તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન - તાજા કલમમાં એ જ કે ... - પ્રાસ્તાવિક / મુકુલ ચોકસી
૨. પ્રસ્તાવના - તાજા કલમમાં એ જ કે.. - સૂરત શહેર અને ખૂબસૂરત ગઝલ /સુરેશ દલાલ
૩. એક આખી જિંદગીનો છે એમાં અભાવ દોસ્ત / મુકુલ ચોક્સી
૪. ગીતના ઘેઘૂર ગરમાળામાં ચૂમી છે તને / મુકુલ ચોક્સી
૫. નિયમો વિરુદ્ધ સ્વર્ગમાં એ છોકરી ગઈ / મુકુલ ચોક્સી
૬. જેમણે લખવું હતું તેઓ કલમ લઈને ગયા / મુકુલ ચોક્સી
૭. પૂછ્યું મેં કોણ છે!ઉત્તર મળ્યો યયાતિ છે / મુકુલ ચોકસી
૮. હવે તો એ જ મને બાગથી બચાવી શકે / મુકુલ ચોકસી
૯. ભલેને એમનો બીજો કશો પણ હોય શુભ આશય / મુકુલ ચોકસી
૧૦. સામેનો રથ આ વાતથી અણજાણ પણ નથી / મુકુલ ચોકસી
૧૧. જ્યાં ભૂલી ગઈ છે હવે જિજીવિષા અમૃત થવું / મુકુલ ચોકસી
૧૨. રહે છે બીતાં બીતાં મારામાં ઘટનાનું પરચૂરણ / મુકુલ ચોકસી
૧૩. શેની છે કોને માલૂમ હોય છે? / મુકુલ ચોક્સી
૧૪. ભલે એ ખેરવે ફૂલો નજર ચૂકવીને માલિની / મુકુલ ચોક્સી
૧૫. ચિર વિરહિણીની ગઝલ / મુકુલ ચોક્સી
૧૬. માટી જ પોતે પીડે અને વેદના કરે / મુકુલ ચોક્સી
૧૭. બીજાં ઢોરોના સંગાથે ચરે યમરાજનો પાડો / મુકુલ ચોક્સી
૧૮. આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઈએ / મુકુલ ચોક્સી
૧૯. લો આરંભે તમે પોતે જ એક કરુણાંત થઈ ચાલ્યા / મુકુલ ચોક્સી
૨૦. અમે કૅકટસને કાંઠે લાંગરેલા હાથ થઈ બેઠા / મુકુલ ચોક્સી
૨૧. તમે દીવાલને ભૂરાશ પડતા રંગે રંગી કેમ ? / મુકુલ ચોક્સી
૨૨. બાથમાં ભીડી લઉં છું છેવટે અજવાસને / મુકુલ ચોક્સી
૨૩. વસંતતિલકામાં હસવાનું ને મુત્કારિબમાં રડવાનું / મુકુલ ચોકસી
૨૪. માણવા ને ડૂબતા માટે હજુ પણ છે ઘણું / મુકુલ ચોકસી
૨૫. અમે સૂર્યની જોઈ છે એવી હત્યા / મુકુલ ચોકસી
૨૬. બચાવે ખાલીપાથી જે એ ટોળાનું કરજ રહેશે / મુકુલ ચોકસી
૨૭. શક્ય છે રાક્ષસ વિષેની સાચી શંકા નીકળે / મુકુલ ચોકસી
૨૮. અમને જેમાં ડૂબવાની છૂટ અપાઈ – તે નદી / મુકુલ ચોકસી
૨૯. આ દિશાઓનું છે હોવાથી વધુ કર્તવ્ય શું? / મુકુલ ચોકસી
૩૦. ઉઘાડી આંખથી સીંચેલાં સ્વપ્નાં પાંચ દશ મળશે / મુકુલ ચોકસી
૩૧. ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે / મુકુલ ચોકસી
૩૨. તૂટતી જોવી હતી મારી હવેલી ? – યાદ છે ? / મુકુલ ચોકસી
૩૩. પિંજરના એક ભાગનું પક્ષીકરણ થયું / મુકુલ ચોકસી
૩૪. આ ખખડધજ હાસ્યમાં એક પુલ જીવતો હોય છે / મુકુલ ચોકસી
૩૫. દરેક વિસ્તરેલું છે ભલે દરેક સુધી.... / મુકુલ ચોકસી
૩૬. તે છતાં તરસ્યો રહ્યો છે ઊંબરો / મુકુલ ચોકસી
૩૭. લોક એવું માનતા’તા કે એ મરવા નીકળ્યો’તો / મુકુલ ચોકસી
૩૮. સંબંધ, સભ્યતાઓ ને સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ / મુકુલ ચોકસી
૩૯. સજાવી રાખજો આજે તમારી કાવડને / મુકુલ ચોકસી
૪૦. અમે માણસ વગરના ગામમાં બનશું મુખી પાછા / મુકુલ ચોકસી
૪૧. જવા ન દેવા કટિબદ્ધ દિગ્ગજો ય હશે / મુકુલ ચોકસી
૪૨. જે ગણો તે સાતડો કે પાંચડો કે ચોગડો / મુકુલ ચોકસી
૪૩. છીછરા પાણીમાં ડૂબકી મારવા જેવું થશે / મુકુલ ચોકસી
૪૪. નાદાર લાગણીઓનું ખામોશ ઉડ્ડયન / મુકુલ ચોકસી
૪૫. સ્વપ્ન આવ્યું એક કાંઠાને કદી / મુકુલ ચોકસી
૪૬. છે હવે સંન્યસ્ત એ ધબકારની ક્રીડાનો લય / મુકુલ ચોકસી
૪૭. તેની આ ચાલ્યા જવાની ધમકીમાં કંઈ દમ નથી / મુકુલ ચોકસી
૪૮. પાસે જઈને જોઉં તો એ પણ છે એકલા / મુકુલ ચોકસી
૪૯. ગામમાં ખાતર પડ્યું ને દેવળે ડંકા થયા ને આવી તેવી એક બે ઘટના બને છે / મુકુલ ચોકસી
૫૦. ભરી બજારે અક્કલનું પાછું દેવાળું કર્યું – છતાં ગુસ્તાખી માફ ! / મુકુલ ચોકસી
૫૧. શ્વાસમાંથી સંચરી ને આંખમાંથી નીતરી / મુકુલ ચોકસી
૫૨. અગાધ અરણ્યો મહીં આવતાં-જતાં લખીએ / મુકુલ ચોકસી
૫૩. આમ અહીં રહીને ય આપોઆપ ઓળંગી ગયો / મુકુલ ચોકસી
૫૪. કે શંકાઓ કરી બેસું છું હું પણ એક ક્ષણ માટે / મુકુલ ચોકસી
૫૫. એમ કોઈ બહાર રહીને આપણી ભીતર રહે / મુકુલ ચોકસી
૫૬. બે’ક હંસો ચાંચ બોળીને ઊડી ચાલ્યા જુઓ / મુકુલ ચોકસી
૫૭. ઉન્માદ ! કહે ને કઈ છે દિશા જ્યાં ઉજાસ છે / મુકુલ ચોકસી
૫૮. શાનાં સ્તવન સ્તવું અને ક્યાંનાં કવન કવું ?/ મુકુલ ચોકસી
૫૯. ઉન્માદ ! જ્યારથી કશી સમજણ નથી રહી / મુકુલ ચોકસી
૬૦. ઉન્માદ ! કાવ્યમાં ક્યાં રહ્યો કોઈ ડર ? – કહો / મુકુલ ચોકસી
૬૧. આ ભાંગતી ક્ષણોના સહારે કશુંક આપ / મુકુલ ચોકસી
૬૨. ઉન્માદ ! મારી જેમ અટૂલો ન આવજે / મુકુલ ચોકસી
૬૩. મેં જે ગુમાવ્યું તે આ ફૂલોને મળી ગયું / મુકુલ ચોકસી
૬૪. હદથી વાઢી જો જાય તો હદપાર થઈ શકે / મુકુલ ચોકસી
૬૫. ઉન્માદ! કૃષ્ણપક્ષના ચંદ્રોને ક્ષય મળે / મુકુલ ચોકસી
૬૬. જીવથી વધીને અર્પવા કંઈ પણ ભલે ન હો / મુકુલ ચોકસી
૬૭. ઉન્માદ! પોયણીઓનો પમરાટ છે હવે / મુકુલ ચોકસી
૬૮. ઉન્માદ ! વયનું વહેણ કે કલરવનું કહેણ નહિ / મુકુલ ચોકસી
૬૯. જાણું નહીં કે ઉન્નતિ છે કે છે અવનતિ / મુકુલ ચોકસી
૭૦. એવો પવન અજાણ દિશાએથી વાય છે / મુકુલ ચોકસી
૭૧. ઉન્માદ! આ તે કેવું દરદ બેઉને ગ્રસે ! / મુકુલ ચોકસી
૭૨. ઉન્માદ ! છો ઋતુને રવાડે ચડી જશું / મુકુલ ચોકસી
૭૩. આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
૭૪. આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
૭૫. આ તો છે એ જે સર્વ સદા ને સતત કરું / મુકુલ ચોકસી
૭૬. ભલે આજે નહીં સમજે કોઈ ‘ઉન્માદ’નો મહિમા / મુકુલ ચોકસી
૭૭. કોરા કાગળને કચડતા સૌ વિચારો જાય છે / મુકુલ ચોકસી
૭૮. તું બને વરસાદ તો ઇચ્છાઓ જામગરી બને / મુકુલ ચોકસી
૭૯. બેઉ પણ હાજર નથી એ એક જણની મહેર છે / મુકુલ ચોકસી
૮૦. ઐશ્વર્ય હો અલસનું, ઉપર તિલક તમસનું / મુકુલ ચોકસી
૮૧. ઉન્માદ! કંચુકીથી ય કમનીય કાળ છે / મુકુલ ચોકસી
૮૨. મુક્તકો -૧ / મુકુલ ચોક્સી
૮૩. મુક્તકો – ૨/ મુકુલ ચોકસી
૮૪. મુક્તકો – ૩/ મુકુલ ચોકસી
૮૫. મુક્તકો - ૪ / મુકુલ ચોકસી
૮૬. મુક્તકો – ૫ / મુકુલ ચોકસી
૮૭. મુક્તકો – ૬ / મુકુલ ચોકસી
૮૮. મુક્તકો – ૭ / મુકુલ ચોકસી
૮૯. મુક્તકો – ૮ / મુકુલ ચોકસી
૯૦. મુક્તકો – ૯ / મુકુલ ચોકસી
૯૧. સજનવા / મુકુલ ચોકસી
૯૨. એ વર્ષોમાં / મુકુલ ચોક્સી
૯૩. તું ઊડે છે... / મુકુલ ચોકસી
૯૪. આ સમય જ એવો છે / મુકુલ ચોકસી
૯૫. છેલ્લું આલિંગન / મુકુલ ચોકસી
૯૬. જુલિયટ તો - / મુકુલ ચોકસી
૯૭. જુલિયટ ! જુલિયટ ! / મુકુલ ચોકસી
૯૮. તું સમજશે આ બધું, જુલિયટ ? / મુકુલ ચોકસી
૯૯. લાવીતાની જેમ... / મુકુલ ચોકસી
૧૦૦. છેલ્લા સ્ખલનની રાત્રિઓમાં / મુકુલ ચોકસી