સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

અનુક્રમણિકા

1 - નિવેદન – એકવિધાતામાં વિવિધતાની તલાશ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
2 - “રદીફનો રોમાંચ” – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / અદમ ટંકારવી
3 - “સર્જનાત્મક ભૂકંપનો પ્રદેશ : મહેતા, રિષભ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
4 - એક યક્ષપ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
5 - ભીંજાતી ક્ષણોમાં લખવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
6 - તમારામાં મારી ગેરહાજરીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
7 - યાદ ન કરવા જેવી વાતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
8 - સર્જનાત્મક અવહાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
9 - એક સ્થિતિક્ષોભની ગઝલ / રિષભ મહેતા
10 - એક બેઘરપણાનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
11 - ચંદર ઊગે ચાલવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
12 - પ્રશ્ન અર્થાત્ ઉત્તરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
13 - સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
14 - તારા હોવાની પ્રતીતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
15 - એક અર્પણેચ્છાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
16 - મહેફિલે રંજોગમની ગઝલ / રિષભ મેહતા
17 - એક અનાહતગંધી ગઝલ / રિષભ મહેતા
18 - માઈલસ્ટોન જગજીતસિંગને અર્પણ થયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
19 - આપણા સારેગપધસાની ગઝલ / રિષભ મેહતા
20 - એક ગામડિયણના પ્રેમોદ્દગારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
21 - શ્વાસ પારાયણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
22 - કશામાં કશું ક્યાં ?ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
23 - અનુભૂતિના આકારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
24 - અનુપસ્થિત પ્રિયાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
25 - મૂંઝારે જીવાતી ગઝલ / રિષભ મેહતા
26 - જિજિવિષાની વિવિધ ભંગિમાઓની ગઝલ / રિષભ મહેતા
27 - આવતીકાલની સવારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
28 - એક આભાસી સૂર્યોદયની ગઝલ / રિષભ મહેતા
29 - એક સાચા સૂર્યાસ્તની ગઝલ / રિષભ મહેતા
30 - વસંતની પશ્વાદ્દભૂની પારદર્શી ગઝલ / રિષભ મહેતા
31 - આપણી ટાઈટાનિકની ગઝલ / રિષભ મહેતા
32 - ગા,લગાગા ફાઈલાતુનની ગઝલ / રિષભ મહેતા
33 - અસ્તિત્વનીની આરતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
34 - ઘનીભૂત એકાંતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
35 - તારે બદલે મારી ગઝલ / રિષભ મહેતા
36 - પાનખરના ચંદ્ર એ ગાયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
37 - કિંવદન્તીના ઉચ્છવાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
38 - ધ્વનિએષણાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
39 - ઊંડે ટળવયતી એક શક્યતાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
40 - જલસાઘરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
41 - વૈરાગ્યશતકની પ્રસ્તાવનાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
42 - પ્રત્યુત્તરની પ્રતીક્ષાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
43 - નિર્વેદના અનુપ્રાસની ગઝલ / રિષભ મેહતા
44 - તમારી દાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
45 - આપણા ‘કે’ ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
46 - પંખીકૂળની માનવીય ગઝલ /રિષભ મહેતા
47 - ભીતર ભાન અને ઋતુસ્થિતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
48 - કથકવીતીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
49 - कैवलत्वનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
50 - અનંત–પ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
51 - સત્ય અને આભાસ વચ્ચે ઝૂલતી ગઝલ / રિષભ મહેતા
52 - અજ્ઞાત અને અનાગતને નિમંત્રણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
53 - અંત્યાનુભાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
54 - Absurdના કર્ણમૂલ પર ફરતી કીડીની ગઝલ / રિષભ મહેતા