1.78 - ત્યાં હું અને તું મગ્ન, દરિયો, ફીણ cut / હેમેન શાહ


ત્યાં હું અને તું મગ્ન, દરિયો, ફીણ cut
જોઈ મલકતી કન્યકા ગ્રામીણ cut

ઘોડા ઉપર વ્હેલી સવારે નીસર્યા,
ધુમ્મસ ખસે, નજરે પડે છે ખીણ cut

બાંધ્યું પરિચયને અપેક્ષાનું વજન,
બનતો ગયો... બનતો ગયો... એ ક્ષણ... cut

સઘળી સ્મૃતિ શાને ભભૂકી ઊઠતી?
જે કંઈ વીત્યું વર્ષો હતાં કે મીણ? cut

વર્ણન જીવન-ઝરમરમાં એનું ના થયું,
અંગત પ્રસંગો જે હતા કરપીણ cut


0 comments


Leave comment