44 - ઘરમાં મૃગજળ શોધી લે તું / અશરફ ડબાવાલા


ઘરમાં મૃગજળ શોધી લે તું,
મનની ફરતે દોડી લે તું.

પીડ પરાઈ તો જાણે છે;
તારા દુઃખને જોખી લે તું.

છાનીમાની વળી’તી જે,
ગાંઠ હવે એ છોડી લે તું.

તારાઓ રે’વા દે હમણાં,
બોર પહેલાં તોડી લે તું.

હાથ પડ્યા હેઠા તો શું છે ?
બે હાથોને જોડી લે તું.

કાળો નહિ તો કંકુ જેવો,
એક કામળો ઓઢી લે તું.


0 comments


Leave comment