1.31 - શિરીષ ફૂલ શી / રાજેન્દ્ર શાહ


શિરીષ ફૂલ શી સુકોમળ સ્વભાવની હે રમા !
કઠોર મુજ સ્પર્શ જો થઈ ગયો, તું દેજે ક્ષમા.
મને અધિક તો ગમે દુરિત કેરી શિક્ષા, છતાં
રહે ભય, પતંગથી ન કદિ હોલવાયે શમા.

તને હૃદયના ઊંડા મરમથી હું ચાહું, અરે
પરંતુ પ્રિય ! એટલે જ મનમાં મુંઝાઉં ખરે ?
મને -ખડકને ખભે -રૂપ સુગંધ શોભા મળી,
નહી- શી રસ રિદ્ધિ, ત્યાં ક્યમ પ્રફુલ્લ તું પાંગરે ?

અહો તું અનુકૂલ શી થઈ રહી ! સુચારુ સ્મિતે
પ્રસન્ન મુખ છે સદૈવ તવ, આ કઠિનાઈ તે
ન હોય ક્યમ ઇચ્છ્યું સર્વ, ત્યમ એથી આતુષ્ટ થૈ
અગમ્ય બલથી કશું નવલ રૂપ દેતી મને !

સુકોમળ ? કઠોર તું મુજથી યે, ભલેને કણી;
અહો પલકમાંહિ લોહ પલટાય, સ્પર્શ્યો મણિ.


0 comments


Leave comment