46 - સાચા તારા સ્વરૂપને વરતી લે ત્યાં સુધી / અશરફ ડબાવાલા


સાચા તારા સ્વરૂપને વરતી લે ત્યાં સુધી,
દર્પણની સાથે માથું પટકી લે ત્યાં સુધી.

હે મત્સ્ય ! તારા અંજળની હદ છે એટલી;
જળને તું છોડી જા તો તડપી લે ત્યાં સુધી.

મૃત્યુ તો કિરણ થઈને પાંપણને અડકશે;
આંખોમાં સપનાં લૈને ભટકી લે ત્યાં સુધી.

સોંસરવો એના ઘરનો મારગ પણ આવશે;
ડગલે ને પગલે થોડું અટકી લે ત્યાં સુધી.

આજે તો તારા ડંકા વગડે છે દેશમાં;
આરોપ હતા શૂળીએ લટકી લે ત્યાં સુધી.


0 comments


Leave comment