39 - એક યુગ ઢંઢોળવામાં લાગશે / મધુમતી મહેતા


એક યુગ ઢંઢોળવામાં લાગશે,
પણ પછી એ રુદ્ર થઈ હંફાવશે.

કાલ માગી’તી ધરા પાસે જગા,
આજની સીતા જવાબો માગશે.

પાર કરશે લક્ષ્મણી રેખા અને,
એ જ રાવણને પછી સંહારશે.

ચિર પૂરવા પ્રાર્થના કરશે નહીં,
એ દુ:શાસનના જ હાથો વાઢશે.

ધૂળથી મસ્તક ઉઠાવી ગર્વથી,
ખોખલી મરજાદ સર્વે ત્યાગશે.

પલ્લવિત કરશે નવું જીવન અને,
એક નવયુગમાં સમયને સ્થાપશે.


0 comments


Leave comment