4 - અર્પણ / સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા


ગઝલ જેવું જીવન જીવતા
અને
જીવન જેવી ગઝલ લખતા
મારા મહેબુબ શાયર અને મિત્ર

ડૉ. જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
તથા
ડૉ. ચિનુ મોદીને....


0 comments


Leave comment