ગરાસ (કાવ્યસંગ્રહ) / નીરજ મહેતા

ગરાસ (કાવ્યસંગ્રહ) / નીરજ મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧. મારી વાત / ગરાસ / નીરજ મહેતા
૨. ગઝલનો આગવો ગરાસ / પ્રસ્તાવના / ડૉ. અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’
૩. સંગ્રહપ્રવેશ / ગરાસ / સંજુ વાળા
૪. જીભ થોડી ખટમધુર, થોડીક તૂરી રાખવી / નીરજ મહેતા
૫. અજવાળામાં તું માને છે ધ્રુવતારામાં હું માનું છું / નીરજ મહેતા
૬. ગડબડિયા ઉચ્ચરણનો આપો ગરાસ પાછો / નીરજ મહેતા
૭. સંતમાં માણસ નિહાળ્યો, માણસોમાં સંતને / નીરજ મહેતા
૮. અડાબીડ ઘોર અંધારું ક્ષણોમાં વ્હેરી આવ્યો છું / નીરજ મહેતા
૯. છે બધું PERFECT, ULTIMATELY / નીરજ મહેતા
૧૦. નિહાળ સાચો સ્વભાવ મિતવા / નીરજ મહેતા
૧૧. હું અને તું આપણે બે હોઈએ એ શક્ય છે / નીરજ મહેતા
૧૨. દુનિયાને કેવું લાગે ? કાલે ન હોઉં હું, તો / નીરજ મહેતા
૧૩. ગામડે પાછા જવામાં છેતરાઈ જાઉં છું / નીરજ મહેતા
૧૪. ખુલ્યાં દુવાર રણકી ભોગળ કહેરવામાં / નીરજ મહેતા
૧૫. હર જગાએ એમ મારા સંસ્મરણ સ્થાપું છું હું / નીરજ મેહતા
૧૬. નિર્ગુણ નિરાકાર હશે કોણ ? કહી દો / નીરજ મહેતા
૧૭. પ્રેમ વાંચ્યો તો નજરમાં ને અભણ થઇને રહ્યા / નીરજ મહેતા
૧૮. માત્ર આરંભ કે ન અંત વિચાર / નીરજ મહેતા
૧૯. કોઇ જર્જર પૂલની દીવાલ ફાડીને ઊગેલા પીપળાનું પાન છું / નીરજ મહેતા
૨૦. ક્ષણો બેબાકળી લઇને જવું તો ક્યાં જવું બોલો ? / નીરજ મહેતા
૨૧. ક્યાં ખરો છે નિવાસ ? દેખાશે / નીરજ મહેતા
૨૨. દ્વાર સાથે સગપણો પૂછો નહીં / નીરજ મહેતા
૨૩. નદીના વ્હેણમાં ક્ષણનો તરાપો મૂકતા જાશું / નીરજ મહેતા
૨૪. ત્યારે હતી એ ક્ષણ નથી પણ આપણે જે લીમડા નીચે ઊભાં રહેતાં હતાં એ છે હજુ / નીરજ મહેતા
૨૫. હાથ છુટ્ટો રાખવાથી એટલું સાબિત થયું / નીરજ મહેતા
૨૬. આમ લાગે અખંડ, પણ છળ છે / નીરજ મહેતા
૨૭. ભલે તું બાદશાહી દે / નીરજ મહેતા
૨૮. વાદળોના ગોઠવ્યા પથ્થર હશે ઊંચાઈ પર / નીરજ મહેતા
૨૯. મંઝિલ તરફ ભલે જરા ધીમું પ્રયાણ છે / નીરજ મહેતા
૩૦. સમય કાયમ બધું માપીને બેઠો હોય છે / નીરજ મહેતા
૩૧. પાને પાને ખાલી જગ્યા / નીરજ મહેતા
૩૨. આંખ આડા કાન કરવાનું હવે ફાવી ગયું / નીરજ મહેતા
૩૩. ધુમ્મસ-ધુમ્મસ ચારેબાજુ દૃશ્યો ઓઝલ / નીરજ મહેતા
૩૪. આંખ સાવરણી ફરી આખાય ઘરમાં, એ પછી તારું સ્મરણ અભરાઇ પરથી ઊતર્યું / નીરજ મહેતા
૩૫. ભેદની ભરમાર લઇને ઢોલિયે બેઠાં છીએ / નીરજ મહેતા
૩૬. શમણાંઓનાં પગલાં અડધી રાતે જાગી જોયાં છે / નીરજ મહેતા
૩૭. ઈચ્છશો તો આ જ ક્ષણથી જિંદગી જીતી શકો / નીરજ મહેતા
૩૮. દેહમાં, ધબકારમાં હું ખરેખર ક્યાં હતો? / નીરજ મહેતા
૩૯. તારા પાછા વળવાની અફવાઓનું પણ ટોળું / નીરજ મહેતા
૪૦. શબ્દ ! સમતોલો હવે, કર્ણભેદી મૌન છે / નીરજ મહેતા
૪૧. એમ નહિ કે નામ નભમાં ગાજતું કરવું હતું / નીરજ મહેતા
૪૨. પ્રથમ, વહાણ મળે પછી જવાય કશે / નીરજ મહેતા
૪૩. આ સમયની ગીચતા / નીરજ મહેતા
૪૪. સિતારાને અડકવા ગગન કૈં દૂર ન્હોતું, તને મંજૂર ન્હોતું, મને મંજૂર ન્હોતું / નીરજ મહેતા
૪૫. લવણ, અમ્લ, તિક્ત, મિષ્ટ, બનાવ્યું / નીરજ મહેતા
૪૬. હાથ કે હૈયાવગું કૈં છે જ ક્યાં ? / નીરજ મહેતા
૪૭. નસેનસ આમ સંચરતાં રહ્યાં ‘ને રાત વીતી ગઇ / નીરજ મહેતા
૪૮. આકાશ જેવું છત્ર હો / નીરજ મહેતા
૪૯. અડાબીડ અલખ દ્વાર તરફ ધ્યાન હતું ક્યાં ? / નીરજ મહેતા
૫૦. સજળ આકાશને વાદળવટો આપી નથી શકતો / નીરજ મહેતા
૫૧. ગૂંજતો કલરવ પહાડી હોત ભીતર / નીરજ મહેતા
૫૨. ભીતર ઝાંકી જોયું ખુદને વ્યાકુળ ગણી પાછો આવ્યો / નીરજ મહેતા
૫૩. આપણી ભીતર પડી હો તો જ અવતારી શકો / નીરજ મહેતા
૫૪. પેલા ખૂણે બેઠો રહી મલકાય છે તે હું જ છું / નીરજ મહેતા
૫૫. અરધીપરધી ઓળખ આપી પૂરો ક્યાં પરખાયો તું ? / નીરજ મહેતા
૫૬. આ ક્ષણો થૈ સ્કાર્ફ મુખ પર એમ વીંટાતી રહી / નીરજ મહેતા
૫૭. મોત સુધીની ટૂર અને પગ પાણી-પાણી / નીરજ મહેતા
૫૮. કોઈ પણ સ્ફૂરણા છે જ ક્યાં ? / નીરજ મહેતા
૫૯. ચડ્યો અજ્ઞાનનો એરુ ગઝલ ઘોળીને પિવડાવો / નીરજ મહેતા
૬૦. રણમાં કશેક જળ વિશે અટકળ મળે, પછી ? / નીરજ મહેતા
૬૧. બંધ મુઠ્ઠીમાં તરસ આપી અને ભૂલી ગયાં / નીરજ મહેતા
૬૨. મળી એક વસ્તુ મને બારમાસી / નીરજ મહેતા
૬૩. આ વાત સાંભળી જરા વિસ્મિત થશો તમે / નીરજ મહેતા
૬૪. ખુલ્લી બારીમાં ઊભાં પણ ખુદને રાખે બંધ કહો મળવું શી રીતે ? / નીરજ મહેતા
૬૫. સઘળે રાચે ધુમ્મસ-ધુમ્મસ / નીરજ મહેતા
૬૬. બાવળની શૂળમાં / નીરજ મહેતા
૬૭. મ્હોરાં હટાવી દઉં તો નહીં ઓળખી શકો / નીરજ મહેતા
૬૮. લીમડાની ડાળ મીઠી હોય તો શું જોઇએ ? / નીરજ મહેતા
૬૯. ફરી ફાટ્યું છે પ્હેરણ થીંગડું ઊખડી ગયું / નીરજ મહેતા
૭૦. ફરી ફાટ્યું છે પ્હેરણ થીંગડું ઊખડી ગયું / નીરજ મહેતા
૭૧. હવેથી કૂદવાનું બંધ, દ્રાક્ષ ખાટી છે / નીરજ મહેતા
૭૨. જિંદગી દોડ્યા કરે છે ટ્રેઇનની બારી બહાર / નીરજ મેહતા
૭૩. તારીખ જો ઉદાસ કરી દે, થવાનું નહિ / નીરજ મહેતા
૭૪. શાંત પાણીમાં તરો મા, ડૂબકી મારી જુઓ / નીરજ મહેતા
૭૫. સૌથી પહેલવહેલો જઇ વાર કોણ કરશે ? / નીરજ મહેતા
૭૬. યાદને થાળે સજાવી, લોક તો ચાલ્યાં ગયાં / નીરજ મહેતા
૭૭. ખુલ્લાં પુસ્તક જેવો થઇને વંચાયો છું / નીરજ મહેતા
૭૮. ઝાંખુંપાંખું એક આનન લઇ ફરું છું / નીરજ મહેતા
૭૯. બધી ઈચ્છાઓનું પોકળપણું / નીરજ મહેતા
૮૦. કેટલી તક આપણામાં હોય છે / નીરજ મહેતા
૮૧. દીવાલ સાથે માથું અફળાવીને જોયું છે / નીરજ મહેતા
૮૨. એ જાય, એ પ્રથમ કદી આવી જવાનું નહિ / નીરજ મહેતા
૮૩. ખૂલી સ્વપ્નની હાટ ક્ષણના કિનારે / નીરજ મહેતા
૮૪. ફરીથી દોસ્ત! તારી યાદ આવે તો મજા આવે / નીરજ મહેતા
૮૫. માનવતા મહેકાવે એવો માણસ છે / નીરજ મહેતા