સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન – એકવિધાતામાં વિવિધતાની તલાશ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
૨ - “રદીફનો રોમાંચ” – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / અદમ ટંકારવી
૩ - “સર્જનાત્મક ભૂકંપનો પ્રદેશ : મહેતા, રિષભ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪ - એક યક્ષપ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫ - ભીંજાતી ક્ષણોમાં લખવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૬ - તમારામાં મારી ગેરહાજરીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૭ - યાદ ન કરવા જેવી વાતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૮ - સર્જનાત્મક અવહાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૯ - એક સ્થિતિક્ષોભની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૦ - એક બેઘરપણાનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૧ - ચંદર ઊગે ચાલવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૨ - પ્રશ્ન અર્થાત્ ઉત્તરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૩ - સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
૧૪ - તારા હોવાની પ્રતીતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૫ - એક અર્પણેચ્છાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૬ - મહેફિલે રંજોગમની ગઝલ / રિષભ મેહતા
૧૭ - એક અનાહતગંધી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૮ - માઈલસ્ટોન જગજીતસિંગને અર્પણ થયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
૧૯ - આપણા સારેગપધસાની ગઝલ / રિષભ મેહતા
૨૦ - એક ગામડિયણના પ્રેમોદ્દગારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૧ - શ્વાસ પારાયણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૨ - કશામાં કશું ક્યાં ?ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૩ - અનુભૂતિના આકારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૪ - અનુપસ્થિત પ્રિયાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૫ - મૂંઝારે જીવાતી ગઝલ / રિષભ મેહતા
૨૬ - જિજિવિષાની વિવિધ ભંગિમાઓની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૭ - આવતીકાલની સવારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૮ - એક આભાસી સૂર્યોદયની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૯ - એક સાચા સૂર્યાસ્તની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૦ - વસંતની પશ્વાદ્દભૂની પારદર્શી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૧ - આપણી ટાઈટાનિકની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૨ - ગા,લગાગા ફાઈલાતુનની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૩ - અસ્તિત્વનીની આરતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૪ - ઘનીભૂત એકાંતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૫ - તારે બદલે મારી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૬ - પાનખરના ચંદ્ર એ ગાયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
૩૭ - કિંવદન્તીના ઉચ્છવાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૮ - ધ્વનિએષણાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૯ - ઊંડે ટળવયતી એક શક્યતાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૦ - જલસાઘરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૧ - વૈરાગ્યશતકની પ્રસ્તાવનાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૨ - પ્રત્યુત્તરની પ્રતીક્ષાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૩ - નિર્વેદના અનુપ્રાસની ગઝલ / રિષભ મેહતા
૪૪ - તમારી દાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૫ - આપણા ‘કે’ ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૬ - પંખીકૂળની માનવીય ગઝલ /રિષભ મહેતા
૪૭ - ભીતર ભાન અને ઋતુસ્થિતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૮ - કથકવીતીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૯ - कैवलत्वનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૦ - અનંત–પ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૧ - સત્ય અને આભાસ વચ્ચે ઝૂલતી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૨ - અજ્ઞાત અને અનાગતને નિમંત્રણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૩ - અંત્યાનુભાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૪ - Absurdના કર્ણમૂલ પર ફરતી કીડીની ગઝલ / રિષભ મહેતા