સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

સંભવામિ ગઝલે ગઝલે (ગઝલસંગ્રહ) / રિષભ મહેતા

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન – એકવિધાતામાં વિવિધતાની તલાશ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
૨. “રદીફનો રોમાંચ” – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / અદમ ટંકારવી
૩. “સર્જનાત્મક ભૂકંપનો પ્રદેશ : મહેતા, રિષભ – સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪. એક યક્ષપ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫. ભીંજાતી ક્ષણોમાં લખવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૬. તમારામાં મારી ગેરહાજરીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૭. યાદ ન કરવા જેવી વાતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૮. સર્જનાત્મક અવહાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૯. એક સ્થિતિક્ષોભની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૦. એક બેઘરપણાનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૧. ચંદર ઊગે ચાલવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૨. પ્રશ્ન અર્થાત્ ઉત્તરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૩. સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા
૧૪. તારા હોવાની પ્રતીતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૫. એક અર્પણેચ્છાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૬. મહેફિલે રંજોગમની ગઝલ / રિષભ મેહતા
૧૭. એક અનાહતગંધી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૧૮. માઈલસ્ટોન જગજીતસિંગને અર્પણ થયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
૧૯. આપણા સારેગપધસાની ગઝલ / રિષભ મેહતા
૨૦. એક ગામડિયણના પ્રેમોદ્દગારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૧. શ્વાસ પારાયણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૨. કશામાં કશું ક્યાં ?ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૩. અનુભૂતિના આકારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૪. અનુપસ્થિત પ્રિયાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૫. મૂંઝારે જીવાતી ગઝલ / રિષભ મેહતા
૨૬. જિજિવિષાની વિવિધ ભંગિમાઓની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૭. આવતીકાલની સવારની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૮. એક આભાસી સૂર્યોદયની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૨૯. એક સાચા સૂર્યાસ્તની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૦. વસંતની પશ્વાદ્દભૂની પારદર્શી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૧. આપણી ટાઈટાનિકની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૨. ગા,લગાગા ફાઈલાતુનની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૩. અસ્તિત્વનીની આરતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૪. ઘનીભૂત એકાંતની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૫. તારે બદલે મારી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૬. પાનખરના ચંદ્ર એ ગાયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા
૩૭. કિંવદન્તીના ઉચ્છવાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૮. ધ્વનિએષણાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૩૯. ઊંડે ટળવયતી એક શક્યતાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૦. જલસાઘરની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૧. વૈરાગ્યશતકની પ્રસ્તાવનાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૨. પ્રત્યુત્તરની પ્રતીક્ષાની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૩. નિર્વેદના અનુપ્રાસની ગઝલ / રિષભ મેહતા
૪૪. તમારી દાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૫. આપણા ‘કે’ ની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૬. પંખીકૂળની માનવીય ગઝલ /રિષભ મહેતા
૪૭. ભીતર ભાન અને ઋતુસ્થિતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૮. કથકવીતીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૪૯. कैवलत्वનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૦. અનંત–પ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૧. સત્ય અને આભાસ વચ્ચે ઝૂલતી ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૨. અજ્ઞાત અને અનાગતને નિમંત્રણની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૩. અંત્યાનુભાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા
૫૪. Absurdના કર્ણમૂલ પર ફરતી કીડીની ગઝલ / રિષભ મહેતા