4.12 - ના બોલાય રે ! / રાજેન્દ્ર શાહ


ના બોલાય રે !
એક અમી ભરપૂર ઉરે તવ
સોમલ કેમ ઘોળાય રે ?

તારે હાથે પ્રિય મેં જ ધર્યો હતો
મેંદીએ રંગીન હાથ,
અંગથી અંગ અડાડી ભર્યા નીલ-
-કુંજમહીં ડગ સાથ,
રંગ સુગંધની સોડ તણી અવ
વાત એ કેમ ખોલાય રે ?

સ્હેજ અડે મૃદુ આંગળી ત્યાં રણકે મધુરો ઝણકાર,
એ જ વીણા તણી તાંત તૂટી બનિયો મૂક રે અવતાર.
વાણી મહીં નહીં, આંસુમહીં નહીં
ઠાલવું અંતર આગ,
આગની સંગ ઉમંગભર્યો લહું
જીવનનો અનુરાગ;
પ્રેમ, પિયા ! તવ પૂજન ફૂલ શો
આંચમાં કેમ રોળાય રે ?


0 comments


Leave comment