|| ૐ || ||અથ શ્રીમદગઝલ || (ગઝલસંગ્રહ) / પંકજ વખારિયા

|| ૐ || ||અથ શ્રીમદગઝલ || (ગઝલસંગ્રહ) / પંકજ વખારિયા

કોપીરાઇટ :પંકજ વખારિયા
આવરણ : ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૫

અનુક્રમણિકા

ગઝલકારની પરિણત પ્રજ્ઞાની ફલશ્રુતિ / || ૐ || ||અથ શ્રીમદગઝલ || / ભગવતીકુમાર શર્મા
પ્રસ્તાવના / || ૐ || ||અથ શ્રીમદગઝલ || / ડૉ.રઈશ મનીઆર
કેફિયત / પંકજ વખારિયા
કેટલાક દીપકોનું તેજસ્મરણ / પંકજ વખારિયા
 
1 - આ મોજશોખથી કશું ઉપરાંત જોઈએ / પંકજ વખારિયા
2 - સપનું ઊડી ગયા પછી બાકીમાં કંઈ નથી / પંકજ વખારિયા
3 - મળી છે પાંખ, પરંતુ ગગન નથી એથી / પંકજ વખારિયા
4 - સાંજ પડતા બસ, સ્મરણ તારું થયું / પંકજ વખારિયા
5 - શીખવી ગઈ કૈંક પરદાની કળા / પંકજ વખારિયા
6 - બારીએ ક્યારે આથમ્યો સંભવ, ખબર નથી / પંકજ વખારિયા
7 - છું છલોછલ પળ જરા / પંકજ વખારિયા
8 - બસ, હવે થોડા દિવસની વાત છે / પંકજ વખારિયા
9 - આંગળી વાઢીને અક્ષર મોકલું / પંકજ વખારિયા
10 - ઘણી જ ભારે જશે રાત, માંડ કાઢે કદાચ / પંકજ વખારિયા
11 - બચ્યું ના કશું, ફક્ત એક આશ બાકી / પંકજ વખારિયા
12 - અડધી રાતે આમ અજવાળું થઇ પજવ્યા ન કર / પંકજ વખારિયા
13 - આવે જ છે તો આવ, પણ એ બેલ યાદ કર / પંકજ વખારિયા
14 - પકડી લે એનો હાથ નહીંતર બીજી વખત / પંકજ વખારિયા
15 - આશાનાં મૃત્યુ બાદનું છે દૃશ્ય આંખમાં / પંકજ વખારિયા
16 - અમે તો પ્યાસથી મહોરી ઊઠેલા થોર હતા / પંકજ વખારિયા
17 - બધી જ વ્યર્થ છે તારી કમાલ, છોડી દે / પંકજ વખારિયા
18 - સંતપ્ત મનને એટલે શાતા વળે નહીં / પંકજ વખારિયા
19 - પ્રગટે છે કેવા રૂપમાં કચવાટ આપણો / પંકજ વખારિયા
20 - ભાષા છે મારી ઘેલી ને ઘેલી ગઝલ લખું / પંકજ વખારિયા
21 - વિસ્તરતું, તૂટતું, ફરી સર્જાતું જાય છે / પંકજ વખારિયા
22 - યાદ તો લીલી હજી સૂકાં ખરેલાં પાનની / પંકજ વખારિયા
23 - બસ કરો ભઈ, કેટલું સાંખી શકીશ ? / પંકજ વખારિયા
24 - ભાઈ રે ! જો તો જરા પંક્ચર છે કે શું ? / પંકજ વખારિયા
25 - ધુમ્મસ.. ધુમ્મસ.. ધુમ્મસ ને બસ ધુમ્મસનો દરિયો રે / પંકજ વખારિયા
26 - ભૂખ્યાંને જાણ થાય : છે દરિયાની પાર ચણ / પંકજ વખારિયા
27 - એક ચહેરે કેટલું રોપી શકાય ? / પંકજ વખારિયા
28 - જનાજે રોઈ લે, ભઈ ! માંડવે મજાઓ છે / પંકજ વખારિયા
29 - રાત આખી ખળભળે છે શહેરમાં / પંકજ વખારિયા
30 - પાણી વિનાનાં વાદળો જેવું નગર મળે / પંકજ વખારિયા
31 - વરસાદ ઓણ સારો છે, પણ વાવણી નથી / પંકજ વખારિયા
32 - જૂઠાણું કે સાચું કે છે એક ઉખાણું ? / પંકજ વખારિયા
33 - રોશન કરી જા, યા તો પછી ભડભડાવી જા / પંકજ વખારિયા
34 - ખૂટ્યો પસીનો પણ હજી તરસ્યું મકાન છે / પંકજ વખારિયા
35 - બાકી તો ખાલીપો જ છે ખંડિત કબાટમાં / પંકજ વખારિયા
36 - પાક પાંગરવાની સાથે ઘાસ બોનસમાં મળે / પંકજ વખારિયા
37 - માપવા નીકળ્યું નદીને સાવ સરકારીપણું / પંકજ વખારિયા
38 - વગાડે રાગ વ્યથાનો કોઈ, ને સાંજ મળે ! / પંકજ વખારિયા
39 - આંખોનું ખાલી ઘર ભરી દઈએ જરા-તરા / પંકજ વખારિયા
40 - જિંદગી સાથે કોઈ ઝઘડો નથી / પંકજ વખારિયા
41 - હાથ હારી જાય છે ને યુદ્ધ પૂરું થાય છે / પંકજ વખારિયા
42 - દેખાડે તું કે મારી નથી યાદ સ્હેજ પણ / પંકજ વખારિયા
43 - ઊગે છે એવો ખ્યાલ આ ખીલતા ગુલાબમાં / પંકજ વખારિયા
44 - અને મારી હયાતીનો પુરાવો સાંપડે છે, દોસ્ત / પંકજ વખારિયા
45 - વેરણ-છેરણ ‘હોવું’ જોડું / પંકજ વખારિયા
46 - જે ઘડી સુમિરન ગહન થઇ જાય છે / પંકજ વખારિયા
47 - જે સમજવા ચાહે તે સમજી શકે / પંકજ વખારિયા
48 - વાત, દિલની સૌને સમજાતી નથી / પંકજ વખારિયા
49 - આખરે આઝાદી પામ્યો યાદથી / પંકજ વખારિયા
50 - ફરી કંઈ ભજવવા સમો વેશ મળશે / પંકજ વખારિયા
51 - પહેલા અઘરો છું, પછી આસાન છું / પંકજ વખારિયા
52 - ઢળેલો કાલનો સૂરજ લઈ સવાર ઊઠે / પંકજ વખારિયા
53 - ઉદાસી જોઈ નથી બસ, ઉમંગ જોઈ ગયા / પંકજ વખારિયા
54 - મારી તરસના શું તને વાવડ નથી મળ્યાં ? / પંકજ વખારિયા
55 - રણની તમામ શુષ્કતા આજે ખરી ગઈ / પંકજ વખારિયા
56 - હોવાની ઘટના બાબતે કોઈ કડી વગર / પંકજ વખારિયા
57 - કેવી હશે સવાર, છે કોને ખબર ભલા ! / પંકજ વખારિયા
58 - રેશમી ઓછાડથી ઢાંકેલી ધુરી પણ બતાવ / પંકજ વખારિયા
59 - એક અલગ બસ, રંગ છે જીવનનો, રંજિશ તો નથી / પંકજ વખારિયા
60 - સૌ કહે છે : વાવડી સુકાઈ ગઈ / પંકજ વખારિયા
61 - કુદરતી તજવીજ લઈ જન્મ્યો હતો / પંકજ વખારિયા
62 - કંઈ ઉકાળી શકી ક્યાં ? ઊકળતી રહી / પંકજ વખારિયા
63 - પ્રથમ સહજ કોઈ ચાલે, પછીથી ચાલ પડે / પંકજ વખારિયા
64 - શબ્દ કોનો, કોણ ઝીલે છે કદી, શું બોલીએ ? / પંકજ વખારિયા
65 - જે જતનથી ખુદ ઉછેરો, તે વિચાર / પંકજ વખારિયા
66 - ધરતીમાં ઊંડે, આભમાં ઊંચે ગયો હશે / પંકજ વખારિયા
67 - લે, ફરીથી એ જ નાટક માંડ તું / પંકજ વખારિયા
68 - જડતી નથી તને છતાં, જડ ક્યાંક તો હશે / પંકજ વખારિયા
69 - ગાંઠ છોડી શકું બસ, નજર માંડું તો / પંકજ વખારિયા
70 - જુદા જુદા છે જવાબો, સવાલ એક જ છે / પંકજ વખારિયા
71 - સ્પર્શોથી દૂરનું અને દૃશ્યોથી દૂરનું / પંકજ વખારિયા
72 - નહિ નદી, નહિ વર્ષા બસ, ઝાકળ છીએ / પંકજ વખારિયા
73 - છીએ પરસ્પર સૌ નિર્ભર / પંકજ વખારિયા
74 - ઝંઝટ તમામ પડતી મૂકી, બેસ થોડીવાર / પંકજ વખારિયા
75 - વિરમ્યું બધું, ચાલે શ્વાસ કેવળ / પંકજ વખારિયા
76 - ‘હું છું’ના ભ્રમની જ સડતી લાશ હોય / પંકજ વખારિયા
77 - એક તો બસ એક છે / પંકજ વખારિયા
78 - તું જ છે, કંઈ જ તુજ સિવાય નથી / પંકજ વખારિયા
79 - આઝાદ છું, પરંતુ હું ઊડી નહીં શકું / પંકજ વખારિયા
80 - આ છેલ્લી તપનમાં તરસતો રહું છું / પંકજ વખારિયા