47 - મન દ્વારેથી પાછું વળવાની અણી પર / અશરફ ડબાવાલા


મન દ્વારેથી પાછું વળવાની અણી પર,
હાથો છે તને ફૂલો ધરવાની અણી પર.

તત્પર થયો છે ઈશ્વર પથ્થરથી પ્રકટવા;
ને લોકો નવો ઈશ્વર ઘડવાની અણી પર.

આવીને જો અસત્ય બચાવે તો એ બચે;
છે સત્ય અહી, શૂળીએ ચડવાની અણી પર.

આતુર હતાં કેવાં એ તોફાન થવાને !
હું પણ તો હતો દરિયો તરવાની અણી પર.

આખું આ જીવન જેને તમે શોધતા હતા,
અશરફ તમે છો એને જડવાની અણી પર.


0 comments


Leave comment