નામ તારું રુદ્રાક્ષ પર (કાવ્યસંગ્રહ) – મધુમતી મહેતા

નામ તારું રુદ્રાક્ષ પર (કાવ્યસંગ્રહ) – મધુમતી મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧ - નામ તારું રુદ્રાક્ષ પર – પ્રસ્તાવના – સર્જકતાનું મેઘધનુષ / અનિલ જોશી
૨ - નિવેદન / મધુમતી મહેતા
૩ - એક પણ કાગળ બચ્યો નહિ આખરે / મધુમતી મહેતા
૪ - કોમલ સુરોની જાણે લગાવટ સમું હતું / મધુમતી મહેતા
૫ - એ વરસાદ થઈ ભીંજવે છે મને / મધુમતી મહેતા
૬ - જે હતું મારું જ ઘર એમાં પ્રવેશી ના શક્યો / મધુમતી મહેતા
૭ - નથી કારણ છતાંયે વાતમાં કંઈ ફર્ક આવે છે / મધુમતી મહેતા
૮ - બગલા જેવું ધ્યાન ધરે છી અટકી અટકી / મધુમતી મહેતા
૯ - શ્રી સવા જેવું લખ્યું જ્યાં ચોપડે તો / મધુમતી મહેતા
૧૦ - તલવારથી બચી જવાય ઢાલ જોઈએ / મધુમતી મહેતા
૧૧ - મારી ભીતર વસતું મારું ગામ હવે ખોવાઈ ગયું છે / મધુમતી મહેતા
૧૨ - ઊંડી ખીણો ,ઊંચા ડુંગર ચડવાનું છે રામભરોસે / મધુમતી મહેતા
૧૩ - આજ પાટી પર અમારું બાળપણ ચીતરી લીધું / મધુમતી મહેતા
૧૪ - પગ પગેરાં દાદરા જાણી લીધાં / મધુમતી મહેતા
૧૫ - અમારી હથેળીની જે છે અમાનત / મધુમતી મહેતા
૧૬ - શબ્દ એકેએક મંતર થઈ ગયો / મધુમતી મહેતા
૧૭ - આયખામાં અર્થની છે ભાળ ખાલીખમ / મધુમતી મહેતા
૧૮ - છત કે છત્રી પર વરસવાનું મને ફાવે નહીં / મધુમતી મહેતા
૧૯ - સાથ કાયમનો છતાં સહવાસ જેવું કંઈ નથી / મધુમતી મહેતા
૨૦ - જાત ફરતે સભ્યતાની કાંચળી દેખાય છે / મધુમતી મહેતા
૨૧ - વીતેલી કાલ લઈ આવે હું એવો જામ શોધું છું / મધુમતી મહેતા
૨૨ - વૃક્ષને પણ એકલું લાગ્યા કરે / મધુમતી મહેતા
૨૩ - આમ કોરી જિંદગી ને આમ ઘેરા ઘાવ અઢળક / મધુમતી મહેતા
૨૪ - સ્વપ્નો જગાડવાને કંઈ પણ બચ્યું નથી / મધુમતી મહેતા
૨૫ - કૃષ્ણએ વાંસળી જ્યાં વગાડી હતી / મધુમતી મહેતા
૨૬ - દ્રશ્યની દીવાલ પાછળ કાંઈ દેખાયું નથી / મધુમતી મહેતા
૨૭ - સાવ વળગી પડે ગામ એવાં મળે / મધુમતી મહેતા
૨૮ - ખોલ મુઠ્ઠી અને સર્વ ત્યાગી તો જો / મધુમતી મહેતા
૨૯ - સૂરજથી સંતાય અમસ્તું / મધુમતી મહેતા
૩૦ - કાળ કરમનું દાંતાળું આ ચક્કર છે ભાઈ ચક્કર છે / મધુમતી મહેતા
૩૧ - આ મંગળફેરા ફરવાનું છે તારુંમારું સહિયારું/ મધુમતી મહેતા
૩૨ - શબ્દની ગહેરાઈમાંથી નીકળ્યાં છે તું અને હું / મધુમતી મહેતા
૩૩ - ગણીને બે કે બહુ બહુ તો વળી ત્રણ ચાર આપે છે / મધુમતી મહેતા
૩૪ - પાછા વળી જવાનું કારણ કશું હતું નહિ / મધુમતી મહેતા
૩૫ - જરા સરખો સમય કાઢી સવારે આવતા રે’જો / મધુમતી મહેતા
૩૬ - હું જોઉં છું એણે સગપણ સાંધ્યું ક્યાં છે? / મધુમતી મેહતા
૩૭ - ઉજવણી, ઉત્સવો, તહેવારો ધમધોકાર ચાલે છે / મધુમતી મહેતા
૩૮ - મૂળથી તો હું ખરેખર શાંત ને સહુ વાતથી સંતુષ્ટ છું, હું વૃક્ષ છું / મધુમતી મહેતા
૩૯ - ઘણી ના કહે વૃક્ષ પણ શીત જળમાં / મધુમતી મહેતા
૪૦ - સુખની સાથે દુઃખ તો જાણે હોવાનું તે હોવાનું છે / મધુમતી મહેતા
૪૧ - સોનેરી ઇચ્છાના ઊછળે સાત સમંદર / મધુમતી મહેતા
૪૨ - ઠગ જેવાં અરમાન મળે ના જો જો હોં કે / મધુમતી મહેતા
૪૩ - એક યુગ ઢંઢોળવામાં લાગશે / મધુમતી મહેતા
૪૪ - લેખણ રૂમઝૂમ સજતી સાજ / મધુમતી મહેતા
૪૫ - કારીગરી કરું છું મારા કસબ પ્રમાણે / મધુમતી મહેતા
૪૬ - ડેલી સુધી પહોંચીને ગયા’તા એમ કહો ને / મધુમતી મહેતા
૪૭ - અહીંયા બેસી મારી વાટ્યું જોતા રે’જો એમ કહ્યું’તું / મધુમતી મહેતા
૪૮ - નામ કોઈનું જીભે આવી અટક્યું છે તો અટક્યું છે તો શું કરવાનું? / મધુમતી મહેતા
૪૯ - કુંપળને કાળોતરો કરડ્યો કાળી રાત / મધુમતી મહેતા
૫૦ - રાજાને રેશમ દીધાં જોગીજીને જાપ / મધુમતી મહેતા
૫૧ - જંતરમંતર જતિ કરે ને કરે નુસખા લાખ / મધુમતી મહેતા
૫૨ - આગળ ઊગ્યા થોરિયા, પાછળ કાળા નાગ / મધુમતી મહેતા
૫૩ - સંત કહે સહુ આવણજાવણ ભજ ગોપલમ્ / મધુમતી મહેતા
૫૪ - તમને આવું યાદ હરિ ! હું તમને આવું યાદ ! / મધુમતી મહેતા
૫૫ - આપો તો આપો રે અમને નાવડી / મધુમતી મહેતા
૫૬ - મને હોળી ખેલાવે રે કાનજી / મધુમતી મહેતા
૫૭ - એકતારો તૂટેલો સંધાઈ ગયો રે / મધુમતી મહેતા
૫૮ - મારે હાથે મંજીરા પગે ઘુંઘરૂ / મધુમતી મહેતા
૫૯ - આતમ અમથા અમથા રાજી / મધુમતી મહેતા
૬૦ - દરિયો દરિયો રમવા ગ્યા પણ / મધુમતી મહેતા
૬૧ - પ્યાસ વગર શું કરીએ સંતો પ્યાસ વગર શું કરીએ ? / મધુમતી મહેતા
૬૨ - રાણાજી ! અમે મેવાડી મીરાંની નાતનાં / મધુમતી મહેતા
૬૩ - જેમ પવનની સંગાથે આ રજકણ આભે અડિયા જી / મધુમતી મહેતા
૬૪ - મારી પાટીના અક્ષર ભૂંસાય કે રામ તમે આવો ને / મધુમતી મહેતા
૬૫ - ના કેદ છતાં હું કેદી / મધુમતી મેહતા
૬૬ - છલછલ થૈ છલકાણા મનવા / મધુમતી મહેતા
૬૭ - હાર નહીં માનું હો હરજી હાર નહીં માનું / મધુમતી મહેતા
૬૮ - કામકાજ લખજો કાનાજી કામકાજ લખજો / મધુમતી મહેતા
૬૯ - મનડું વાળે વેર ઓધાજી મનડું વાળે વેર / મધુમતી મહેતા
૭૦ - કોને તરવા છે ભવસાગર / મધુમતી મહેતા
૭૧ - સાધો સુણો અમારી પીડ / મધુમતી મહેતા
૭૨ - છલક છલક છલકાય ઘડૂલો / મધુમતી મહેતા
૭૩ - અજવાળાની બીક ઘણી તે આંખ મીંચીને જાગે / મધુમતી મહેતા
૭૪ - ઘડવા બેઠા માણસજીને ત્યારે થઈ ગઈ ઘાણી / મધુમતી મહેતા
૭૫ - રામોક્તિ / મધુમતી મહેતા
૭૬ - સોળ વર્ષની છોકરીનું ગીત / મધુમતી મહેતા
૭૭ - હોળી આવી ઢૂંકડી ને મારી અંદર વાગે ઢોલ / મધુમતી મહેતા
૭૮ - વાંસવનમાં વસંતની હેલી કે સાહ્યબો રાજી રાજી / મધુમતી મહેતા
૭૯ - મારું કાંડું પકડીને મને રોક મા / મધુમતી મહેતા
૮૦ - થાકીને સૂતેલા સરોવરના ખોળામાં / મધુમતી મહેતા
૮૧ - મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી / મધુમતી મહેતા
૮૨ - ફૂલણજી કાગડાને એવી ફૂલાવી / મધુમતી મહેતા
૮૩ - મોઢે કરચલી દેખા દીધી ને હું ભડકી / મધુમતી મહેતા
૮૪ - ‘પંખીની સાથ કદી ઊડું હું આભમાં / મધુમતી મહેતા
૮૫ - એક દિવસ હું ઝાંઝર પહેરી / મધુમતી મહેતા