38 - કાગળ ને કલમ લઈને લડવાની વાત છે / અશરફ ડબાવાલા


કાગળ ને કલમ લઈને લડવાની વાત છે,
ખંજરના જખ્મો લયથી ભરવાની વાત છે.

ગુલમોર વિષે આજે નાહક પ્રચાર કર મા;
લોકોના મોઢે પર્ણો ખરવાની વાત છે.

જન્મોથી લાગી છે તે માયાના મૂળમાં –
એકાદી પળની સાથે રમવાની વાત છે.

મૃત્યુથી ડરવા જેવું બીજું તો શું હશે !
હાથોથી એનો પાલવ સરવાની વાત છે.

તર્કોમાં હું માનું કે માનું ચમત્કારમાં,
અંતે તો મારા ખોટા પડવાની વાત છે.


0 comments


Leave comment