4.18 - અલી ઓ ફૂલની કલિ ! / રાજેન્દ્ર શાહ


અલી ઓ ફૂલની કલિ !
તારી પાંદડીનાં શત બંધન માંહીં
જો ગંધ કશી અકળાય !
એને સંગોપને રાખવા કો તું ચ્હાય ?
જોને, અહીંથી ઢાંકે તો ય પણેથી
વાયરે ભળી જાય...
અલી ઓ ફૂલની કલિ !

ઉરનાં ઊંડાં પાતાળ ભેદી
ફૂટતી જે સરવાણી,
મૂક ભલે ને હોય, રહે નહિ
તોય ક્યહીં પણ છાની,
એના દેહની પાળે જળની ઝાઝી
છૉળ જોને છલકાય...
અલી ઓ ફૂલની કલિ !

મેલ રે ઘેલી મેલ અમૂંઝણ
નિજનો તે શો નેડો?
ઊડવા દેને જેમ ઊડે તેમ
પાતળો પાલવ - છેડો.
તારું હૈયું ચડ્યું આજ તોફાને
હાથ રહ્યું નવ જાય....
અલી ઓ ફૂલની કલિ !

તારી લજ્જાભરી નમણી નમે કાય
દુનિયા તને જોઈને મીઠું મન મહીં મલકાય....
અલી ઓ ફૂલની કલિ !


0 comments


Leave comment