પીંછાંનું ઘર (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉર્વીશ વસાવડા

પીંછાંનું ઘર (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉર્વીશ વસાવડા

કોપીરાઇટ :ઉર્વીશ વસાવડા
આવરણ : ૨૦૦૨

અનુક્રમણિકા

૧. દ્રષ્ટિસંપન્ન કાવ્યરુચિનાં ફળ / પ્રસ્તાવના – પીંછાનું ઘર / વિનોદ જોષી
૨. ઋણ સ્વીકાર / પીંછાંનું ઘર / ઉર્વીશ વસાવડા
૩. લે થઈ પૂરી સફર / ઉર્વીશ વસાવડા
૪. જે ઉકેલે છે પવનની વાતને / ઉર્વીશ વસાવડા
૫. આભ વાદળની રમત ચોમાસું / ઉર્વીશ વસાવડા
૬. મારી ભીતર એક કર્કોટક વસે / ઉર્વીશ વસાવડા
૭. આંખ પર જો હોય આવું આવરણ / ઉર્વીશ વસાવડા
૮. શી રીતે ભૂલી શકું કિસ્સો પ્રથમ વરસાદનો ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૯. રેત શીશી હાથમાં રાખી જુઓ / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૦. ઇન્ટરનેટ વિષે ગઝલ / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૧. આ જગત એને સંન્નીપાત કહે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૨. વિસ્તરી છે આ તરસ વાદળ સુધી / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૩. તારે નામે ગીત ગઝલ ને મારે નામે કોરા ખત / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૪. એક વાદળ આભમાં જયારે ગરજતું હોય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૫. ઊતર્યા શણગાર માફફ જિંદગી જીવી ગયો / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૬. આરંભે છું અંત લખું છું / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૭. જળ હશે વાદળ હશે ઝાકળ હશે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૮. વાદળી તુજ યાદની રાતે જ વરસી ગઈ હશે / ઉર્વીશ વસાવડા
૧૯. પત્રમાં શું શું લખ્યું છે મેં નવું / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૦. તૂટેલી ક્ષણોમાં કરું રાતવાસો / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૧. સાત સમંદર મારી અંદર / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૨. છેતરે જે જિંદગીનાં છળ મને / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૩. છે અનાહત કે પછી આ નાદ આહત / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૪. સાઝ જરા પણ તરડાશે તો કેમ ચાલશે ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૫. આ અજબ શબ્દોનું છળ છે સાવધાન / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૬. આ જીવન એમ જ જીવાતું હોય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૭. જો તબલાં પર થાપ પડી છે મુન્ની બેગમ / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૮. નથી ક્યાંય છાંયો કસર વૃક્ષની છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૨૯. વાત મનગમતી કરું છું ધ્યાન દે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૦. ઘરોબો રાખવો દર્પણની હારે, વાત અઘરી છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૧. જો વરસાદ આવે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૨. ક્ષણ જીવું બે-ચાર તમે એ કોને પૂછશો ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૩. વીજ ઝબકારે કશુંક જોયું અમે / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૪. સાવ સાચી દિશાની સફરમાં હતો / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૫. વાત એકાદી કરી નીકળી ગયા / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૬. સૂક્કા નગરમાં આપણે ભૂલા પડ્યા છીએ / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૭. જીવતરનું ભાથું ખૂંટ્યું છે દરવાજો ખોલ / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૮. આવ્યાં અલગ લિબાસમાં એને ન ઓળખ્યાં / ઉર્વીશ વસાવડા
૩૯. ઊઠવું, ખાવું, સૂવું અઢળક એવા દિવસો / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૦. દ્વાર ખોલું કે ન ખોલું એજ અવઢવ હોય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૧. સ્વપ્ન ઘરનો એક દરવાજો મળ્યો / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૨. આ પવનહીન શહેરમાં અત્તર બનીને આવમા / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૩. તેં દીધા છે સમ મને ભૂતકાળનાં / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૪. નભ મહીં જ્યાં વાદળાં ઘેરાય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૫. શૂન્યને જો એકથી ભાગી શકો / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૬. સ્હેજ અમથા સ્પર્શથી જો ડાળ બટકી જાય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૭. કાળના સૂના તટે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૮. એમ સફરમાં આજ તમારો સાથ મળ્યો છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૪૯. રેત નીચે હોય જળ એ શક્ય છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૦. ક્યાંક તાળું છે ક્યાંક ચાવી છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૧. હું જુગલબંદીમાં કાયમ હારનો આદી હતો / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૨. પુષ્પની અફવા સુગંધી તરબતર / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૩. સાઝને સ્વર જ્યાં રૂઠ્યાં ત્યાં શું કરું આલાપનું ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૪. મિત્ર થોડી રાખ ચહેરાની અદબ / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૫. ચહેરાને હું જોવા મથું છું આયના વગર / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૬. કેમ કરું છું આમ તને ક્યાંથી સમજાવું ? / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૭. એ જ સ્વર ને એ જ સરગમ આપણે ખોટા પડ્યા / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૮. કાંઠાની માયા ત્યાગી મઝધાર જવું છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૫૯. તું સ્મરે ને ક્ષણ મહીં થઈ જાઉં હાજર / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૦. આંખમાં સપનાંઓ લક્ષ્મણ જેમ બસ જાગ્યા કરે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૧. મર્મ જીવનનો અમે તો કહી ઊભા / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૨. એક તું છે થીજેલાં જળ લખે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૩. જે સતત ચાલ્યા કરે ઘડિયાળના કાંટા ઉપર / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૪. શહેરમાં અફવાનું એવું જોર છે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૫. શ્વાસના અર્થો હવાને પૂછશું / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૬. છે તણખલાં આ ફક્ત માળો નથી / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૭. લાગણીને તોજ બસ વાચા મળે / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૮. તને જે ગમે અર્થ તું એમ કર / ઉર્વીશ વસાવડા
૬૯. એક વાદળ જળ ભરીને આવશે / ઉર્વીશ વસાવડા
૭૦. કાફલો આગળ ધપાવી નહીં શકું / ઉર્વીશ વસાવડા