1.30 - મિલન વિરહે / રાજેન્દ્ર શાહ


ઝીણી ઝીણી અધર પર રૈ રૈ જતી ગોઠડીની
સાથે પીશું મુદિત નયને પૂર્ણિમાની સુધાને,
છાની આવી લહરિ ઝરશે કુંદ કેરી સુગંધ,
ઝંખના હૈયે હતી નિખિલને માણશું એક સંગ.

તું આવી ત્યાં - નિરખવી કશી રે ખીલી ચંદિરાને ?
વાય કેવો ? વનવન તણો કોણ લેખે સુહાગ ?
તું તો આવી ભવ- નિધિવલોણે દીધેલી સુધા શી,
તારો કેવો હૃદયહર તે યૌવનશ્રી - પરાગ !

હાવાં તું નાઃ સ્મિત ઝરી રહી એ જ જ્યોત્સ્ના રૂપાળી,
ને વાયુની લહરિ મહિં યે એ જ તોફાન છંદ;
કિન્તુ જેવું વિહગ ભમતું નીડ ભૂલ્યું, વ્યથામાં
તેવી, મારી દૃગ નિરખવે, અંગ સ્પર્શે છ અંધ.

ઝંખામાં ને મિલન વિરહે સૃષ્ટિ રૈ દૂર દૂર :
મારા હૈયા તણું, નજરનું તું હિ જ્યાં એક નૂર.


0 comments


Leave comment