ઉદયન ઠક્કરનાં ચૂંટેલા કાવ્યો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉદયન ઠક્કર

ઉદયન ઠક્કરનાં ચૂંટેલા કાવ્યો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉદયન ઠક્કર

કોપીરાઇટ :રાજુલ ઠક્કર
આવરણ : સોનાલી દલાલ, કવિ ફોટો : શૌનક ઠક્કર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૨ + ૧૫૬ = ૧૬૮

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન / ઉદયન ઠક્કર
૨ - પ્રશ્નપત્ર / ઉદયન ઠક્કર
૩ - પાંડોબા અને મેઘધનુષ / ઉદયન ઠક્કર
૪ - મથુરાદાસ જેરામ / ઉદયન ઠક્કર
૫ - મોચી / ઉદયન ઠક્કર
૬ - અમરતલાલ / ઉદયન ઠક્કર
૭ - હોડી / ઉદયન ઠક્કર
૮ - પડછાયા / ઉદયન ઠક્કર
૯ - એક પત્ર / ઉદયન ઠક્કર
૧૦ - જાસાચિઠ્ઠી / ઉદયન ઠક્કર
૧૧ - પતંગિયું / ઉદયન ઠક્કર
૧૨ - ગમતી વ્યક્તિને ઘાંટો / ઉદયન ઠક્કર
૧૩ - મારી એક વારની પ્રેમિકાને બાળક જન્મ્યું છે / ઉદયન ઠક્કર
૧૪ - આવકારની ગીતિકાઓ / ઉદયન ઠક્કર
૧૫ - ખુલાસો / ઉદયન ઠક્કર
૧૬ - કઈ તરકીબથી... / ઉદયન ઠક્કર
૧૭ - વરસાદમાં / ઉદયન ઠક્કર
૧૮ - વિરહ / ઉદયન ઠક્કર
૧૯ - પરોઢ / ઉદયન ઠક્કર
૨૦ - આ તરફ કે ઓ તરફ / ઉદયન ઠક્કર
૨૧ - સાત, છ, પાંચ, ચાર... / ઉદયન ઠક્કર
૨૨ - જો મરવાનું જ હોય / ઉદયન ઠક્કર
૨૩ - મુક્તક / ઉદયન ઠક્કર
૨૪ - ત્રિપદી / ઉદયન ઠક્કર
૨૫ - સમૂહ ગાન / ઉદયન ઠક્કર
૨૬ - અધવચ્ચે ઊભેલી સ્ત્રીનું ગીત / ઉદયન ઠક્કર
૨૭ - જલપરીઓનો ગરબો / ઉદયન ઠક્કર
૨૮ - દરિયાઈ ચિત્રો / ઉદયન ઠક્કર
૨૯ - પગદંડી તો અહીંયાં અટકી / ઉદયન ઠક્કર
૩૦ - ટીના અને વરસાદ / ઉદયન ઠક્કર
૩૧ - લો સામ્મેથી જરીક ઊછળતી / ઉદયન ઠક્કર
૩૨ - એક છોકરો સોડા જેવો / ઉદયન ઠક્કર
૩૩ - અવાજ વિરુદ્ધ અવાજ / ઉદયન ઠક્કર
૩૪ - અદલાબદલી / ઉદયન ઠક્કર
૩૫ - મરવું / ઉદયન ઠક્કર
૩૬ - ગુમાવું / ઉદયન ઠક્કર
૩૭ - ભગવાન પણ ઓછી માયા છે ? / ઉદયન ઠક્કર
૩૮ - રામ કે ભૂત ? / ઉદયન ઠક્કર
૩૯ - પ્રયોગ / ઉદયન ઠક્કર
૪૦ - ટચૂકડી જા. * ખ. / ઉદયન ઠક્કર
૪૧ - તમે નાતે કેવા ? / ઉદયન ઠક્કર
૪૨ - મસ્જિદબંદરમાં મણિલાલ નામે / ઉદયન ઠક્કર
૪૩ - મિલેનિયમ / ઉદયન ઠક્કર
૪૪ - કચ્છનું રણ ખારું કેમ ? / ઉદયન ઠક્કર
૪૫ - ઘર / ઉદયન ઠક્કર
૪૬ - આત્મનિવેદનમ્ / ઉદયન ઠક્કર
૪૭ - સેલ્લારા / ઉદયન ઠક્કર
૪૮ - કેલીફોર્નિયા માઉન્ટેન / ઉદયન ઠક્કર
૪૯ - ધ માસ્ટર્સ ટચ / ઉદયન ઠક્કર
૫૦ - સ્ફુલ્લિંગની સાંકળ / ઉદયન ઠક્કર
૫૧ - રોજ સાંજે પંખીઓના... / ઉદયન ઠક્કર
૫૨ - ઉદ્દગારથી અસર સુધીના / ઉદયન ઠક્કર
૫૩ - રાતદિવસ ગોખલે રહી-રહીને / ઉદયન ઠક્કર
૫૪ - દ્રશ્યથી ધીમા સ્વરોને / ઉદયન ઠક્કર
૫૫ - લતાકુંજમાં / ઉદયન ઠક્કર
૫૬ - વાર્તા- ગઝલ / ઉદયન ઠક્કર
૫૭ - આસમાનમાં એકાએક... / ઉદયન ઠક્કર
૫૮ - એ કહે, વરસાદ-માપક યંત્રને... / ઉદયન ઠક્કર
૫૯ - આષાઢના પ્રથમ દિવસે.... / ઉદયન ઠક્કર
૬૦ - ચંદ્ર / ઉદયન ઠક્કર
૬૧ - કોની ફરતે ફરું... / ઉદયન ઠક્કર
૬૨ - પીળચટ્ટો, જ્યાં અડ્યો ભૂરાને... / ઉદયન ઠક્કર
૬૩ - કમળદળને ભિજાવીને... / ઉદયન ઠક્કર
૬૪ - રૂપ રહેવા દે મ્યાન... / ઉદયન ઠક્કર
૬૫ - જાતને તેં જયારે શણગારી હશે... / ઉદયન ઠક્કર
૬૬ - દિવસરાત આ કોણ... / ઉદયન ઠક્કર
૬૭ - નાગરી નાતને પાન-સોપારી... / ઉદયન ઠક્કર
૬૮ - સમય / ઉદયન ઠક્કર
૬૯ - કવિતાઓ કરે છે પંખીઓ... / ઉદયન ઠક્કર
૭૦ - વાતેવાતે શેનું મોડું થાય છે... / ઉદયન ઠક્કર
૭૧ - ત્રિપદી - ૨ / ઉદયન ઠક્કર
૭૨ - થોર / ઉદયન ઠક્કર
૭૩ - દીકરી / ઉદયન ઠક્કર
૭૪ - મુક્તક - ૧ / ઉદયન ઠક્કર
૭૫ - નઝમ / ઉદયન ઠક્કર
૭૬ - અનુસ્વાર / ઉદયન ઠક્કર
૭૭ - રમકડું / ઉદયન ઠક્કર
૭૮ - રખડુનું ગીત / ઉદયન ઠક્કર
૭૯ - પણ / ઉદયન ઠક્કર
૮૦ - હોળી ગીત / ઉદયન ઠક્કર
૮૧ - દુહા / ઉદયન ઠક્કર
૮૨ - સોરઠા (મધ્યમેલ) / ઉદયન ઠક્કર
૮૩ - પાનેતર શી છોકરી / ઉદયન ઠક્કર
૮૪ - ગરુડ પુરાણ / ઉદયન ઠક્કર