1.55 - શીમળાને / રાજેન્દ્ર શાહ


ભિખ્ખુ થૈને તવ સમિપ જ્યાં આવિયો માઘ-વાયુ
તેને તારું પરણ તણું તેં દૈ દીધું ઉત્તરીય.
ને તારી નગ્ન કાય !
જ્યહીં ગતિ ન રેખા તણી,
- ભંગહીન !
કાંટા કાંટા થકી જરઠ શી દર્શને થૈ વિરૂ૫ !
તારું કિંતુ સર્વ તે તેં સમર્પ્યું.
હૈયે તેનો ધ્રુવ-મધુર આનંદ શો ઊભરાય !
કાંટે કાંટે ફૂલ રતૂમડાં ફોરતાં શાં અસંખ્ય !
જાણે તારું હાસ્ય કો ધન્યતાનું
- સ્પર્શ્ય અગ્નિશિખા શું –
મ્હોરી ઊઠ્ય ધરી અનુપ સોહામણું દિવ્ય રૂપ !


0 comments


Leave comment