72 - રોજ કૂવો લઈ ઘર આવ્યા ને મટકી તો ના ફૂટી રે ! / અશરફ ડબાવાલા


રોજ કૂવો લઈ ઘર આવ્યા ને મટકી તો ના ફૂટી રે !
કંકરની છે પ્યાસ જનમથી જળની માયા છૂટી રે !

અંતરઘટમાં હોળી મેં તો શબદ રંગથી ખેલી રે !
વાત કરું તો નિર્મળ લાગુ, મૌન રહું તો મેલી રે !

દરશન જળથી અંતર પલળે, પણ નીતરતી કાયા રે !
ભીતરની મેડીને રામે તનના દીધા પાયા રે !

મોર ભર્યો મોતીથી એમાં હેતની મૂકી કલગી રે !
ટહુકો ભરવા લાગી ત્યાં તો સળકી ઊઠી વીજળી રે !

અંદર સઘળું આડુંઅવળું, બહાર બધું સોંસરવું રે !
હાંફ લઈને સામા પૂરે અંદર અંદર તરવું રે !


0 comments


Leave comment