63 - જીવનના ભાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા / અશરફ ડબાવાલા


જીવનના ભાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા,
તું બચેલા શ્વાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.

અંશ તારો છું તો મારી આબરૂ પણ રાખજે;
સૂર્ય થૈ અજવાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.

નામ સંબંધોનું દૈને લાગણીના વેશમાં,
સાથ કે સહવાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.

જિંદગીમાં જે થવું’તું તે થયો’તો એ બદલ,
આમ તું ઈતિહાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.

મહેરબાની કર હવે આકાર કે આધાર થૈ,
તૂટતા વિશ્વાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.

છે સુગંધોનો ખજાનો ક્યાંક તારા ભીતરે;
પુષ્પના વિન્યાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.

છું હયાતીથી હણાયેલો પરાજિત માનવી,
આ મરણના દાસ પાસે ખંડણી ઉઘરાવ મા.


0 comments


Leave comment