29 - અનામી નામ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


અનામી નામ તારું હા ! સખે એ રહેવાનું !
નહીં મારે કદાપિ કોઈને એ કહેવાનું.

તને પણ આખરે જ પ્રતીત છે સ્નેહી થવાની :
નહીં મારે અહીં સૌહાદ સુખ હા ! દેવાનું !

ચડે આસ્માન તું, હું તો હજી પોષું પાંખો :
તને દેખાય ક્યાંથી રૂપ મારા જેવાનું !

છતાં સાચી પુરાની પ્રીત તારા આત્માની :
મને સરજ્યું જ આત્મ વિયોગ અંતર સહેવાનું !

તથાપિ એક દિનની સાંભરે આશા જ્યારે :
રસીલા કોઈ જીવન સાગરે છે વહેવાનું !

અને જયારે અનામી વિશ્વને વ્હાલું એ નામ :
પ્રતિક્ષણ સ્વર્ગની વીણા મુખે છે લેવાનું !


0 comments


Leave comment