88 - બિરાદરોને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(રાગિણી આશાગોડી)

સ્નેહ કરો ન સતાવો, બિરાદર ! સ્નેહ...
અન્ય અહીં નહિ લ્હાવો, બિરાદર...
એક પિતા પરમેશ્વર સૌનો એ નિજ કર્મે બતાવો
- બિરાદર
પ્રાણપદાર્થ કરી પુરુષાર્પણ કલેશ વિશેષ પતાવો
-બિરાદર.


0 comments


Leave comment