11 - તું ટકોરા અવગણે ને આંગળાં છાપે ચડે / અશરફ ડબાવાલા


તું ટકોરા અવગણે ને આંગળાં છાપે ચડે,
ખાતરી ખોટી પડે ને ધારણા છાપે ચડે.

લાગણી ખૂટી તો ચર્ચાયું છે લોહી ચોકમાં;
સાપ તો સરકી ગયા, પણ રાફડા છાપે ચડે.

એક ગઢવી વારતાને ગઢ ગણીને જીવતો;
વારતા લંબાઈ ગૈ ને ડાયરા છાપે ચડે.

આખું જીવન સાવધાનીથી ભલે પગલાં ભરો;
એક પળ ચૂકી જવામાં આયખાં છાપે ચડે.

સ્મિત કરવાનું કર્યું કાવતરું કોણે બાગમાં ?
ફૂલને ખુશબોની સાથે વાયરા છાપે ચડે.

સળવળે મનમાં કશું ને આંખ આંખે થૈ જતી;
ઘર મહીં ઘટના બને ને બારણાં છાપે ચડે.

ઝાડ પાસેથી તમે પણ સાચવીને ચાલજો;
મામલા બીચકે તરસના, છાંયડા છાપે ચડે.


0 comments


Leave comment