54 - પળ પળ છે ફાગણના વેશે / અશરફ ડબાવાલા


પળ પળ છે ફાગણના વેશે,
જગ પામ્યા એક જણના વેશે.

આભ સુધી જાવું’તું, તેથી
પવન અડ્યા રજકણના વેશે.

શ્રધ્ધાનું પંખી ભોળું ને –
તર્ક હતો ગોફણના વેશે.

ક્યાં જઈ શરમ છુપાવે રાધા ?
શ્યામ બધે દર્પણના વેશે.

એ કંઈ હાથ નહીં લંબાવે;
સાહિબ છે માગણના વેશે.

ઝાકળની અલમારી અંદર,
તરસ હતી થાપણના વેશે.

પગલાંમાં હું તપ લૈ બેઠો;
તું પ્રકટ્યો અડચણના વેશે.


0 comments


Leave comment