53 - મૌન રે’વા મથે ટેરવું કેટલું ? / અશરફ ડબાવાલા


મૌન રે’વા મથે ટેરવું કેટલું ?
હોઠને હું કહો ! છેતરું કેટલું ?

વેઠ આપી દે અમને હિસાબે હવે,
પોઠ લૈને અહીં બેસવું કેટલું ?

તું મને કાં રમતમાં ઉતાર્યા કરે ?
દાવ હાર્યા પછી ખેલવું કેટલું ?

ઢાળને પણ જણાવો જરા પાયજી,
આપનાથી થશે વૈતરું કેટલું ?

એક મીંડાએ મૂકી છે માજા જુઓ,
એને કરવા શતક કેળવું કેટલું ?

દર્દ સહિયારું છે, તું ન ગણજે કદી,
આપણું કેટલું ? એમનું કેટલું ?

બે કદમ ચાલવાની ઇજાજત મળે,
એક જગાનું શરણ વેઠવું કેટલું ?

સાદ આપી વધારે તું પરવશ ન કર,
મારે તારું ઇજન ઠેલવું કેટલું ?

રાતભર જે લગોલગ હતું આપણી,
એ સવારે હતું વેગળું કેટલું ?


0 comments


Leave comment