12 - રેતમાં જળના આભાસનો પેંતરો / અશરફ ડબાવાલા


રેતમાં જળના આભાસનો પેંતરો,
એની સામે પડ્યો પ્યાસનો પેંતરો.

ખોટ છેલ્લે તો સાલી હવાની મને;
એણે કેવો કર્યો શ્વાસનો પેંતરો !

જીવ લીલા કે લયમાં સમાયો નહીં;
સાવ ખાલી ગયો રાસનો પેંતરો.

એની મુઠ્ઠીમાં વર્તુળની સીમાઓ છે;
સીધી લીટી સમો વ્યાસનો પેંતરો.

લાગણીઓ ગઝલ માટે નિષ્ફળ રહી;
ને ફળ્યો તો ફળ્યો પ્રાસનો પેંતરો.


0 comments


Leave comment