1.12 - લાગ જોઈ તું ઉતારે છે કટક નબળી ક્ષણે / હેમેન શાહ


લાગ જોઈ તું ઉતારે છે કટક નબળી ક્ષણે,
જાળવી શકતો નથી મારું મથક નબળી ક્ષણે.

કઈ અશરફી ફેંકી, ફોડ્યા સંતરી તે દુર્ગના?
હું સરળતાથી જિતાયેલો મુલક નબળી ક્ષણે.

ખૂબ મોંઘાં દારૂખાના જેમ ફૂટતો જાઉં છું,
ખૂબ ખર્ચાઈને લાવ્યો છું ચમક નબળી ક્ષણે.

અંતે કોશેટો ઊકળતા પાણીમાં પહોંચી ગયો,
ગૂંથવા માંડ્યો જ્યાં રેશમનું ફલક નબળી ક્ષણે.


0 comments


Leave comment