4.29 - આયોજી વૈશાખ લાલ આયોજી રે / રાજેન્દ્ર શાહ


આયોજી વૈશાખ લાલ આયોજી રે
આયોજી વૈશાખ લાલ,
આયો જી રે.

ટૂંકી એની પોતડી ને લાંબી એની ચાલ,
અંગરખું નહિ પ્હેરિયું.....
ઉપરણે ઓઢી રે એણે અંદાવાદી શાલ;
આયોજી વૈશાખ લાલ, આયોજી રે.

જંગલનો રે'નાર જોગી લોચન એનાં લાલ,
રાખે રગદોળ્યું છતાં.....
સો સૂરજનાં તેજે એનું ઝળકી ઉઠે ભાલ :
આયોજી વૈશાખ લાલ, આયોજી રે.

ભોળો રે મા’દેવ આયો બમબમ્ બોલે ગાલ.
પાછળ અંબા આવતી...
વાગે છે એના રથની હો ઝાઝી ઘૂઘરમાળ,
આયોજી વૈશાખ લાલ, આયોજી રે.


0 comments


Leave comment