57 - આયખું અજવાળા જેવું હોય છે / અશરફ ડબાવાલા


આયખું અજવાળા જેવું હોય છે,
આંખના પલકારા જેવું હોય છે.

એક માણસ કેટલું હાંફી શકે !
શ્વાસને મર્યાદા જેવું હોય છે.

હું અવાજો તોડવા બેબાકળો;
હાથમાં ભણકારા જેવું હોય છે.

ભૂલના પરબીડિયા અંદર જુઓ,
લાગના સરનામા જેવું હોય છે.

ચાલવાના અર્થમાં ચાલ્યા પછી,
થોભવું દરવાજા જેવું હોય છે.


0 comments


Leave comment