1.17 - કોણ અણદીઠ / રાજેન્દ્ર શાહ


કોણ અણદીઠ ગોપન રહી માહરી
સંગ ખેલી રહ્યું આજ હોરી ?!
રે નહીં નીર કે વર્ણ તો યે કશે
રંગ ભીંજાય મુજ કાય કોરી !
દૂરને ખેતરે નેસ મારો, અને
દૂ૨ કાલિંદરીનો કિનારો;
એકલી વિજન વૃંદાવને, માહરે
છે ન સહિયર તણો યે સહારો;
રે અજાણ્યો ન આનંદ સહેવાય,
ઠેલાય ના મુગ્ધ હું તો કિશોરી,
કોણ અણદીઠ ગોપન રહી માહરી
સંગ ખેલી રહ્યું આજ હોરી ?

વાયુની લહરને ઇંગિતે હૃદયનાં
મર્મનાં દ્વાર મુજ કોણ ખોલે ?
રે શી મહુવરતણે સૂર પરવશ બની
પ્રાણની સર્પિણી મત્ત ડોલે !
બ્હારનું વિશ્વ ડૂબી જતું, એહવું
હૃદય શું મારું રેલાય બ્હાર !
બંધની પાળ તૂટ્યા પછી, વ્હૈ જતાં
વ્હેણ રે કેટલાં દુર્નિવાર !
હાથમાં હૈયું રે'તું નહિ વિકલ
એવે અજંપે હવે હું ન મોરી,
કોણ અણદીઠ ગોપન રહી માહરી
સંગ ખેલી રહ્યું આજ હોરી ?!

અગ્નિની જ્યોત મુજ મ્હારતી કિંશુકે
કિંશુકે કેસરી પુષ્પ-પુંજે,
મૌનની કલ્પના માહરી હરઘડી
ટહૌકતી કોકિલા કુંજ કુંજે
જોઈ વનરાઈ જે નિત્ય, તે યે કશી
સ્વપ્નની સૃષ્ટિ જેવી ઝૂકેલી !
પંથ કેરો ય પરિચય ભૂલી પાછલો,
ધુમ્મસે હું ભમું છું અકેલી !
મેઘની આડમાં કોઈ મીઠું હશે,
કોઈ તરસે ઝૂરે છે ચકોરી,
કોણ અણદીઠ ગોપન રહી માહરી
સંગ ખેલી રહ્યું આજ હોરી ?!


0 comments


Leave comment