સંવાદ (લેખસંગ્રહ) / જ્વલંત છાયા

સંવાદ (લેખસંગ્રહ) / જ્વલંત છાયા

કોપીરાઇટ :જ્વલંત છાયા
આવરણ : રોનક જોશી

અનુક્રમણિકા

૧. ચહેરા વિનાના સજાગ વાચકો સાથે સંવાદ / સંવાદ / ભરત ઘેલાણી
૨. કુછ દિલને કહા, કુછ ભઈ નહીં.... (નિવેદન) / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩. યે ઇલુ ઇલુ ક્યાં હૈ યે ઇલુ ઇલુ? પૂછો એરિક ફ્રોમને / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૪. પલળેલો પુરુષ સેક્સી ન હોઈ શકે ? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૫. એક તરફી પ્રેમ : એ રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ.... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૬. પુરુષ અને સેક્સ : કોઈ કાયમ કેમ જોતા હોય છે ! / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૭. ઓ મેરે પાપા ધી ગ્રેટ / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૮. ... પણ ન માતની ખોટ ભાંગશે..... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૯. સૂફી વિચાર, સૂફી સંગીત : એક જ થવાનો અર્થ હવે પ્રેમ પ્રેમ પ્રેમ...../ સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૦. ઝેન વિચારધારા : આગની જ્વાળાઓ પર થોડું પાણી ઉકાળવું.... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૧. ભૂલ: થઈ જાય તો ચાલે, પરંતુ ભૂલથી પણ ભૂલ કરાય નહીં!! / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૨. હાથમાં પાસા નથી તો શું થયું, જૂગટું મનમાં રમાતું હોય છે / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૩. સત્ય જ જીવન છે, પણ જીવનનું સત્ય શું છે ? / જ્વલંત છાયા
૧૪. સમય પોતે છે પ્રશ્ન વિરામ, સમયનું ક્યાં છે પૂર્ણ વિરામ...? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૫. બસ લગે રહો, વહેતા રહો...../ સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૬. તરણાની છાયા હેઠે કાયા ઢંકાય તારી, આભના આભૂષણ તોયે ઓછાં પડે / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૭. ગોડ પાર્ટિકલ્સ: કઈંએ હતું નહીં ત્યાં બધું દીધું ઉજાળી / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૧૮. મેરે બાપ(પ્પા), પહેલે આપ!
૧૯. લાઈફ ભલે બિઝનેસ નથી, પણ હિસાબો તેમાં જરૂરી છે ! / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૦. ઠાકર કરે ઈ ઠીક.... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૧. જાને કયું સાવન કી ઋતુમેં ઝખ્મ હરે હો જાતે હૈ ! / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૨. અષાઢી સાંજના અંબર ગાજે / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૩. ફુલ તુમ ગુલાબ કા, ક્યા જવાબ આપકા ? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૪. કૂતરાઓ : કિસ્સા તથા કૌતુક / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૫. રે પંખીડાં... દૂરથી ઊડતાં..... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૬. ગાંધી ચીંધ્યો માર્ગ એટલે ? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૭. હાયલા ! ગાંધીજીને પોલિટીકલ કરિયર હોય ? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૮. થોડી વાતો ગોડસે વિશે / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૨૯. તલવાર જરૂરી, મ્યાન પણ જરૂરી / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૦. સરદાર પટેલનું વ્યક્તિત્વ : ગ્રહોની વાત નથી, સૂર્યનો વિકલ્પ નથી / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૧. ભારતીય નારી : કાગળમાં બે પૂતળિયું કાંઈ હસતી રમતી જાય રે.... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૨. સ્ત્રી અને રંગો / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૩. ધ સેકન્ડ ઈનિંગ : હું પાનખર નથી, હું વિતેલી વસંત છું. / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૪. ગ્રુપીઝમ તો માણસની રગરગમાં વહે છે / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૫. નમ્ર હોવું એટલે નામર્દ હોવું ? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૬. નામ ગુમ જાયેગા, પણ ઉપનામોનું શું ? / સંવાદ / જ્વલંત છાયા
૩૭. એસએમએસ : ચરણ લઈ દોડવા બેસું તો વરસોના વરસ લાગે... / સંવાદ / જ્વલંત છાયા