39 - હું ટેરવામાં એવી બગાવત મૂકી ગયો / અશરફ ડબાવાલા


હું ટેરવામાં એવી બગાવત મૂકી ગયો,
સ્પર્શોથી પણ નિકટની હું બાબત મૂકી ગયો.

નક્કી પવનને કોઈ શરણ સાંભર્યું હશે;
પીળાં થયેલા પર્ણો યથાવત મૂકી ગયો.

હું રાજવી ચરણનો ભલે રસ્તે મર્યો છું;
પગલાંની એક મોટી રિયાસત મૂકી ગયો.

પાપી હું ના થયો કે પયગંબર બન્યો નહીં;
પણ આસ્તિકોના મનમાં કયામત મૂકી ગયો.

ઘટના તો થૈ ગઈ ને રહી મારી માન્યતા;
ભાગેલો ચોર જાણે અદાલત મૂકી ગયો.


0 comments


Leave comment