35 - રજૂ મેં ના કરી તેથી પાછી ખાનાખરાબીને / અશરફ ડબાવાલા


રજૂ મેં ના કરી તેથી પાછી ખાનાખરાબીને,
જમાનો જોશમાં ગાતો હતો મારી કહાનીને.

તમે ભટકેલ માણસની કથાને સાંભળી, સમજો;
ન પૂછો પ્રશ્ન એકે પણ કદી હાજરજવાબીને.

નજીવાં રોજનાં કંઈ દુઃખ મને ખેંચી ગયાં, તેથી –
તજી દીધી તમારી યાદની જાહોજહાલીને.

અમે કઠપૂતળી જેમ જ સમયના હાથમાં નાચ્યા;
અમે સમજ્યા ક્ષણોને લય અને ઝાંઝર ગુલામીને.

તને અખબારમાં વાંચે અજાણ્યા દેશના લોકો,
અમે શોધી રહ્યા જો ઘર તરફ કોઈ ટપાલીને.


0 comments


Leave comment