1.15 - વ્યાજબી કારણ વિના પણ કંઈ બગાવત થઈ હશે / હેમેન શાહ


વ્યાજબી કારણ વિના પણ કંઈ બગાવત થઈ હશે,
ને તવારીખ ખોટી લખવાની શરારત થઈ હશે.

સાફ પણ કરવો પડે જાળાં ચડેલો દૃષ્ટિકોણ,
આપણા માટે જ આ બેઠક અનામત થઈ હશે.

હો અલગ ભાષા, અલગ સ્થળ, ને અલગ હો પ્રેયસી,
પણ અભિવ્યક્તિમાં સૌની એ જ હાલત થઈ હશે.

માગવા જાઓ હજી તો જ્યાં તમે, ત્યાં હાથ પર,
ઋણનો ખીલો જડી દેવા હિમાયત થઈ હશે.

કોઈએ પૂર્યો હશે ત્યાં પથ્થરો વચ્ચે કવિ,
ભીંતને પણ કાન છે ત્યારે કહાવત થઈ હશે.


0 comments


Leave comment