1 - અર્પણ / અનુવ્યંજના / સુંદરજી બેટાઈ


નન્દિની મુજ પ્રાણની મુદસ્યંદિની
નિજ જનનિની મન્દાકિની :
ચિ. સરલાને


0 comments


Leave comment