તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

અનુક્રમણિકા

નિવેદન - તાજા કલમમાં એ જ કે ... - પ્રાસ્તાવિક / મુકુલ ચોકસી
પ્રસ્તાવના - તાજા કલમમાં એ જ કે.. - સૂરત શહેર અને ખૂબસૂરત ગઝલ /સુરેશ દલાલ
 
1 - એક આખી જિંદગીનો છે એમાં અભાવ દોસ્ત / મુકુલ ચોક્સી
2 - ગીતના ઘેઘૂર ગરમાળામાં ચૂમી છે તને / મુકુલ ચોક્સી
3 - નિયમો વિરુદ્ધ સ્વર્ગમાં એ છોકરી ગઈ / મુકુલ ચોક્સી
4 - જેમણે લખવું હતું તેઓ કલમ લઈને ગયા / મુકુલ ચોક્સી
5 - પૂછ્યું મેં કોણ છે!ઉત્તર મળ્યો યયાતિ છે / મુકુલ ચોકસી
6 - હવે તો એ જ મને બાગથી બચાવી શકે / મુકુલ ચોકસી
7 - ભલેને એમનો બીજો કશો પણ હોય શુભ આશય / મુકુલ ચોકસી
8 - સામેનો રથ આ વાતથી અણજાણ પણ નથી / મુકુલ ચોકસી
9 - જ્યાં ભૂલી ગઈ છે હવે જિજીવિષા અમૃત થવું / મુકુલ ચોકસી
10 - રહે છે બીતાં બીતાં મારામાં ઘટનાનું પરચૂરણ / મુકુલ ચોકસી
11 - શેની છે કોને માલૂમ હોય છે? / મુકુલ ચોક્સી
12 - ભલે એ ખેરવે ફૂલો નજર ચૂકવીને માલિની / મુકુલ ચોક્સી
13 - ચિર વિરહિણીની ગઝલ / મુકુલ ચોક્સી
14 - માટી જ પોતે પીડે અને વેદના કરે / મુકુલ ચોક્સી
15 - બીજાં ઢોરોના સંગાથે ચરે યમરાજનો પાડો / મુકુલ ચોક્સી
16 - આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઈએ / મુકુલ ચોક્સી
17 - લો આરંભે તમે પોતે જ એક કરુણાંત થઈ ચાલ્યા / મુકુલ ચોક્સી
18 - અમે કૅકટસને કાંઠે લાંગરેલા હાથ થઈ બેઠા / મુકુલ ચોક્સી
19 - તમે દીવાલને ભૂરાશ પડતા રંગે રંગી કેમ ? / મુકુલ ચોક્સી
20 - બાથમાં ભીડી લઉં છું છેવટે અજવાસને / મુકુલ ચોક્સી
21 - વસંતતિલકામાં હસવાનું ને મુત્કારિબમાં રડવાનું / મુકુલ ચોકસી
22 - માણવા ને ડૂબતા માટે હજુ પણ છે ઘણું / મુકુલ ચોકસી
23 - અમે સૂર્યની જોઈ છે એવી હત્યા / મુકુલ ચોકસી
24 - બચાવે ખાલીપાથી જે એ ટોળાનું કરજ રહેશે / મુકુલ ચોકસી
25 - શક્ય છે રાક્ષસ વિષેની સાચી શંકા નીકળે / મુકુલ ચોકસી
26 - અમને જેમાં ડૂબવાની છૂટ અપાઈ – તે નદી / મુકુલ ચોકસી
27 - આ દિશાઓનું છે હોવાથી વધુ કર્તવ્ય શું? / મુકુલ ચોકસી
28 - ઉઘાડી આંખથી સીંચેલાં સ્વપ્નાં પાંચ દશ મળશે / મુકુલ ચોકસી
29 - ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે / મુકુલ ચોકસી
30 - તૂટતી જોવી હતી મારી હવેલી ? – યાદ છે ? / મુકુલ ચોકસી
31 - પિંજરના એક ભાગનું પક્ષીકરણ થયું / મુકુલ ચોકસી
32 - આ ખખડધજ હાસ્યમાં એક પુલ જીવતો હોય છે / મુકુલ ચોકસી
33 - દરેક વિસ્તરેલું છે ભલે દરેક સુધી.... / મુકુલ ચોકસી
34 - તે છતાં તરસ્યો રહ્યો છે ઊંબરો / મુકુલ ચોકસી
35 - લોક એવું માનતા’તા કે એ મરવા નીકળ્યો’તો / મુકુલ ચોકસી
36 - સંબંધ, સભ્યતાઓ ને સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ / મુકુલ ચોકસી
37 - સજાવી રાખજો આજે તમારી કાવડને / મુકુલ ચોકસી
38 - અમે માણસ વગરના ગામમાં બનશું મુખી પાછા / મુકુલ ચોકસી
39 - જવા ન દેવા કટિબદ્ધ દિગ્ગજો ય હશે / મુકુલ ચોકસી
40 - જે ગણો તે સાતડો કે પાંચડો કે ચોગડો / મુકુલ ચોકસી
41 - છીછરા પાણીમાં ડૂબકી મારવા જેવું થશે / મુકુલ ચોકસી
42 - નાદાર લાગણીઓનું ખામોશ ઉડ્ડયન / મુકુલ ચોકસી
43 - સ્વપ્ન આવ્યું એક કાંઠાને કદી / મુકુલ ચોકસી
44 - છે હવે સંન્યસ્ત એ ધબકારની ક્રીડાનો લય / મુકુલ ચોકસી
45 - તેની આ ચાલ્યા જવાની ધમકીમાં કંઈ દમ નથી / મુકુલ ચોકસી
46 - પાસે જઈને જોઉં તો એ પણ છે એકલા / મુકુલ ચોકસી
47 - ગામમાં ખાતર પડ્યું ને દેવળે ડંકા થયા ને આવી તેવી એક બે ઘટના બને છે / મુકુલ ચોકસી
48 - ભરી બજારે અક્કલનું પાછું દેવાળું કર્યું – છતાં ગુસ્તાખી માફ ! / મુકુલ ચોકસી
49 - શ્વાસમાંથી સંચરી ને આંખમાંથી નીતરી / મુકુલ ચોકસી
50 - અગાધ અરણ્યો મહીં આવતાં-જતાં લખીએ / મુકુલ ચોકસી
51 - આમ અહીં રહીને ય આપોઆપ ઓળંગી ગયો / મુકુલ ચોકસી
52 - કે શંકાઓ કરી બેસું છું હું પણ એક ક્ષણ માટે / મુકુલ ચોકસી
53 - એમ કોઈ બહાર રહીને આપણી ભીતર રહે / મુકુલ ચોકસી
54 - બે’ક હંસો ચાંચ બોળીને ઊડી ચાલ્યા જુઓ / મુકુલ ચોકસી
55 - ઉન્માદ ! કહે ને કઈ છે દિશા જ્યાં ઉજાસ છે / મુકુલ ચોકસી
56 - શાનાં સ્તવન સ્તવું અને ક્યાંનાં કવન કવું ?/ મુકુલ ચોકસી
57 - ઉન્માદ ! જ્યારથી કશી સમજણ નથી રહી / મુકુલ ચોકસી
58 - ઉન્માદ ! કાવ્યમાં ક્યાં રહ્યો કોઈ ડર ? – કહો / મુકુલ ચોકસી
59 - આ ભાંગતી ક્ષણોના સહારે કશુંક આપ / મુકુલ ચોકસી
60 - ઉન્માદ ! મારી જેમ અટૂલો ન આવજે / મુકુલ ચોકસી
61 - મેં જે ગુમાવ્યું તે આ ફૂલોને મળી ગયું / મુકુલ ચોકસી
62 - હદથી વાઢી જો જાય તો હદપાર થઈ શકે / મુકુલ ચોકસી
63 - ઉન્માદ! કૃષ્ણપક્ષના ચંદ્રોને ક્ષય મળે / મુકુલ ચોકસી
64 - જીવથી વધીને અર્પવા કંઈ પણ ભલે ન હો / મુકુલ ચોકસી
65 - ઉન્માદ! પોયણીઓનો પમરાટ છે હવે / મુકુલ ચોકસી
66 - ઉન્માદ ! વયનું વહેણ કે કલરવનું કહેણ નહિ / મુકુલ ચોકસી
67 - જાણું નહીં કે ઉન્નતિ છે કે છે અવનતિ / મુકુલ ચોકસી
68 - એવો પવન અજાણ દિશાએથી વાય છે / મુકુલ ચોકસી
69 - ઉન્માદ! આ તે કેવું દરદ બેઉને ગ્રસે ! / મુકુલ ચોકસી
70 - ઉન્માદ ! છો ઋતુને રવાડે ચડી જશું / મુકુલ ચોકસી
71 - આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
72 - આ તો છે એ જે સર્વ સદા ને સતત કરું / મુકુલ ચોકસી
73 - ભલે આજે નહીં સમજે કોઈ ‘ઉન્માદ’નો મહિમા / મુકુલ ચોકસી
74 - કોરા કાગળને કચડતા સૌ વિચારો જાય છે / મુકુલ ચોકસી
75 - તું બને વરસાદ તો ઇચ્છાઓ જામગરી બને / મુકુલ ચોકસી
76 - બેઉ પણ હાજર નથી એ એક જણની મહેર છે / મુકુલ ચોકસી
77 - ઐશ્વર્ય હો અલસનું, ઉપર તિલક તમસનું / મુકુલ ચોકસી
78 - ઉન્માદ! કંચુકીથી ય કમનીય કાળ છે / મુકુલ ચોકસી
79 - મુક્તકો -૧ / મુકુલ ચોક્સી
80 - મુક્તકો – ૨/ મુકુલ ચોકસી
81 - મુક્તકો – ૩/ મુકુલ ચોકસી
82 - મુક્તકો - ૪ / મુકુલ ચોકસી
83 - મુક્તકો – ૫ / મુકુલ ચોકસી
84 - મુક્તકો – ૬ / મુકુલ ચોકસી
85 - મુક્તકો – ૭ / મુકુલ ચોકસી
86 - મુક્તકો – ૮ / મુકુલ ચોકસી
87 - મુક્તકો – ૯ / મુકુલ ચોકસી
88 - સજનવા / મુકુલ ચોકસી
89 - એ વર્ષોમાં / મુકુલ ચોક્સી
90 - તું ઊડે છે... / મુકુલ ચોકસી
91 - આ સમય જ એવો છે / મુકુલ ચોકસી
92 - છેલ્લું આલિંગન / મુકુલ ચોકસી
93 - જુલિયટ તો - / મુકુલ ચોકસી
94 - જુલિયટ ! જુલિયટ ! / મુકુલ ચોકસી
95 - તું સમજશે આ બધું, જુલિયટ ? / મુકુલ ચોકસી
96 - લાવીતાની જેમ... / મુકુલ ચોકસી
97 - છેલ્લા સ્ખલનની રાત્રિઓમાં / મુકુલ ચોકસી