4.32 - આભમહીં ઊડે કપાસના પોલ / રાજેન્દ્ર શાહ


આભમહીં ઊડે કપાસના પોલ
ભાદરવે બોલે કો ફાગણના બોલ.

હરિયાળી કુંજમહીં રઢિયાળી જાય ઢળી
નદિયું બે તીર છલકાતી,
ઊડતા આ શ્યામાના વહી જાતા કંઠમાં.
ન સુખની યે વેદના સમાતી;
હો સીમ સીમ પાવામાં ગાય કો હિંડોલ.

ભીની તે વાયરાની લહરીમાં ઝીણું શું
મ્હેકે છે આજ રાજચંપો !
દિલની આ ભોમકાની નીચે પોઢેલ પેલો
જાગે છે જાણે અજંપો !
હાં રે એની મંજરીએ કેસરના મોલ.

જેની રે ઝંખના જાગી છે, ઉર મારે
તેનો સુણાય સૂર ઝાંખો,
પ્રાણમાં ઉમંગ ઓ રે છાયો શો
અંગ અંગ ફૂટે પતંગની પાંખો !
હો રંગભર્યું જોબનિયું લેતું હિલ્લોલ.


0 comments


Leave comment