97 - શાસ્ત્રોપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(રાગ ખટ : તાલ ચતુસ્ત્ર જાતિ ત્રિતાલ)

સદા વચન ઋત બોલોને !
અતિશય અહિત રહ્યું અસતમાં :
સાચું કહ્યા થકી હાનિ ભલે થાય,
તદપિ ન ઇતર ધર્મ મતમાં !

सत्यमेव जयते

ના ડરવાનું : ના ફરવાનું :
વિરલ ગહન વ્રત કઠિન વિષમ સત પરમ સાધુ તણું !
ફલ પણ તેમાં ઘણું :
શાસ્ત્રો બોધે એવું ફરી ફરી :
ખરું હૃદય નિજ ખોલોને !


0 comments


Leave comment