહીંયા બેસી મારી વાટ્યું જોતા રે’જો એમ કહ્યું’તું / મધુમતી મહેતા
૪૮. નામ કોઈનું જીભે આવી અટક્યું છે તો અટક્યું છે તો શું કરવાનું? / મધુમતી મહેતા
૪૯. કુંપળને કાળોતરો કરડ્યો કાળી રાત / મધુમતી મહેતા
૫૦. રાજાને રેશમ દીધાં જોગીજીને જાપ / મધુમતી મહેતા
૫૧. જંતરમંતર જતિ કરે ને કરે નુસખા લાખ / મધુમતી મહેતા
૫૨. આગળ ઊગ્યા થોરિયા, પાછળ કાળા નાગ / મધુમતી મહેતા
૫૩. સંત કહે સહુ આવણજાવણ ભજ ગોપલમ્ / મધુમતી મહેતા
૫૪. તમને આવું યાદ હરિ ! હું તમને આવું યાદ ! / મધુમતી મહેતા
૫૫. આપો તો આપો રે અમને નાવડી / મધુમતી મહેતા
૫૬. મને હોળી ખેલાવે રે કાનજી / મધુમતી મહેતા
૫૭. એકતારો તૂટેલો સંધાઈ ગયો રે / મધુમતી મહેતા
૫૮. મારે હાથે મંજીરા પગે ઘુંઘરૂ / મધુમતી મહેતા
૫૯. આતમ અમથા અમથા રાજી / મધુમતી મહેતા
૬૦. દરિયો દરિયો રમવા ગ્યા પણ / મધુમતી મહેતા
૬૧. પ્યાસ વગર શું કરીએ સંતો પ્યાસ વગર શું કરીએ ? / મધુમતી મહેતા
૬૨. રાણાજી ! અમે મેવાડી મીરાંની નાતનાં / મધુમતી મહેતા
૬૩. જેમ પવનની સંગાથે આ રજકણ આભે અડિયા જી / મધુમતી મહેતા
૬૪. મારી પાટીના અક્ષર ભૂંસાય કે રામ તમે આવો ને / મધુમતી મહેતા
૬૫. ના કેદ છતાં હું કેદી / મધુમતી મેહતા
૬૬. છલછલ થૈ છલકાણા મનવા / મધુમતી મહેતા
૬૭. હાર નહીં માનું હો હરજી હાર નહીં માનું / મધુમતી મહેતા
૬૮. કામકાજ લખજો કાનાજી કામકાજ લખજો / મધુમતી મહેતા
૬૯. મનડું વાળે વેર ઓધાજી મનડું વાળે વેર / મધુમતી મહેતા
૭૦. કોને તરવા છે ભવસાગર / મધુમતી મહેતા
૭૧. સાધો સુણો અમારી પીડ / મધુમતી મહેતા
૭૨. છલક છલક છલકાય ઘડૂલો / મધુમતી મહેતા
૭૩. અજવાળાની બીક ઘણી તે આંખ મીંચીને જાગે / મધુમતી મહેતા
૭૪. ઘડવા બેઠા માણસજીને ત્યારે થઈ ગઈ ઘાણી / મધુમતી મહેતા
૭૫. રામોક્તિ / મધુમતી મહેતા
૭૬. સોળ વર્ષની છોકરીનું ગીત / મધુમતી મહેતા
૭૭. હોળી આવી ઢૂંકડી ને મારી અંદર વાગે ઢોલ / મધુમતી મહેતા
૭૮. વાંસવનમાં વસંતની હેલી કે સાહ્યબો રાજી રાજી / મધુમતી મહેતા
૭૯. મારું કાંડું પકડીને મને રોક મા / મધુમતી મહેતા
૮૦. થાકીને સૂતેલા સરોવરના ખોળામાં / મધુમતી મહેતા
૮૧. મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી / મધુમતી મહેતા
૮૨. ફૂલણજી કાગડાને એવી ફૂલાવી / મધુમતી મહેતા
૮૩. મોઢે કરચલી દેખા દીધી ને હું ભડકી / મધુમતી મહેતા
૮૪. ‘પંખીની સાથ કદી ઊડું હું આભમાં / મધુમતી મહેતા
૮૫. એક દિવસ હું ઝાંઝર પહેરી / મધુમતી મહેતા