77 - મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી / મધુમતી મહેતા


મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી,
કેટલીયે ના ના કરી’તી મેં તોય;
આજ લઈ ગયો હાથ મારો તાણી.
મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી.

મેં તો કીધું કે એલા સતર છે કામ મારે,
તારે ના કામ કે ના કાજ;
મારે નસીબ મળી શ્વાસની ગુલામી,
ને તારે છે રામજીનાં રાજ;
એવું હસીને એ તો ઉડ્ડાડે છોળ,
આખેઆખ્ખી હું થાઉં પાણી પાણી.
મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી.

કાંઠે ઊભીને હું કરતી વિચાર,
મારો દરિયો જબ્બર ને હું આવડી;
મોજાંની રમત્યુંને જોતાંની સાથ,
હુંય થઈ જાતી નાનકડી નાવડી;
આયખાનો ભાર મેં તો કાંઠે ઉતારીને,
નવરી હળવાશ પછી જાણી.
મેં તો દરિયાની મહેમાની માણી.


0 comments


Leave comment