પીંછાંનું ઘર (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉર્વીશ વસાવડા

પીંછાંનું ઘર (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉર્વીશ વસાવડા

કોપીરાઇટ :ઉર્વીશ વસાવડા
આવરણ : ૨૦૦૨

અનુક્રમણિકા

૧ - દ્રષ્ટિસંપન્ન કાવ્યરુચિનાં ફળ / પ્રસ્તાવના – પીંછાનું ઘર / વિનોદ જોષી
૨ - ઋણ સ્વીકાર / પીંછાંનું ઘર / ઉર્વીશ વસાવડા
૩ - લે થઈ પૂરી સફર / ઉર્વીશ વસાવડા
૪ - જે ઉકેલે છે પવનની વાતને / ઉર્વીશ વસાવડા
૫ - આભ વાદળની રમત ચોમાસું / ઉર્વીશ વસાવડા
૬ - મારી ભીતર એક કર્કોટક વસે / ઉર્વીશ વસાવડા
૭ - આંખ પર જો હોય આવું આવરણ / ઉર્વીશ વસાવડા
૮ - શી રીતે ભૂલી શકું કિસ્સો પ્રથમ વરસાદનો ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૯ - રેત શીશી હાથમાં રાખી જુઓ / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૦ - ઇન્ટરનેટ વિષે ગઝલ / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૧ - આ જગત એને સંન્નીપાત કહે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૨ - વિસ્તરી છે આ તરસ વાદળ સુધી / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૩ - તારે નામે ગીત ગઝલ ને મારે નામે કોરા ખત / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૪ - એક વાદળ આભમાં જયારે ગરજતું હોય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૫ - ઊતર્યા શણગાર માફફ જિંદગી જીવી ગયો / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૬ - આરંભે છું અંત લખું છું / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૭ - જળ હશે વાદળ હશે ઝાકળ હશે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૮ - વાદળી તુજ યાદની રાતે જ વરસી ગઈ હશે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૯ - પત્રમાં શું શું લખ્યું છે મેં નવું / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૦ - તૂટેલી ક્ષણોમાં કરું રાતવાસો / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૧ - સાત સમંદર મારી અંદર / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૨ - છેતરે જે જિંદગીનાં છળ મને / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૩ - છે અનાહત કે પછી આ નાદ આહત / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૪ - સાઝ જરા પણ તરડાશે તો કેમ ચાલશે ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૫ - આ અજબ શબ્દોનું છળ છે સાવધાન / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૬ - આ જીવન એમ જ જીવાતું હોય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૭ - જો તબલાં પર થાપ પડી છે મુન્ની બેગમ / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૮ - નથી ક્યાંય છાંયો કસર વૃક્ષની છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૯ - વાત મનગમતી કરું છું ધ્યાન દે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૦ - ઘરોબો રાખવો દર્પણની હારે, વાત અઘરી છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૧ - જો વરસાદ આવે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૨ - ક્ષણ જીવું બે-ચાર તમે એ કોને પૂછશો ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૩ - વીજ ઝબકારે કશુંક જોયું અમે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૪ - સાવ સાચી દિશાની સફરમાં હતો / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૫ - વાત એકાદી કરી નીકળી ગયા / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૬ - સૂક્કા નગરમાં આપણે ભૂલા પડ્યા છીએ / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૭ - જીવતરનું ભાથું ખૂંટ્યું છે દરવાજો ખોલ / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૮ - આવ્યાં અલગ લિબાસમાં એને ન ઓળખ્યાં / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૯ - ઊઠવું, ખાવું, સૂવું અઢળક એવા દિવસો / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૦ - દ્વાર ખોલું કે ન ખોલું એજ અવઢવ હોય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૧ - સ્વપ્ન ઘરનો એક દરવાજો મળ્યો / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૨ - આ પવનહીન શહેરમાં અત્તર બનીને આવમા / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૩ - તેં દીધા છે સમ મને ભૂતકાળનાં / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૪ - નભ મહીં જ્યાં વાદળાં ઘેરાય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૫ - શૂન્યને જો એકથી ભાગી શકો / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૬ - સ્હેજ અમથા સ્પર્શથી જો ડાળ બટકી જાય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૭ - કાળના સૂના તટે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૮ - એમ સફરમાં આજ તમારો સાથ મળ્યો છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૯ - રેત નીચે હોય જળ એ શક્ય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૦ - ક્યાંક તાળું છે ક્યાંક ચાવી છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૧ - હું જુગલબંદીમાં કાયમ હારનો આદી હતો / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૨ - પુષ્પની અફવા સુગંધી તરબતર / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૩ - સાઝને સ્વર જ્યાં રૂઠ્યાં ત્યાં શું કરું આલાપનું ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૪ - મિત્ર થોડી રાખ ચહેરાની અદબ / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૫ - ચહેરાને હું જોવા મથું છું આયના વગર / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૬ - કેમ કરું છું આમ તને ક્યાંથી સમજાવું ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૭ - એ જ સ્વર ને એ જ સરગમ આપણે ખોટા પડ્યા / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૮ - કાંઠાની માયા ત્યાગી મઝધાર જવું છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૯ - તું સ્મરે ને ક્ષણ મહીં થઈ જાઉં હાજર / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૦ - આંખમાં સપનાંઓ લક્ષ્મણ જેમ બસ જાગ્યા કરે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૧ - મર્મ જીવનનો અમે તો કહી ઊભા / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૨ - એક તું છે થીજેલાં જળ લખે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૩ - જે સતત ચાલ્યા કરે ઘડિયાળના કાંટા ઉપર / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૪ - શહેરમાં અફવાનું એવું જોર છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૫ - શ્વાસના અર્થો હવાને પૂછશું / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૬ - છે તણખલાં આ ફક્ત માળો નથી / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૭ - લાગણીને તોજ બસ વાચા મળે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૮ - તને જે ગમે અર્થ તું એમ કર / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૯ - એક વાદળ જળ ભરીને આવશે / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૦ - કાફલો આગળ ધપાવી નહીં શકું / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૧ - અંધારું અજવાસ સમજ / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૨ - નથી એટલી મુજને મારા ઉપર / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૩ - રમત શ્વાસના સરવાળાની / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૪ - મુક્ત હોવાની લઈ ભ્રમણા રહે છે ગેલમાં / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૫ - દુઃખી કોઈ જણને હસાવી તો જો / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૬ - વીતાવેલા વરસનો બોજ આજે પણ ઉપાડું છું / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૭ - એક ચહેરાનો મને રહે છે સદા ભય / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૮ - આંખ તો માત્ર એક બહાનું છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૯ - કાળની સમજણ વિનાનાં આપણે / ઉર્વીશ વસાવડા
૮૦ - સ્પર્શનો સિદ્ધાંત સમજાવો મને / ઉર્વીશ વસાવડા
૮૧ - ખુંદ નહીં નિષ્ઠુર થઈને આ એ માટી છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૮૨ - હિમગીરીનો સાદ આવ્યો છે જવું છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૮૩ - કેમ છો પૂછે છે સૌને વાદળાં / ઉર્વીશ વસાવડા
૮૪ - જંગ ચાલે છે અનાદિ કાળથી / ઉર્વીશ વસાવડા
૮૫ - મોતનું તાંડવ હવે છે ચોતરફ / ઉર્વીશ વસાવડા