તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

તાજા કલમમાં એ જ કે... (કાવ્યસંગ્રહ) / મુકુલ ચોકસી

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન - તાજા કલમમાં એ જ કે ... - પ્રાસ્તાવિક / મુકુલ ચોકસી
૨ - પ્રસ્તાવના - તાજા કલમમાં એ જ કે.. - સૂરત શહેર અને ખૂબસૂરત ગઝલ /સુરેશ દલાલ
૩ - એક આખી જિંદગીનો છે એમાં અભાવ દોસ્ત / મુકુલ ચોક્સી
૪ - ગીતના ઘેઘૂર ગરમાળામાં ચૂમી છે તને / મુકુલ ચોક્સી
૫ - નિયમો વિરુદ્ધ સ્વર્ગમાં એ છોકરી ગઈ / મુકુલ ચોક્સી
૬ - જેમણે લખવું હતું તેઓ કલમ લઈને ગયા / મુકુલ ચોક્સી
૭ - પૂછ્યું મેં કોણ છે!ઉત્તર મળ્યો યયાતિ છે / મુકુલ ચોકસી
૮ - હવે તો એ જ મને બાગથી બચાવી શકે / મુકુલ ચોકસી
૯ - ભલેને એમનો બીજો કશો પણ હોય શુભ આશય / મુકુલ ચોકસી
૧૦ - સામેનો રથ આ વાતથી અણજાણ પણ નથી / મુકુલ ચોકસી
૧૧ - જ્યાં ભૂલી ગઈ છે હવે જિજીવિષા અમૃત થવું / મુકુલ ચોકસી
૧૨ - રહે છે બીતાં બીતાં મારામાં ઘટનાનું પરચૂરણ / મુકુલ ચોકસી
૧૩ - શેની છે કોને માલૂમ હોય છે? / મુકુલ ચોક્સી
૧૪ - ભલે એ ખેરવે ફૂલો નજર ચૂકવીને માલિની / મુકુલ ચોક્સી
૧૫ - ચિર વિરહિણીની ગઝલ / મુકુલ ચોક્સી
૧૬ - માટી જ પોતે પીડે અને વેદના કરે / મુકુલ ચોક્સી
૧૭ - બીજાં ઢોરોના સંગાથે ચરે યમરાજનો પાડો / મુકુલ ચોક્સી
૧૮ - આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઈએ / મુકુલ ચોક્સી
૧૯ - લો આરંભે તમે પોતે જ એક કરુણાંત થઈ ચાલ્યા / મુકુલ ચોક્સી
૨૦ - અમે કૅકટસને કાંઠે લાંગરેલા હાથ થઈ બેઠા / મુકુલ ચોક્સી
૨૧ - તમે દીવાલને ભૂરાશ પડતા રંગે રંગી કેમ ? / મુકુલ ચોક્સી
૨૨ - બાથમાં ભીડી લઉં છું છેવટે અજવાસને / મુકુલ ચોક્સી
૨૩ - વસંતતિલકામાં હસવાનું ને મુત્કારિબમાં રડવાનું / મુકુલ ચોકસી
૨૪ - માણવા ને ડૂબતા માટે હજુ પણ છે ઘણું / મુકુલ ચોકસી
૨૫ - અમે સૂર્યની જોઈ છે એવી હત્યા / મુકુલ ચોકસી
૨૬ - બચાવે ખાલીપાથી જે એ ટોળાનું કરજ રહેશે / મુકુલ ચોકસી
૨૭ - શક્ય છે રાક્ષસ વિષેની સાચી શંકા નીકળે / મુકુલ ચોકસી
૨૮ - અમને જેમાં ડૂબવાની છૂટ અપાઈ – તે નદી / મુકુલ ચોકસી
૨૯ - આ દિશાઓનું છે હોવાથી વધુ કર્તવ્ય શું? / મુકુલ ચોકસી
૩૦ - ઉઘાડી આંખથી સીંચેલાં સ્વપ્નાં પાંચ દશ મળશે / મુકુલ ચોકસી
૩૧ - ભીંતને લીધે જ આ પાડોશી જેવું હોય છે / મુકુલ ચોકસી
૩૨ - તૂટતી જોવી હતી મારી હવેલી ? – યાદ છે ? / મુકુલ ચોકસી
૩૩ - પિંજરના એક ભાગનું પક્ષીકરણ થયું / મુકુલ ચોકસી
૩૪ - આ ખખડધજ હાસ્યમાં એક પુલ જીવતો હોય છે / મુકુલ ચોકસી
૩૫ - દરેક વિસ્તરેલું છે ભલે દરેક સુધી.... / મુકુલ ચોકસી
૩૬ - તે છતાં તરસ્યો રહ્યો છે ઊંબરો / મુકુલ ચોકસી
૩૭ - લોક એવું માનતા’તા કે એ મરવા નીકળ્યો’તો / મુકુલ ચોકસી
૩૮ - સંબંધ, સભ્યતાઓ ને સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ / મુકુલ ચોકસી
૩૯ - સજાવી રાખજો આજે તમારી કાવડને / મુકુલ ચોકસી
૪૦ - અમે માણસ વગરના ગામમાં બનશું મુખી પાછા / મુકુલ ચોકસી
૪૧ - જવા ન દેવા કટિબદ્ધ દિગ્ગજો ય હશે / મુકુલ ચોકસી
૪૨ - જે ગણો તે સાતડો કે પાંચડો કે ચોગડો / મુકુલ ચોકસી
૪૩ - છીછરા પાણીમાં ડૂબકી મારવા જેવું થશે / મુકુલ ચોકસી
૪૪ - નાદાર લાગણીઓનું ખામોશ ઉડ્ડયન / મુકુલ ચોકસી
૪૫ - સ્વપ્ન આવ્યું એક કાંઠાને કદી / મુકુલ ચોકસી
૪૬ - છે હવે સંન્યસ્ત એ ધબકારની ક્રીડાનો લય / મુકુલ ચોકસી
૪૭ - તેની આ ચાલ્યા જવાની ધમકીમાં કંઈ દમ નથી / મુકુલ ચોકસી
૪૮ - પાસે જઈને જોઉં તો એ પણ છે એકલા / મુકુલ ચોકસી
૪૯ - ગામમાં ખાતર પડ્યું ને દેવળે ડંકા થયા ને આવી તેવી એક બે ઘટના બને છે / મુકુલ ચોકસી
૫૦ - ભરી બજારે અક્કલનું પાછું દેવાળું કર્યું – છતાં ગુસ્તાખી માફ ! / મુકુલ ચોકસી
૫૧ - શ્વાસમાંથી સંચરી ને આંખમાંથી નીતરી / મુકુલ ચોકસી
૫૨ - અગાધ અરણ્યો મહીં આવતાં-જતાં લખીએ / મુકુલ ચોકસી
૫૩ - આમ અહીં રહીને ય આપોઆપ ઓળંગી ગયો / મુકુલ ચોકસી
૫૪ - કે શંકાઓ કરી બેસું છું હું પણ એક ક્ષણ માટે / મુકુલ ચોકસી
૫૫ - એમ કોઈ બહાર રહીને આપણી ભીતર રહે / મુકુલ ચોકસી
૫૬ - બે’ક હંસો ચાંચ બોળીને ઊડી ચાલ્યા જુઓ / મુકુલ ચોકસી
૫૭ - ઉન્માદ ! કહે ને કઈ છે દિશા જ્યાં ઉજાસ છે / મુકુલ ચોકસી
૫૮ - શાનાં સ્તવન સ્તવું અને ક્યાંનાં કવન કવું ?/ મુકુલ ચોકસી
૫૯ - ઉન્માદ ! જ્યારથી કશી સમજણ નથી રહી / મુકુલ ચોકસી
૬૦ - ઉન્માદ ! કાવ્યમાં ક્યાં રહ્યો કોઈ ડર ? – કહો / મુકુલ ચોકસી
૬૧ - આ ભાંગતી ક્ષણોના સહારે કશુંક આપ / મુકુલ ચોકસી
૬૨ - ઉન્માદ ! મારી જેમ અટૂલો ન આવજે / મુકુલ ચોકસી
૬૩ - મેં જે ગુમાવ્યું તે આ ફૂલોને મળી ગયું / મુકુલ ચોકસી
૬૪ - હદથી વાઢી જો જાય તો હદપાર થઈ શકે / મુકુલ ચોકસી
૬૫ - ઉન્માદ! કૃષ્ણપક્ષના ચંદ્રોને ક્ષય મળે / મુકુલ ચોકસી
૬૬ - જીવથી વધીને અર્પવા કંઈ પણ ભલે ન હો / મુકુલ ચોકસી
૬૭ - ઉન્માદ! પોયણીઓનો પમરાટ છે હવે / મુકુલ ચોકસી
૬૮ - ઉન્માદ ! વયનું વહેણ કે કલરવનું કહેણ નહિ / મુકુલ ચોકસી
૬૯ - જાણું નહીં કે ઉન્નતિ છે કે છે અવનતિ / મુકુલ ચોકસી
૭૦ - એવો પવન અજાણ દિશાએથી વાય છે / મુકુલ ચોકસી
૭૧ - ઉન્માદ! આ તે કેવું દરદ બેઉને ગ્રસે ! / મુકુલ ચોકસી
૭૨ - ઉન્માદ ! છો ઋતુને રવાડે ચડી જશું / મુકુલ ચોકસી
૭૩ - આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
૭૪ - આ અંતરીક્ષ જેવું બીજું છળ કશું નથી / મુકુલ ચોકસી
૭૫ - આ તો છે એ જે સર્વ સદા ને સતત કરું / મુકુલ ચોકસી
૭૬ - ભલે આજે નહીં સમજે કોઈ ‘ઉન્માદ’નો મહિમા / મુકુલ ચોકસી
૭૭ - કોરા કાગળને કચડતા સૌ વિચારો જાય છે / મુકુલ ચોકસી
૭૮ - તું બને વરસાદ તો ઇચ્છાઓ જામગરી બને / મુકુલ ચોકસી
૭૯ - બેઉ પણ હાજર નથી એ એક જણની મહેર છે / મુકુલ ચોકસી
૮૦ - ઐશ્વર્ય હો અલસનું, ઉપર તિલક તમસનું / મુકુલ ચોકસી
૮૧ - ઉન્માદ! કંચુકીથી ય કમનીય કાળ છે / મુકુલ ચોકસી
૮૨ - મુક્તકો -૧ / મુકુલ ચોક્સી
૮૩ - મુક્તકો – ૨/ મુકુલ ચોકસી
૮૪ - મુક્તકો – ૩/ મુકુલ ચોકસી
૮૫ - મુક્તકો - ૪ / મુકુલ ચોકસી
૮૬ - મુક્તકો – ૫ / મુકુલ ચોકસી
૮૭ - મુક્તકો – ૬ / મુકુલ ચોકસી
૮૮ - મુક્તકો – ૭ / મુકુલ ચોકસી
૮૯ - મુક્તકો – ૮ / મુકુલ ચોકસી
૯૦ - મુક્તકો – ૯ / મુકુલ ચોકસી
૯૧ - સજનવા / મુકુલ ચોકસી
૯૨ - એ વર્ષોમાં / મુકુલ ચોક્સી
૯૩ - તું ઊડે છે... / મુકુલ ચોકસી
૯૪ - આ સમય જ એવો છે / મુકુલ ચોકસી
૯૫ - છેલ્લું આલિંગન / મુકુલ ચોકસી
૯૬ - જુલિયટ તો - / મુકુલ ચોકસી
૯૭ - જુલિયટ ! જુલિયટ ! / મુકુલ ચોકસી
૯૮ - તું સમજશે આ બધું, જુલિયટ ? / મુકુલ ચોકસી
૯૯ - લાવીતાની જેમ... / મુકુલ ચોકસી
૧૦૦ - છેલ્લા સ્ખલનની રાત્રિઓમાં / મુકુલ ચોકસી